UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Broer Scholtens | Geplaatst: 02 juli 2018

Google hoeft dubieuze praktijken Roland Pluut niet te wissen

Rechtbank heeft besloten dat links naar VtdK-stukken over zakenman Roland Pluut niet weggehaald hoeven te worden.

Google hoeft dubieuze praktijken Roland Pluut niet te wissen

De Haagse rechter stelt zakenman Roland Pluut uit Wassenaar in het ongelijk: het Amerikaanse internetbedrijf Google hoeft links die verwijzen naar een artikel op deze website over kwalijke praktijken van Pluut niet te verwijderen.

Roland Pluut en zijn vrouw Wen Zhi Lin, een Chinese acupuncturiste met een prikwinkel in Den Haag, hadden Google vorig jaar verzocht verwijzingen naar een artikel op de website van de Vereniging tegen de Kwakzalverij en eind 2013 in het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK) te verwijderen uit haar zoekdatabestand.

Wie de naam Pluut, al dan niet in combinatie met de naam Lin intikt in de zoekmachine van Google, stuit direct op het artikel van bestuurslid Cees Renckens over malafide praktijken met goede-doelenfondsen. De kop boven het artikel, “De trucendoos van Roland Pluut: kwakzalverij als dekmantel”, spreekt boekdelen.

Pluut en zijn vrouwen zeggen last te hebben van deze directe verwijzing naar hun financiële strapatsen. Pluut wil zijn naam onder meer zuiveren vanwege zijn politieke aspiraties. De zakenman stond tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen vijfde op de lijst  van de Democratische Liberalen Wassenaar (DLW). Deze lokale partij behaalde afgelopen maart echter niet meer dan twee zetels in de Wassenaarse raad.

Pluut en zijn vrouw probeerden de Haagse rechter te overtuigen dat het artikel van Renckens hen onterecht in een kwaad daglicht stelt. Ze deden dat met een verwijzing naar de rectificatie die de vereniging in juni 2014 op haar website heeft moeten zetten op last van de Rechtbank in Amsterdam

Niet onder de indruk

De Haagse rechtbank was echter niet onder de indruk van Pluuts betoog en stelde de Wassenaarse zakenman (en zijn vrouw) half april 2018 in het ongelijk. Hun verzoek om Google te verplichten links naar het artikel van Renckens te verwijderen werd afgewezen. De Haagse rechtbank schrijft hierover: “Het verzoek ziet in de kern op één tamelijk recent bronartikel, te weten de publicatie van het onder 2.3 genoemde artikel op de website en in het tijdschrift van de Vereniging, waarvan de voorzieningenrechter bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 27 mei 2014 uitdrukkelijk heeft bepaald dat de inhoud – afgezien van de te rectificeren passages – voldoende steun vindt in het aanwezige feitenmateriaal. Daarbij heeft de voorzieningenrechter het zwaarwegend belang van de Vereniging benadrukt om het door haar geconstateerde gebrek aan transparantie in de goede doelen sector op kritische en waarschuwende wijze aan de orde te stellen, waarbij [A] (Pluut) en [B] (Lin) de daardoor gemaakte inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer in de gegeven omstandigheden moeten dulden.”

In gewoon jargon: de vereniging heeft weliswaar moeten rectificeren maar slechts op enkele minor details. Het basale betoog dat is onderbouwd met feiten laat zien dat Roland Pluut het ingezamelde geld voor zijn goede-doelstichtingen de Stichting Fonds voor het Hart, de Stichting Artrose Zorg, de Stichting Preventie Diabetes en de Stichting Kankerbehandeling en Preventie naar eigen bedrijven heeft weggesluisd. Indertijd is dat gewoon overeind gebleven.

Pluut heeft het betoog van Renckens in 2014 tijdens de rechtszaak in Amsterdam niet kunnen weerleggen, memoreert de Haagse rechtbank. Pluut is bovendien in 2014 niet tegen die uitspraak in beroep gegaan.

Zakenman Roland Pluut startte in 1995 het Maxi Delta in Den Haag. Het houdt zich bezig met marketing. https://www.maxi.nl/home. In 2015 nam Pluut de uitgeverij ‘The Optimist’ over, uitgever van het vroegere Ode Zijn vrouw Wen Zhi Lin is basisarts. De acupuncturiste is eigenaar van het Medisch Centrum Balans in Den Haag. Ze studeerde TCM in China en haalde haar artsendiploma op de Erasmus Universiteit. Ze noemt zich tegenwoordig Dr. W. Lin. Dit is titelfraude: Lin is niet gepromoveerd.

Auteur Broer Scholtens

Broer Scholtens

Broer Scholtens (1949) studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde er op onderzoek naar batterijen. Hij werkte vier jaar bij het tijdschrift De Ingenieur en bijna dertig jaar als wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Hij schreef jarenlang over technologie, (wind)energie, gezondheid, voeding en consumentenproducten.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 13 juni 2023

Hoewel de naam anders doet vermoeden, bevat het tijdschrift Medisch Dossier allerlei kwakzalverij-aanprijzingen.

artikelen - 23 september 2019

Buitenlandrubriek met o.a.: Google zal geen advertenties meer plaatsen voor stamceltherapie / Acupuncturist perforeert longen van vrouw.

tijdschrift - 08 januari 2019

Inhoudsopgave Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij, jaargang 129, 2018, nr 4: * Jaarvergadering 2018, pag. 1 * Jaarrede 2018 van de voorzitter, pag. 5 * Gebroeders Bruinsma Erepenning 2018 voor J.W.M. van der Meer, pag. 10 * Juryrapport Meester Kackadorisprijs 2018, pag. 12 * Meester Kackadorisprijs 2018 voor HAN en haar apologie, pag. 14 * […]