UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Broer Scholtens | Geplaatst: 02 mei 2016

Vereniging: “Alternatievenregister Vektis is een farce”

Het Algemene Gegevens Beheer-register (AGB-register) van Vektis, uitvoeringsorgaan van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), is als bron volstrekt ongeschikt voor de registratie van alternatieve zorgaanbieders; deze waarschuwing staat in een brief van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) aan de Inspecteur-Generaal van het ministerie van Volksgezondheid, de beleidsverantwoordelijke voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Vereniging: “Alternatievenregister Vektis is een farce”

Foto: Vektis

In het AGB-register zijn vele alternatieve behandelaars opgenomen met nepdiploma’s. “We verzoeken u daarom met klem het Vektis/AGB-register niet meer te gebruiken voor registratie van alternatieve behandelaars”, schrijft de VtdK.

In oktober 2015 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ingevoerd. Hierin is een Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) voorzien waarin alle behandelaars moeten worden opgenomen, ook alternatieve behandelaars. Het ministerie moet toezicht houden op dit openbare register, dat op 1 juli 2016 in werking zou moeten treden. Het AGB-register van Vektis moet gaan dienen als bron van alternatieve zorgaanbieders.

Zorgverzekeraars kunnen door hun geautomatiseerde betalingssystematiek declaraties alleen betalen aan zorgverleners met een AGB-code, anders gaat dit niet. Zorgverzekeraars willen niet alleen BIG-geregistreerden, maar ook leken-zorgverleners betalen. Daarom moeten die ook een AGB-code aangeplakt krijgen. Dit gebeurt op ongeloofwaardige criteria waardoor publiek en politici er vaak onterecht van uitgaan dat het wel in orde is met de verleende diensten van iemand met een AGB-code. Vektis gebruikt het AGB-register als een soort telefoonboek, zonder “achter” het nummer te kijken waardoor opname in het register een soort legitimatie is geworden van kwakzalverij.

Alternatieve zorgverleners die lid zijn van een van hun beroepsorganisaties, bijvoorbeeld acupuncturisten, homeopaten en voetreflexologen, worden zonder veel problemen opgenomen in dit AGB-register. De opleidings- en kwaliteitseisen van deze verenigingen zijn echter niet transparant, net als hun klachtencommissies (ook een wettelijk vereiste). De AGB-registratie deugt niet en is een rommeltje. Er zijn verenigingen die slechts summiere tot geen eisen stellen aan het verplichte Certificaat Medische Basiskennis (MBK), blijkt uit een inventarisatie van de VtdK (zie bijgaand artikel van Ronald van den Berg in het maartnummer van de NTtdK).

Zo zijn er bijvoorbeeld 43 instellingen/organisaties die een MBK-opleiding/certificaat aanbieden. Ieder geeft daar een andere, niet te controleren invulling aan, bijvoorbeeld wat toelatingseisen en wat eindniveau betreft, waarbij grootspraakkwalificaties als “university-”niveau en hbo-niveau niet van de lucht zijn, terwijl het in sommige gevallen gaat om een cursus die al na tien lesdagen met succes kan worden afgerond. Het is uitgesloten dat cursisten in zo’n korte periode gedegen basiskennis van de geneeskunde kunnen opdoen. Een hbo-opleiding duurt minimaal vier jaar (full time).

De toelatingseisen voor AGB-registratie deugen niet, schrijft de vereniging in haar brief aan de inspecteur-generaal van het ministerie. “Het AGB-register van Vektis is volstrekt ongeschikt en een gevaar voor de volksgezondheid, de wet wordt zo een gaffe”, waarschuwt de vereniging.

Auteur Broer Scholtens

Broer Scholtens

Broer Scholtens (1949) studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde er op onderzoek naar batterijen. Hij werkte vier jaar bij het tijdschrift De Ingenieur en bijna dertig jaar als wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Hij schreef jarenlang over technologie, (wind)energie, gezondheid, voeding en consumentenproducten.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 05 februari 2020

Uitvinder Günther de Jong heeft zijn bewustzijnsmethode Touch of Matrix ‘gepatenteerd’, maar accepteert geen verantwoordelijkheid.

artikelen - 14 februari 2019

Kinesioloog Backus behandelde een patiënt voor whiplash en ‘ontdekte’ seksueel misbruik met alle gevolgen voor diens familie. Wat te doen?

artikelen - 19 september 2017

De VtdK heeft minister Schippers opgeroepen om de uren die artsen aan alternatieve therapie besteden, niet mee te tellen bij herregistratie.