UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Broer Scholtens | Geplaatst: 28 september 2021

Tuchtcollege, berisp die EMB-bloedtest-therapeute

Een jonge vrouw diende een klacht in tegen orthomoleculair therapeute/verpleegkundige Linda Reinhardt bij het regionaal tuchtcollege.

Tuchtcollege, berisp die EMB-bloedtest-therapeute

Foto: Youtube/BOOS: https://www.youtube.com/watch?v=zrsx-aFMcj4

Meer dan 800 andere alternatieve (orthomoleculaire) therapeuten in Nederland gebruiken de EMB-bloedtest (energetische morfologische bloedtest) ook, vertelde verpleegkundige Linda Reinhardt uit Zoetermeer aan het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag half september. Dat zoveel therapeuten de test verkopen en gebruiken, zou volgens haar aantonen dat deze deugt.

Therapeute Reinhardt vergat het college te vertellen dat de reguliere gezondheidszorg de test niet gebruikt omdat er geen wetenschappelijk bewijs is van de werking. De medische wetenschap heeft de test daarom al tientallen jaren geleden als onzinnig bij het groot vuil gezet.

De verkoop van een onzinbloedtest en een daaraan gekoppelde medische diagnose inclusief supplementenslikadviezen noopte een advocate tot het indienen van een klacht bij het tuchtcollege tegen Linda Reinhardt, mede-eigenaar (indertijd) en consultant/adviseur van de website mamaworden.nl die haar zo’n EMB-bloedtest inclusief diagnose had verkocht. De tuchtzaak diende half september in Den Haag, na een jaar opgelopen covid-vertraging. De uitspraak van het tuchtcollege is gepland voor eind oktober.

Bij klager, een jonge vrouw, werd begin 2020 PCOS geconstateerd. Ze zal moeilijk zwanger kunnen worden door cysten in haar eierstokken, luidde de diagnose, vertelde ze het tuchtcollege. Een eventuele operatieve ingreep zette ze om begrijpelijke redenen in de wacht en ging eerst op zoek naar alternatieven. Een vriendin wees haar op de website mamaworden.nl. Daar stond de – nergens op gebaseerde – belofte dat de EMB-bloedtest verder kijkt dan de standaard bloedmetingen van een ziekenhuis.

Mogelijke berisping

Therapeute Linda Reinhardt hangt (minimaal) een berisping boven het hoofd omdat ze als verpleegkundige aan de hand van een onzinnige test een medische diagnose stelde – en dat nog steeds doet – en op basis daarvan tig verschillende vitamines en voedingssupplementen voorschreef, in combinatie met een behandeling bij een acupuncturist. Kwakzalverij dus: wanhopige patiënten valse hoop geven met een onzinnige aanpak waarvoor geen wetenschappelijke onderbouwing is, zonder dat de patiënt te vertellen.

Linda Reinhardt, met sinds 2013 een vitaminewinkel in Zoetermeer, is verpleegkundige. Ze deed in België enkele verloskundecursussen en hielp bij bevallingen. Ze kwalificeert zichzelf – aanmatigend – als ‘fertiliteitsexpert en expert op het gebied van hormoonbalans’. Reinhardt zette in 2019, samen met ‘influencer’, maar vooral ondernemer, Annic ten Duis, de website mamaworden.nl op. Hierop staat ‘alles wat je wilt weten als je een kinderwens hebt’, luidde de aanprijzing. Vrouwen met een kinderwens, vruchtbaarheidsproblemen of de diagnose ‘onverklaard onvruchtbaar’ konden (en kunnen nog steeds) bij Linda Reinhardt terecht voor een persoonlijk consult, is haar belofte op haar Linkedin-pagina

Op de website staan gratis tips over zwanger worden. Er was op de website bovendien een EMB-bloedtest te bestellen, waarmee ‘jouw gezondheid zeer uitgebreid wordt onderzocht in een laboratorium. Hierdoor krijg je een zeer uitgebreid beeld van jouw gezondheid, maar kun je er ook erachter komen wat eventueel de oorzaak is van jouw klachten op basis van je bloed’, luidde de claim op de website.

Op de mamaworden.nl website was ten tijde van de aankoop de volgende aanprijzing te lezen: ‘De uitslagen van een EMB-bloedtest kijken verder dan de gestelde referentiewaarden in het ziekenhuis. Er wordt daarnaast niet alleen getest op tekorten, het is een zeer uitgebreide test wat een compleet beeld van jouw gezondheid laat zien.’

Hoop

Deze belofte gaf klager hoop. In het ziekenhuis waren geen afwijkingen gevonden in de relevante bloedwaarden. Klager, aangezet door Reinhardts belofte dat er met de EMB-test naar meer dingen kon worden ‘gekeken’, kocht de test om zo erachter te kunnen komen waarom ze niet zwanger werd.

