KNMT, weg met die rotte bio-energetische kies

Trek toch die rotte kies uit die mooie mond, zo laat de brief van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) aan tandartsenvereniging KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) zich in het kort samenvatten.
Door: Broer Scholtens | Geplaatst: 31 aug 2015

De KNMT is mede-initiatiefnemer van het KiMo, het kennisinstituut Mondzorg, dat richtlijnen gaat ontwikkelen voor tandartsen om zo te komen tot de “beste behandeling” voor de patiënt.

Een dertigtal organisaties doet mee aan dit kennisinstituut. Het gaat dan om opleidingsinstituten zoals het Amsterdamse Acta, de vereniging voor mondhygiënisten, enkele tandartsenclubs zoals de Associatie voor Nederlandse Tandartsen (ANT) en het Ivoren Kruis, een vereniging die zich vooral richt op verantwoorde voorlichting.

De rotte kies in deze goedgevulde mondzorgmand is de NVBT, de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Bio-energetische Tandheelkunde. “Het is ons onduidelijk waarom u deze organisatie heeft opgenomen in uw KiMo”, schrijft het bestuur van de VtdK eind augustus 2015 in een brief aan het KNMT-bestuur. “Wij dringen er op aan de NVBT zo spoedig mogelijk van de deelnemerslijst aan KiMo te schrappen. De aanwezigheid van de NVBT op deze lijst wekt de indruk van erkenning en acceptatie,” aldus de vereniging.

De NVBT, in 1991 voortgekomen uit een fusie van de tandartsen-acupuncturisten en de homeopathische tandartsen, heeft een lange geschiedenis van “minachting voor evidence based geneeskunde en van kwakzalverij.” Zo beweerde de NVBT tot voor zo'n tien jaar geleden dat amalgaam schadelijk zou zijn en dat het gebruik ervan tot duizenden doden zou hebben geleid, stelt de VtdK in haar brief. “De NVBT conformeert zich nog steeds niet aan de uitspraak van de Gezondheidsraad dat amalgaam een veilig middel is. Op de website van de NVBT bieden nog steeds enkele tandartsen amalgaamverwijdering aan.”

NVBT-leden passen homeopathie toe zonder enige schroom, het gaat hier echter om een volledig absurde laat 18de-eeuwse geneesmiddelleer die niet op medische faculteiten wordt onderwezen en geen deel uitmaakt van het basiszorgpakket. Iets vergelijkbaars geldt voor Chinese acupunctuur, aldus de VtdK. “Dit is echter een uiterst primitieve behandelwijze die berust op gebrek aan anatomische kennis bij de oude Chinezen en op de aanname van het bestaan van meridianen en acupunctuurpunten. Deze zijn nimmer gevonden. Bij effectiviteitsonderzoek blijkt bovendien dat acupunctuur niet beter scoort dan een placebobehandeling. Ook bij pijnbestrijding is acupunctuur waardeloos”, zo schrijft het bestuur van de VtdK.

Op de website van de NVBT staan allerlei rare behandelingen zoals bijvoorbeeld bioresonantie, neuraal- en stoorveldtherapie en auriculotherapie. “Ze hebben gemeen dat ze niet gevalideerd zijn door onderzoek”, aldus het bestuur. “Door de NVBT een plaats te geven in het KiMo legitimeert u kwakzalverij en haalt u de doelstellingen van het KiMo onderuit voor dat deze zelfs maar van start is gegaan”, schrijft de VtdK in haar brief.

Lees ook