UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Broer Scholtens | Geplaatst: 24 januari 2013

Bouwdwaallicht bang voor giftige beugelbeha

Angst is een slechte raadgever. Kwakzalvers maken hier met enige graagte gebruik van om rare, onbewezen theorietjes en apparaten de wereld in te slingeren en zo geld te verdienen.

Bouwdwaallicht bang voor giftige beugelbeha

Neem Erik Noteboom die zich kwalificeert als bouwbioloog van het gelijknamige adviesbureau Noteboom Bouwbiologisch Advies in het Friese Drachtstercompagnie. Hij is gebiologeerd door metalen beugels in beha’s. Het veerstaal ervan kan het aardmagnetisch veld verdraaien, heeft de bouwbioloog bedacht. U leest het goed: dat kleine ding is in staat zoiets groots als het aardmagnetisch veld te beïnvloeden. In het verlengde van deze onzin komt de angst om de hoek kijken. Een verdraaid aardmagnetisch veld is namelijk niet best voor de lymfeklieren, die gaan extra veel giftige chemisch stoffen produceren, meldt Noteboom, ‘met alle gevolgen van dien.’

Zijn letterlijke uitleg op zijn website – te gek voor woorden en geen magnetenexpert en lymfe-expert die er iets van gelooft – is als volgt.

Noteboom schrijft: ‘Wat gebeurt er precies? Een beugel in de beha kan het aardmagnetische veld verdraaien. Hoe werkt dat? Het aardmagnetische veld is het magnetische veld dat zich om de aarde bevindt. Dit veld heeft een noord- en een zuidpool, net als een magneet. Vogels oriënteren zich op het aardmagnetische veld. Een schip vaart op een kompas met een noord- en zuidpool. Ook wij mensen worden hierdoor beïnvloed, al zijn we ons dat niet bewust. Wij mensen hebben een elektromagnetisch veld dat noord gericht is. Ook al onze cellen zijn noord gericht. Wat heeft dit alles nu te maken met de beugelbeha? Ten eerste kan het veerstaal van de beugel het aardmagnetisch veld verdraaien. Dit hangt af van de kwaliteit van de beugel. Het is te meten met een kompas. Een kompas kan aantonen hoeveel graden afwijking de beugelbeha aangeeft. Deze afwijking kan zorgen voor celcommunicatieproblemen en dat kan irritatie geven. Ten tweede werkt het stalen beugeltje als een antenne voor hoogfrequente straling van mobiele telefoons, draadloze netwerken (computer), radio, televisie etc. Kortom alle hoogfrequentie. Die straling belast het lichaam, vooral daar waar veel lymfeklieren zitten bijvoorbeeld in het borstweefsel. Lymfen zitten vaak vol met lichaamsvreemde stoffen. In de bouwbiologie is bekend dat chemische stoffen, gecombineerd met straling 10 x zo giftig worden. De geleiding van de beugel heeft hierop een versterkend effect met alle gevolgen van dien.’

Noteboom heeft deze onzinpraat, zonder enige biologische onderbouwing, geleerd bij zijn bouwbiologische vrienden van het Institut für Baubiologie + ökologie in Beieren. De Friese bouwbioloog studeerde als eerste Nederlander af aan dit ‘door de Duitse overheid erkende instituut’, lezen we met enige trots op zijn website. Noteboom heeft daar ook van alles geleerd over zijn hobby: elektrosmog afkomstig van gsm, thuistelefoons, WiFi, bluetooth, draadloze computermuizen en toetsenborden en hoogspanningsmasten. ‘Duizenden mensen worden hier jaarlijks ziek van’, stelt de bouwbioloog, zo een mist van angstsmog verspreidend. Noteboom is niet de enige elektrosmoggelover en angstaanprater. Er zijn meer mensen en bedrijven die rare en onnodige spullen aanprijzen zonder enige wetenschappelijke onderbouwing. Er is superweinig aan de hand, zo oordeelt breed de medische/fysische wetenschap. Elektrosmog heeft een bijna verwaarloos risico op bijvoorbeeld leukemie, zo meldt het Kennisplatform dat de overheid in het leven heeft geroepen om risico’s van elektromagnetische straling in kaart te brengen.

Auteur Broer Scholtens

Broer Scholtens

Broer Scholtens (1949) studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde er op onderzoek naar batterijen. Hij werkte vier jaar bij het tijdschrift De Ingenieur en bijna dertig jaar als wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Hij schreef jarenlang over technologie, (wind)energie, gezondheid, voeding en consumentenproducten.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 20 september 2013

Het is slecht gesteld in de regio Ommen, er zit veel straling in de grond omdat het vroeger veen is geweest. Die straling wil `gewoon de grond uit´, zegt zelfbenoemd stralingsexpert Henri Berends, elektriciën, loodgieter en van alles-en-nog-wat, zoals hij het zelf omschrijft.

artikelen - 18 november 2011

De antroposofische Triodos Bank heeft voor minstens veertigduizend euro aan apparaatjes aangeschaft die in werkruimtes van de bank magnetische velden van mobiele telefoons en elektrische kabels zouden neutraliseren.