Klager had de negatieve artikelen op de website van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) – door haar als bewijsstukken bij het tuchtcollege overlegd – over de niet-bewezen onzintest op dat moment nog niet gelezen, vertelde ze het tuchtcollege. In 2020 is op deze website enkele malen onderbouwd geschreven over de onzintest en over de valse gezondheidsclaims op de website mamaworden.nl. 

De Reclame Code Commissie (RCC) eiste halverwege 2020 – na klachten van de Vereniging tegen de Kwakzalverij – dat deze gezondheidsclaims moesten worden verwijderd. Beide eigenaren van mamaworden.nl – Linda Reinhardt en haar vriendin, ‘influencer’ Annic ten Duis dus – konden hun misleidende en daarmee oneerlijke claims (kwalificatie van de RCC) niet onderbouwen. 

Mede-eigenaar Annic ten Duis telde haar knopen, Linda Reinhardt niet. De mamaworden.nl site stopte de verkoop van de EMB-bloedtest, Reinhardt bleef de bloedtest echter via haar eigen website verkopen, voor 199 euro; in 2020 was dat nog 169 euro. 

Reinhardt is hardleers

Verpleegkundige Reinhardt is hardleers en trekt zich de vele inhoudelijke kritiek niet aan. ‘Ik sta nog steeds achter die holistische EMB-test, die is fijn om mee te werken’, vertelde ze het tuchtcollege. Om er, op weg naar de achterdeur van het tuchtcollege, aan toe te voegen dat ze zich weliswaar nog steeds afficheert als verpleegkundige met meer dan dertien jaar ervaring maar dat haar consult op basis van een EMB-test niet kan worden gerekend tot verpleegkundige zorg.

De EMB-test is een en al gekkigheid. Zo wordt onder meer onder een microscoop gekeken naar enkele platgewalste bloeddruppeltjes van de patiënt op een objectglaasje. Uit de vorm van de bloedspetters worden vergaande medische conclusies getrokken. Reinhardt doet dit druppel-koekeloeren niet zelf. Ze besteedt dit uit aan Edwin Wiersma, een verpleegkundige/verloskundige met een lucratieve bloedtestwinkel in Bosch en Duin die op de website mamaworden.nl vertrouwenwekkend arts werd genoemd, onterecht en strafbaar.

Hij is geen onbekende van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Wiersma beweert dat de EMB-test zijn sporen zou hebben verdiend en dat 70 – 80 procent van de patiënten verbetering meldt na opvolging van de adviezen. Het is dus een waardeloos, niet controleerbaar wij-van-wc-eend-onderzoek. Het tuchtcollege glimlachte minzaam toen Reinhardt verwees naar dit ‘onderzoek’ van Wiersma.

Klager kreeg de uitslag van haar EMB-test opgestuurd in de vorm van 14 pagina’s met kleurige grafieken waaruit tot haar grote schrik te zien is dat er medisch van alles mis zou zijn, terug te voeren op een eenvoudig kijkje naar enkele bloedspetters. ‘Ik schrok me kapot’, aldus klager tijdens de zitting in het gerechtsgebouw aan de Haagse Prins Clauslaan. Klager vertelde het tuchtcollege psychisch behoorlijk van slag te zijn geweest na het lezen van de EMB-testuitslag.

EMB-uitslagen lijken op elkaar

Hoe onzinnig die test is, toonde klager – inmiddels wijzer geworden – aan tijdens de zitting van het tuchtcollege. Ze overhandigde het college de testuitslagen van zes andere vrouwen met een kinderwens. De zes EMB-uitslagen lijken verdacht veel op die van klager; de zes vrouwen kregen ook dezelfde weinig noodzakelijke dieetvoorschriften zoals gluten- en lactosevrije voeding, voeding zonder stress veroorzakende exorfinen. geen melkproducten). De zes kregen over het algemeen dezelfde voedingssupplementen voorgeschreven, à raison van honderden euro’s. ‘Ik voelde me daardoor ook nog eens opgelicht’, zei klager tegen het tuchtcollege.

De uitslag van de EMB-bloedtest van klager ziet er gekleurd uit. In (veel) staafdiagrammen is rood- en oranjekleuring te zien om aan te geven dat het redelijk (oranje) tot flink (rood) mis is met dingen als vrije radicaalschade en de Rouleau-vorming van de rode bloedplaatjes. Met de parasietenbelasting zat het weliswaar goed (groen) maar met de vitaminetekorten zou het hopeloos gesteld zijn: de waarden van bijna alle vitamines – alle B’s, C D E tot vitamine K – zaten (dik) in het rood. Ook de mineralen- en metalenconcentraties van calcium, chroom, fluor tot koper, ijzer en magnesium waren rood, net als de hormonenbalans. Foute boel dus.

