Door: de Webredactie | Geplaatst: 22 september 2005

De MELISA test ontmaskerd

De MELISA-test voor metaalallergie is onzin. Weliswaar wordt wel 95 percent van de lijders aan een metaalallergie ermee ‘gedetecteerd’, maar wie niets mankeert, heeft 75 percent kans om ziek verklaard te worden, met het risico onzinnige behandelingen te krijgen aangesmeerd.

English summary

The MELISA-test for metal allergy is nonsense: far too many false positives. An English translation of a Dutch article on the subject is available.

 

Nederlands

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde heeft in zijn nummer van 17 september 2005 een wetenschappelijk commentaar gepubliceerd over de waarde van een bloedtest waarmee metaalovergevoeligheid (metaalallergie) zou kunnen worden opgespoord. Het gaat om de zogenaamde ‘Memory Lymphocyte Immunostimulation Assay’, kortweg de MELISA test. De test wordt in ten minste 8 commerciële laboratoria van de Europese MELISA Medica Foundation verricht en kost de patiënt 40 tot 400 Euro. Volgens de ontwerpers van de test zou metaalallergie niet alleen een rol spelen bij aandoeningen in de mond, maar ook bij een groot aantal lichamelijke en psychische aandoeningen, zoals het chronisch vermoeidheidssyndroom, multipele sclerose, chronisch reuma en autisme. Voor deze bewering ontbreekt elk wetenschappelijk bewijs.

Bij een positieve bloedtest krijgen de patiënten het advies om tandvullingen die metaal bevatten rigoureus te laten verwijderen en zelfs ingrijpende kaakoperaties te laten doen.

Uit het artikel in het Tijdschrift voor Geneeskunde blijkt dat deze test onbruikbaar is voor het vaststellen van metaalallergie. Desondanks propageert de Melisa Medica Foundation het gebruik van deze test op Europese congressen voor tandartsen en artsen. Zij werkt ook samen in onderzoeksprojecten met verschillende universiteiten, waaronder het Academisch Tandheelkundig Centrum Amsterdam (ACTA).

De auteur raadt geneeskundige hulpverleners af om op grond van deze test medische behandelingen in te stellen.

R. A. P. Koene. ‘Memory lymphocyte immunostimulation assay’ (MELISA): onbruikbaar bij de diagnostiek van metaalallergie. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 17 september 2005, Volume 149, pag. 2090-2092

Op dit artikel verschenen commentaren, die door de auteur beantwoord werden in Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:520-1

Een Engelse versie van het oorspronkelijke stuk is als download bij dit artikel verkrijbaar.

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

 

 

de Webredactie

Webredacteuren: Rob Koene, Mike van Geer, Martijn ter Borg, Ron Keizer, Paul van Wensen

Gerelateerde artikelen

page - 29 juni 2015

In de negentiende eeuw werden kiezen gewoonlijk gevuld met goud totdat twee Franse in de VS werkzame tandartsen een mengsel van vijlsel van zilveren munten met kwik gingen toepassen. Aanvankelijk werd deze nieuwlichterij fel bestreden omdat de caries eronder voortschreed en de wanden van de kiezen afbraken omdat het spul uitzette. Na technische verbeteringen kwam amalgaam […]

tijdschrift - 29 juni 2015

In de negentiende eeuw werden kiezen gewoonlijk gevuld met goud totdat twee Franse in de VS werkzame tandartsen een mengsel van vijlsel van zilveren munten met kwik gingen toepassen. Aanvankelijk werd deze nieuwlichterij fel bestreden omdat de caries eronder voortschreed en de wanden van de kiezen afbraken omdat het spul uitzette. Na technische verbeteringen kwam amalgaam […]

page - 05 augustus 2009

Aldus begon een brief aan de webredactie. De desbetreffende arts is lid van de ABB en de ABNG-2000 en staat op een lijst van artsen ‘die bekend zijn met HPU’. De brief vervolgde met: X. stelt diagnoses met behulp van een biotensor, een soort wichelroede, waarbij elektromagnetische velden gemeten zouden worden. Daarmee werd mijn energieniveau […]