UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: de Webredactie | Geplaatst: 09 april 2009

Brief aan minister Klink

Voorzitter dr. C.N.M. Renckens van de Vereniging tegen de Kwakzalverij schreef op 7 april 2009 een brief aan de minister Klink van VWS. De tekst staat hieronder.

Brief aan minister Klink

Aan dr. A. Klink, min. van VWS
Postbus 16119
2500 BC Den Haag

Vereniging tegen de Kwakzalverij

In re: btw-heffing voor alternatieve genezers
Hoorn, 7 april 2009

Excellentie,

Hierbij wil ik u kenbaar maken welke verontrusting een bericht in Medisch Contact (2 april, pagina 608-609) van deze week in onze kring heeft opgeroepen. Twee leden van de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging melden daar dat ‘VWS, samen met de KNMG en de CAM-artsen’ een CAM-register gaat opstellen. Beide acupuncturisten juichen uw voorstellen om kwakzalverij harder aan te pakken toe en menen dat met zo’n CAM-register kaf van koren zou zijn te onderscheiden. Die veronderstelling wordt door ons niet gedeeld – wij zien überhaupt geen koren onder het kaf – en hun brief heeft ons inziens eigenlijk meer betrekking op twee door hen niet genoemde andere zaken. Dat zijn enerzijds de aangekondigde beëindiging van de vrijstelling van periodieke BIG-herregistratie van CAM-artsen, die voor 65% slechts basisarts zijn en zich, zonder te voldoen aan welke eisen van na- en bijscholing dan ook, steeds maar arts mogen blijven noemen, en anderzijds de herhaaldelijk uitgestelde invoering van btw-heffing op de activiteiten van CAM-artsen.

Wij menen dat er alle reden is die btw-heffing gewoon in te voeren. Op grond van de eis van fiscale neutraliteit zou anders eerst aangetoond moeten worden dat Chinese acupunctuur, bioresonantie of homeopathie door artsen effectiever is dan dezelfde geneeswijze door niet-artsen toegepast. Dat zou pas beslist en beoordeeld kunnen worden in een jarenlang durend prospectief vergelijkend onderzoek, waarin identieke en volstrekt nutteloze geneeswijzen, aangeboden door twee ongelijk opgeleide aanbieders, met elkaar vergeleken zouden moeten worden. Een tijd- en geldverslindende rituele dans met een voorspelbaar resultaat: die verschillen zullen er niet zijn. Totdat zo’n onderzoek is verricht, zijn er slechts twee mogelijkheden: alle alternatieve genezers, inclusief ook gevaarlijke kwakzalvers, vrijstellen van btw of hen allen, inclusief de CAM-artsen, de btw-heffing opleggen!

Legale mogelijkheden om een deel van de CAM-aanbieders fiscaal te bevoordelen boven anderen zijn er ons inziens niet. De voordelen van zo’n erkenning voor de belastinginspecteur wegen ook niet op tegen de nadelen: de btw-vrijgestelden zullen hun privilege zeker als bewijs voor erkenning door de overheid gaan presenteren aan burger en verzekeraars. Dat zal niet te voorkomen zijn.

Tot nog toe bestaat er in ons land van overheidswege geen formele erkenning, in welke vorm dan ook, van aanbieders van alternatieve geneeswijzen. Dat is een groot goed. Het nut ervan is immers niet bewezen en er zijn derhalve geen objectieve criteria om kaf van koren te onderscheiden, zoals de Kamerleden schijnen te denken. Ook lidmaatschap van beroepsverenigingen biedt geen enkele kwaliteitsgarantie: de artsen-acupuncturisten en homeopathisch artsen leiden elkaar op en behalen niet-erkende diploma’s na onderwijs waarin de ene gelovige de andere gelovige opleidt in onzinnige geneeswijzen. Er is veel goed onderzoek gedaan naar de effectiviteit van alternatieve behandelingen – in de periode 1986 tot 2007 ook ruim gesubsidieerd vanuit VWS – en daaruit blijkt keer op keer dat de effecten van welke CAM-behandeling dan ook niet uitstijgen boven die van een placebobehandeling.

Wij menen dat er geen steekhoudende wetenschappelijke argumenten te vinden zijn op basis waarvan tot fiscale vrijstelling van alternatieve genezers overgegaan zou moeten worden.

Ook lidmaatschap van een alternatieve artsenvereniging kan hier geen argument zijn. Ten overvloede moge ik u eraan herinneren dat bijvoorbeeld twee van de drie artsen die Millecam bijstonden tijdens haar dodelijke ziekte keurig lid waren van resp. de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (K. uit Nieuw-Millingen) en van de Artsenvereniging ter Bevordering der Natuurgeneeskunde (D. uit Hilversum). De eerste werd door het Tuchtcollege een jaar geschorst, terwijl de tweede zelfs uit het artsenberoep werd gezet en door de tuchtrechter terecht een ‘gevaar voor de volksgezondheid’ werd genoemd. En er zijn natuurlijk meer voorbeelden te geven van leden van alternatieve artsenverenigingen die tuchtrechtelijke maatregelen kregen opgelegd juist als gevolg van schade na het toepassen van de alternatieve benadering.

Wij verzoeken u dringend bovenvermelde argumenten in uw besluitvorming te betrekken en zijn steeds tot nadere toelichting bereid.

 

Dr. C.N.M. Renckens, voorzitter VtdK

Voor een overzicht van alle artikelen over btw en alternatieve geneeskunde,
zie  Alweer uitstel voor btw op kwakzalverij.

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

 

 

de Webredactie

Gerelateerde artikelen

artikelen - 05 juni 2024

Steeds meer psychologen nemen Single Session Therapy op in hun pakket, voorzien van niet-onderbouwde claims. Psychiaters- en psychologeninstanties zijn afwijzend tegen deze eenmalige een-uursgesprekken.

artikelen - 28 mei 2024

Germaanse geneeskunde-gelovigen Mies Kloos en Daniel Derweduwen houden kankerpatiënten weg van de reguliere geneeskunde, blijkt uit verborgen camera-opnames van Alberto Stegeman. De inspectie is aan zet.

artikelen - 27 mei 2024

De inspectie kan gebedsgenezer Tom de Wal, die zich misdraagt als een Jomanda 2.0, niet aanpakken, stelde Pia Dijkstra, minister van Volksgezondheid tijdens het Kamervragenuurtje.