Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 10 november 2003

Kwakzalverscongres aan de Erasmus Universiteit?

Op 7 november heeft de VtdK een waarschuwingsbrief verzonden aan de rector magnificus van de Erasmus Universiteit te Rotterdam, die zich heeft laten verschalken door een kwakzalversfirma, die er op 29 november 2003 een congres mag houden.

Het gaat hier om een vooral onder tandartsen breed geconvoceerd congres waar reclame gemaakt zal worden voor een stuk ‘junk-technologie’, getiteld Prognos, waarmee de gezondheidstoestand via gecomputeriseerd doormeten van de 12 hoofdmeridianen van de in totaal 76 meridianen haarfijn zou kunnen worden vastgesteld en zelfs ook meteen de gewenste medicatie. Geïnteresseerden kunnen terecht op www.prognos.nl, waar insiders onder u in een oogopslag duidelijk wordt dat dit gezelschap een stel gemankeerde kwakzalvers betreft met groot zakelijk instinct. De professor Popp, waarvan sprake is, is een oude bekende van onze Vereniging. Hij is al lang actief in de natuurgeneeswijze, waar hij studeert op ‘biofotonen’ en hun rol in de communicatie tussen cellen. In de grote medische databank Pubmed is niet één publicatie van hem te vinden! Het apparaat moet ruim 18.000 Euro kosten! De Prognos zou zijn ‘uitgetest’ door prof. Valeri Pyadov tijdens zijn vlucht in het Russische ruimtevaartschip de MIR. Acupuncturisten en biologische tandartsen zijn enthousiast over het apparaat: dat zegt genoeg.

Het lijkt erop dat de Erasmus Universiteit in de voetsporen treedt van de VU en de Maastrichtse Universiteit, die ooit op analoge wijze onderdak dreigden te verschaffen aan medische afdeling van de Bruno Gröning-sekte. Ook dat werd pas verhinderd nadat de VtdK hen erop wees wat voor vlees zij in de kuip hadden.

Maar, helaas!  Op 19 november liet rector magnificus in een onbewogen briefje weten dat het contract niet meer ongedaan kon worden gemaakt, ‘omdat de huurpenningen inmiddels voldaan waren’. Dat dit geld door middel van kwakzalverij is verdiend, dat liet Van Bemmel kennelijk geheel koud. Na dit onthutsende bericht heeft de VtdK zich ook nog gewend tot de decaan der medische faculteit, prof. Meijerink. Van journalisten vernamen wij inmiddels dat ook deze dignitaris de congresserende kwakzalvers niets in de weg zal (kan) leggen. Erasmus draait zich gedurig om in zijn graf!

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

C.N.M. Renckens

Profiel: (1946) Hij studeerde geneeskunde aan de RUG en behaalde het artsdiploma in 1971. Na werkzaam te zijn geweest als tropenarts in Zambia volgde zijn specialisatie tot vrouwenarts. In die kwaliteit is hij sinds 1980 verbonden aan het Westfries Gasthuis te Hoorn. Sinds 1988 bekleedt hij het voorzitterschap van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Hij is auteur van vele publikaties op het gebied van kwakzalverij en alternatieve geneeswijzen, zowel in de lekenpers als in de professionele pers. Van zijn hand verschenen vier boeken: ‘Hedendaagse kwakzalverij’ (1992), ‘Kwakzalvers op kaliloog’ (2000), ‘Genezen is het woord niet. Biografische schetsen van de twintigste meest notoire genezers van de twintigste eeuw’ (2001) en zijn in handelseditie verschenen dissertatie ’Dwaalwegen in de geneeskunde. Over alternatieve geneeswijzen, modeziekten en kwakzalverij’ (2004). In 2006 werd hij wegens zijn verdiensten voor de kwakzalverijbestrijding benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 15 december 2019

Raad van State legt homeopatisch arts An van Veen een boete van 7500 euro op om homeopatische suikerkorrels Polyinfluenzinum 200K.

artikelen - 09 december 2019

Prof. Joop Laven pleit voor het gebruik van black cohosh bij overgangsklachten en schoffeert de VtdK. Een reactie in een open brief.

artikelen - 03 oktober 2016

De Kunsthal Rotterdam toont in 250 prenten de ontwikkeling van de tandheelkunde met de tentoonstelling ‘Kwakzalvers en Tandentrekkers’.