En dan hebben we het nog niet over de acupunctuurmeridianen van klager: uit de test zou een ongezonde dikke en dunne darm en blaas blijken. En ook de meridianen die staan voor de gezondheidstoestand van een trits andere organen, zijn felrood gekleurd.

Uit het bloedkijkonderzoek blijkt dat het ook met de bacteriële, parasitaire, prionen- en schimmelbelasting slecht is gesteld. En, hoe kan het anno 2021 anders, bij klager zou sprake zijn van een mogelijke Lyme-besmetting.

Ze zou bovendien last hebben van PNI-verstoringen. PNI staat voor klinische psycho-neuro-immunologie, een alternatief hersenspinsel van een Nederlandse fysiotherapeut.

Quasiwetenschappelijk

Deze quasiwetenschappelijke flauwekul wordt niet in universitaire collegezalen gedoceerd. Uit de test blijkt dat klager last heeft van een twintigtal PNI-blokkades zoals kaakgewrichtblokkades (klager ging vervolgens naar een holistische tandarts die niets kon vinden), voedselintoleranties, vaccinatieblokkade, wervelkolomblokkade, zenuwblokkade en Ying Yang blokkade.

Je gelooft je oren niet, moet ook het tuchtcollege in Den Haag hebben gedacht. Geloof je werkelijk dat je voor 150 euro iemands gezondheid in zijn geheel kunt bekijken, liet een van de leden van het tuchtcollege zich vragenderwijs ontvallen.

Een terechte opmerking. Hoe is het mogelijk dat een verpleegkundige zich verlaagt tot een dergelijke onzinnige diagnose en bijbehorende adviezen. De EMB-test speelt een belangrijke rol in de tuchtzaak. Opmerkelijk genoeg zat er geen arts achter de tafel van het tuchtcollege en kreeg Reinhardt nauwelijks medisch-inhoudelijke vragen gesteld. Een medicus in het college is niet nodig, is in de BIG-wet te vinden, legde de voorzitter van het college na afloop van de zitting desgevraagd uit. De beroepscode van verpleegkundigen is aan de orde.

VtdK vindt dat tuchtcollege moet berispen

Tuchtcollege doe wat je moet doen, laat zien dat flauwekul hulp aan machteloze, kwetsbare en onzekere patiënten niet wordt getolereerd.

Hier enkele argumenten.

Een verpleegkundige, en Linda Reinhardt is nog steeds als zodanig actief, wordt niet geacht diagnoses te stellen, maar op te volgen.

In artikel 33 van de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) lezen we:
Tot het gebied van deskundigheid van de verpleegkundige wordt gerekend:
• a. het verrichten van handelingen op het gebied van observatie, begeleiding, verpleging en verzorging;
• b. het ingevolge opdracht van een beroepsbeoefenaar op het gebied van de individuele gezondheidszorg verrichten van handelingen in aansluiting op diens diagnostische en therapeutische werkzaamheden.

Reinhardt stelde wel een diagnose maar op instigatie van microscoopkijker Edwin Wiersma. Hij is ook verpleegkundige en dus ook niet bevoegd tot een medische diagnose. Reinhardt was hiermee bekend.

De verpleegkundigenberoepsvereniging V&VN schreef een lange notitie, professionele standaard, over hoe de kwaliteit van de verpleegkundige zorg is te waarborgen.

De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) verwijst naar die professionele standaard, een standaard die het tuchtcollege zou moeten gebruiken bij het toetsen van de gedragingen van de verpleegkundige.

En die laat zich volgens diezelfde overeenkomst samenvatten als ‘Handelen in overeenstemming met de professionele standaard betekent dat je handelt volgens de algemeen aanvaardbare uitgangspunten van de zorgverlening. Dit betekent het op peil houden van de eigen kennis en kunde en het afstemmen van je handelen op standaarden, richtlijnen en protocollen.’

Het hanteren van een onzinnige EMB-bloedtest valt niet onder deze reguliere standaard; er is geen arts of specialist die deze test hanteert, een test waarover geen enkele publicatie over effectiviteit in PubMed is te vinden.

Auteur Broer Scholtens

Broer Scholtens

Broer Scholtens (1949) studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde er op onderzoek naar batterijen. Hij werkte vier jaar bij het tijdschrift De Ingenieur en bijna dertig jaar als wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Hij schreef jarenlang over technologie, (wind)energie, gezondheid, voeding en consumentenproducten.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 28 november 2021

Ex-miss Holland Charlotte Labee dook in het walhalla van vitamines en voedingssupplementen en maakte er haar verdienmodel van.

artikelen - 08 november 2021

Alternatief therapeute Linda Reinhardt gebruikt de EMB-bloedtest. Een klacht bij het tuchtcollege tegen deze kwakzalverij was tevergeefs.

artikelen - 02 november 2020

Influencer Annic ten Duis en verloskundige Linda Reinhardt kunnen niet bewijzen dat hun bloedtest werkt, oordeelt de Reclame Code Commissie.