Hector Treub prijs 2002 voor de Heer C.N.M. Renckens, gynaecoloog te Hoorn.

Door: Rob Koene | Geplaatst: 15 dec 2002

Het bestuur van de Stichting Hector Treub maakte op 12 december 2002 bekend dat de Hector Treub prijs 2002 is toegekend aan de gynaecoloog Cees Renckens. De prijs wordt iedere twee tot vier jaar toegekend vanwege belangrijke maatschappelijke verdienste in de gezondheidszorg, in het bijzonder op het gebied van de verloskunde en gynaecologie. Hector Treub (1856-1920) was een veelzijdig en geëngageerd gynaecoloog. Hij was hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam van 1896 tot 1920 en schreef toonaangevende leerboeken, was voorzitter van de KNMG en van de gynaecologenvereniging. Treub nam destijds prominent deel aan het maatschappelijk debat en betoonde zich voorstander van het volgen van academische studies door vrouwen, van abortus provocatus onder bepaalde omstandigheden en was fel gekant tegen kwakzalverij vooral als dat geschiedde door 'geneesheer-kwakzalvers', die volgens Treub hun diploma 'te kwader ure' behaalden. Renckens ontving de prijs wegens zijn actieve en strijdbare voorzitterschap van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. De prijs bestaat uit een oorkonde, een kunstwerk van Jurriaan van Hall en een geldbedrag. De prijs werd Renckens uitgereikt door de voorzitter van het bestuur van de Stichting Mevrouw dr. I.M. Hellemans, cardioloog, op donderdag 12 december 2002 tijdens de vergadering van de Werkgroep Psychosomatische Obstetrie en Gynaecologie van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie te Utrecht.

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.
 

Lees ook