Centraal Tuchtcollege zegt alternatieven de wacht aan

Opmerkelijke passage in de zaak Patrick van Eeghem
Het Centraal Tuchtcollege heeft uitvoerig omschreven waaraan alternatieve artsen zich te houden hebben.
Door: de Webredactie | Geplaatst: 7 dec 2008

In de zaak Patrick van Eeghem komt in de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg de volgende passage voor:

" Een arts die zich begeeft op het terrein van de alternatieve geneeskunde schudt daarmee de hoedanigheid van arts niet af. Hij blijft op de eerste plaats als arts gehouden jegens zijn patiënten te handelen met de zorgvuldigheid die onder soortgelijke omstandigheden van een redelijk handelend en bekwaam arts mag worden verwacht. Deze zorgplicht heeft niet alleen betrekking op de eisen die binnen de reguliere gezondheidszorg gelden ten aanzien van diagnostische methoden en behandelwijzen waarvan de arts zich bedient of de voorlichting die hij patiënten dient te verschaffen omtrent de mogelijkheden en beperkingen daarvan. Een arts dient zich ook te realiseren dat zijn patiënten erop vertrouwen dat hij hun klachten en vragen in overeenstemming met het voorgaande zal beoordelen en behandelen. Een en ander doet niet af aan de bevoegdheid van de arts zich van de alternatieve diagnostische methoden en behandelingen te bedienen. Hij dient dan wel zijn patiënten op duidelijke wijze in te lichten over het alternatieve karakter daarvan. De patiënt zal er steeds van op de hoogte moeten zijn wanneer dat aan de orde is. De arts zal zijn patiënten bovendien hebben in te lichten over de (on)mogelijkheden van een dergelijke alternatieve benadering, alsmede over de mogelijkheden die de reguliere gezondheidszorg nog te bieden heeft. Voor iedere arts geldt dat hij rechtens gehouden is van zijn bevindingen en handelingen verslag te leggen. Wanneer een arts voor een alternatieve benadering kiest, geldt eens te meer dat hij in zijn verslaglegging op duidelijke wijze en voldoende detail inzichtelijk maakt dat hij zijn patiënten daarover heeft ingelicht."

Als we dit naar de letter opvatten, zal een alternatieve arts bij elke alternatieve handeling tegen de patiënt horen te zeggen: 'mevrouw (meneer), wat ik nu ga doen is volgens de geneeskunde zonder bewijs, en bovendien volkomen in strijd met alles wat de natuurwetenschappen en de geneeskunde in de afgelopen twee eeuwen ontdekt hebben. Ik ben verplicht u dit te vertellen, en ik mag u niet zo onderzoeken of behandelen als u niet hier uw handtekening zet, onder deze verklaring dat u goed hebt begrepen wat ik u zojuist vertelde.'

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

 

 

Lees ook