UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: de Webredactie | Geplaatst: 05 mei 2020

Influencer Annic ten Duis staakt verkoop onzinbloedtest

Influencer Annic ten Duis heeft teksten over de bekritiseerde ‘Levend Bloed Analyse’-test subiet van haar website Mamaworden.nl gehaald.

Influencer Annic ten Duis staakt verkoop onzinbloedtest

Influencer Annic Ten Duis heeft de verkoop van een onzinbloedtest gestaakt, twee dagen na plaatsing van een kritisch stuk hierover op de website van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK). De EMB-bloedtest (Energetisch Morfologische Bloedtest) is niet meer te koop op haar website Mamaworden.nl.

Alles erover – van uitleg tot een lange lijst van vraag & antwoorden – is rigoureus verwijderd. ‘Oh, deze pagina is niet gevonden’, meldt de website mamaworden.nl nu, waarna na enkele seconden doorschakeling volgt naar de homepagina van de site. Het kritische artikel op de VtdK-website trok de afgelopen dagen duizenden bezoekers. Met dank aan de bekendheid van Ten Duis. Haar Instagram-account heeft meer dan 90 duizend volgers, tegenwoordig de maat der dingen.

Met de EMB-kwakzalverijtest die Annic ten Duis op haar website te koop aanbood, claimde ze de gezondheid te kunnen bepalen van vrouwen die moeder willen worden. En ook toekomstige vaders zouden er baat bij hebben. De bloedtest was in staat blokkades te ontdekken of een ‘disbalans op bepaalde vlakken’. Verder zou de (al dan niet goede) werkzaamheid van de darmen en het al dan niet hebben van stress er mee aan het licht komen, beloofde de website. Mamaworden.nl claimde verder dat: ‘de uitslagen van een EMB-bloedtest verder kijken dan de gestelde referentiewaarden in het ziekenhuis. Daarnaast wordt er niet alleen getest op tekorten, maar is het een zeer uitgebreide test wat een compleet beeld van jouw gezondheid laat zien.’

Bloeddruppel

Klanten die de bloedtest bij de website Mamaworden.nl van Ten Duis aanschaften (à raison van 150 euro) moesten een bloeddruppeltje opsturen naar de praktijk van verpleegkundige Edwin Wiersma in het Utrechtse Bosch en Duin. Daar werden vervolgens op basis van koekeloeren naar het druppeltje onder een speciale (donkerveld)microscoop conclusies getrokken over vitamine- en mineralentekorten en over eventuele medische aandoeningen. Na drie weken kreeg de klant een behandelplan opgestuurd dat vaak uitmondde in het dagelijks slikken van (onnodige) voedingssupplementen zoals omega 3-vetzuren, (poly)vitamines en mineralen.

Klanten die een EMB-test – ook wel aangeduid als Levend Bloed Analyse (LBA) – hadden aangeschaft, konden hierover advies vragen bij Linda Reinhardt, een orthomoleculair ‘angehaucht’ verpleegkundige die zich afficheert als hormoon-‘deskundige’ en die samen met ondernemerscoach/influencer Annic ten Duis de website mamaworden.nl beheert. 

Er is geen enkele wetenschappelijke onderbouwing voor de gezondheidsclaims die Mamaworden.nl en therapeuten zoals Edwin Wiersma hanteren voor hun Leven Bloed Analyse. In het medische databestand PubMed zijn er geen klinische onderzoeken over te vinden. Het zijn claims die de ASA (Advertising Standards Authority), het Britse equivalent van de Reclame Code Commissie (RCC), vijf jaar geleden kwalificeerde als misleidend omdat elke wetenschappelijke onderbouwing ervoor ontbreekt. Bedrijven die de gezondheidsclaims in advertenties hadden gebruikt, kregen een verbod aan hun broek. 

Kritisch

Op deze website is eerder kritisch over de LBA-test geschreven. Er zijn in Nederland naar schatting tientallen – misschien veel meer – therapeuten die hiermee diagnoses zoals Lyme stellen. 

In 2008 schreef Dirk Koppenaal in Skepter een achtergrondstuk over de LBA-test. Zijn conclusie: ‘LBA is op niets gebaseerd en de theorie kan ook niet kloppen.’

Ook internationale criticasters, zoals de Amerikaan Stephen Barrett, gepensioneerd psychiater en webmaster van de website Quackwatch, schreven er de afgelopen jaren artikelen over. Barrett concludeert in zijn artikel op Quackwatch, begin 2019 voor het laatste bijgewerkt, dat het kijken naar een druppeltje bloed onder een krachtige microscoop weliswaar fraaie beelden oplevert voor op het behang maar dat zo’n LBA-test inhoudelijk gezien geplaatst moet worden in de categorie flauwekul; kwakzalverij dus. 

Naschrift 12 mei 2020:

Onzinnige EMB-test opnieuw te koop

Het gezonde verstand had maar kort de overhand. De EMB-bloedtest is weer te koop op de website Mamaworden.nl van influencer Annic ten Duis, voor 150 euro. Net als de daarbij behorende – niet onderbouwde – beloftes: ‘Moeheid, stress, andere klachten? De oorzaak ervan is te halen uit de uitslag van de bloedtest’, claimt website Mamaworden.nl.

De website stopte de eerste week van mei de verkoop van een EMB-bloedtest (Levend Bloed Analyse), na ernstige kritiek van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Het gebeurde, een dag nota bene, na plaatsing van een persbericht op ANP Support, aangeleverd/gekocht door het PR-bureau Ganbaroo, waarin de website – lees Annic ten Duis – juichend reclame maakt voor die EMB-bloedtest. 

De verkoopstop was tijdelijk, blijkt nu. De beheerders van Mamaworden.nl hebben de week gebruikt om teksten op de site te veranderen, waarna het verkooploket op 10 mei opnieuw werd opengezet.

Aangepast

De uitleg over de bloedtest is op verschillende punten aangepast waardoor de orthomoleculaire aap, onderdeel van het verdienmodel van de website mamaworden.nl, nog duidelijker uit de mouw komt: de uitslag van de bloedtest (12 pagina’s is de belofte) meldt ‘tekorten, overschotten, blokkades en eventuele disbalans plus een persoonlijk suppletieadvies om deze waar mogelijk te verbeteren’.

Edwin Wiersma, de therapeut van het laboratorium dat de test uitvoert, adviseert op basis van de EMB-test welke supplementen er geslikt moeten worden om ‘de gezondheid waar mogelijk te verbeteren’. De adviezen die zijn laboratorium geeft, hebben een ‘energetische en/of holistische insteek’, legt hij in vage termen uit.

De therapeut uit Bosch en Duin heeft geheel volgens de methode ‘wij-van-wc-eend’ onderzoek gedaan naar de effectiviteit van zijn EMB-test. Daaruit blijkt dat de bloedtest zijn ‘sporen heeft verdiend’, aldus de omschrijving. ’70 – 80 procent merkt verbetering na het aanpassen van hun leefstijl naar aanleiding van de uitslag van de bloedtest. Dit duurt gemiddeld zes weken maar er zijn mensen die al sneller verbetering merken’, heeft Wiersma op de website Mamaworden.nl laten zetten.

Een van die ‘blije mensen’ was Annic ten Duis, eigenaar van de website; zij kwam er door middel van zo’n bloedtest achter dat ‘sommige van haar bloedwaarden niet optimaal waren. Ze ging anders eten en verbeterde haar gezondheid, en zes maanden later was een zwangerschap het resultaat’, zo bracht ze begin mei in een persbericht naar buiten.

Verloskundige/verpleegkundige Wiersma wordt door mamaworden.nl overigens (nog steeds) orthomoleculair arts genoemd, terwijl ‘arts’ een beschermde titel is.

Veranderingen

We signaleren enkele andere opmerkelijke veranderingen. In het vraag/antwoord-spel op de website is de volgende vraag toegevoegd:

Vraag: is deze EMB-bloedtest van mamaworden.nl?
Antwoord: nee
Lang antwoord: deze bloedtest is van Praktijk Wiersma en wordt door honderden therapeuten in Nederland aangeboden, waaronder op mamaworden.nl.’

En ook deze toevoeging is noemenswaardig (de taalfouten zijn niet verwijderd):

Vraag: is deze bloedtest wetenschappelijk bewezen?
Antwoord: nee
Lang antwoord: de gehele EMB-bloedtest is niet wetenschappelijk bewezen. Er is een regulier deel (zoals in het ziekenhuis of bij je huisarts) die wetenschappelijk is bewezen, dit is de eerste pagina in jouw uitslag. Daarnaast is er een complementair deel in het bloedonderzoek die niet wetenschappelijk is bewezen, dit is de rest van de uitslag.’

Er is op de website nog wat meer onbegrijpelijke wartaal toegevoegd. Zo lezen we: ‘Het verschil tussen een bloedtest bij de (huis)arts en de EMB-bloedtest is dat de EMB-test niet onderhevig is van suppletie van vitaminen of mineralen, waardoor er gekeken kan worden naar eventuele tekorten. Waardes in het bloed van de arts kunnen goed zijn, maar dit wil niet zeggen dat de omzetting naar werkende stoffen ook goed verloopt waardoor jij je beter zou voelen. De uitslagen van een EMB-bloedtest zijn uitgebreider (12 pagina’s).’

Voor wie op de hoogte wil blijven van het wel en wee van website Mamaworden.nl, volg het Forum Feminarum waarop dagelijks honderden veelal eenregelige meningen worden gezet, sinds kort voornamelijk over de strapatsen van Annic ten Duis en haar website-verdienmodel.

De webredactie heeft mamaworden.nl (via haar PR-bureau en via een directe e-mail) en initiatiefnemer/eigenaar Annic ten Duis om commentaar gevraagd, met name over de wetenschappelijke bewijzen achter haar EMB (LBA)-test die haar website opnieuw verkoopt.

Advocaat

Na twee dagen volgde een reactie, in de vorm van een e-mail van het advocatenkantoor van Royce de Vries, zoon van Peter R. de Vries. Deze Amsterdamse advocaat heeft de afgelopen twee weken meerdere vergelijkbare intimiderende brieven de wereld ingestuurd om discussies/kritische noten op een vrouwenforum over de vermaledijde bloedtest een halt toe te roepen.

Vreemd, fora zijn bij uitstek de plaatsen waar vrijheid van meningsuiting optimaal zijn gang zou moeten kunnen gaan.

Volgens de advocatenbrief aan de webredactie van de VtdK is influencer Annic ten Duis ‘not amused’ dat in de stukken op de website van de VtdK het woord ‘verdienmodel’ wordt gebruikt als metafoor, omschrijving van de webshop op haar site waar de onzinbloedtest te koop is. Die aanduiding zou niet gebruikt mogen worden, vindt de advocaat. Het waarom verdwijnt in een wat kromme redenering. Zo zou Ten Duis er niets aan (willen) verdienen, schrijft de advocaat. Sterker ze zou ‘niet of nauwelijks iets aan de website verdienen’, aldus de brief.

De advocaat komt overigens in zijn brief niet met referenties of onderzoeksresultaten waaruit het medische nut van de bloedtest zou blijken, zoals was gevraagd.

de Webredactie

Gerelateerde artikelen

artikelen - 08 november 2021

Alternatief therapeute Linda Reinhardt gebruikt de EMB-bloedtest. Een klacht bij het tuchtcollege tegen deze kwakzalverij was tevergeefs.

artikelen - 28 september 2021

Een jonge vrouw diende een klacht in tegen orthomoleculair therapeute/verpleegkundige Linda Reinhardt bij het regionaal tuchtcollege.

artikelen - 02 november 2020

Influencer Annic ten Duis en verloskundige Linda Reinhardt kunnen niet bewijzen dat hun bloedtest werkt, oordeelt de Reclame Code Commissie.