Borstkankerpatiënte krijgt Houtsmullerdieet niet vergoed

Door: Chris Pellicaan | Geplaatst: 8 nov 2003

De schrik sloeg ons even om het hart. De oorzaak was een persbericht dat de Vereniging Medisch Verzekerden voor Kankerpatiënten uitbracht. Het persbericht berichtte over een beroepszaak die een patiënte had aangespannen tegen een beslissing van CZ over vergoeding van een aantal 'niet-toxische tumormiddelen'. Dit alles onder de veelbelovende titel 'borstkankerpatiënte strijdt met succes tegen kanker en zorgverzekeraar'. In het gewraakte persbericht stond de volgende zinsnede: 'De verzekeraar stelde dat de therapie (het houtsmullerdieet, red.) niet rationeel zou zijn, dat wil zeggen niet werkzaam en niet effectief. Voor de Centrale Raad van Beroep kon zij deze bewering niet staande houden omdat zij stomweg geen onderzoek had gedaan naar de rationaliteit van de door de vrouw gebruikte middelen', einde citaat.

Verbijstering! De verzekeraar heeft dus nagelaten aan te tonen dat het houtsmullerdieet niet werkt! De wereld op z'n kop. Eerder wonnen verzekeraars deze zaken. Zou de rechterlijke macht dan nu toch de kant van de dieetgenezers hebben gekozen, wellicht ingestraald door Jomanda? Moeten we binnenkort een enorme stijging van ziektekostenpremies verwachten? Zouden de inkomens van tovergeneeskundigen in Nederland nog verder gaan stijgen?

Gelukkig is het allemaal niet zo somber. De rechter heeft slechts bepaald dat de betreffende zorgverzekeraar zijn huiswerk moet overdoen. Het venijn zit hem in het feit dat de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, RVZ (voorheen de Ziekenfondsraad) een definitie van rationele farmacotherapie hanteert die gestoeld is op de beoordeling van individuele geneesmiddelen. De patiënte had ook gevraagd om een vergoeding van de individuele middelen. De verzekeraar heeft echter de houtsmullertherapie in zijn geheel getoetst op rationaliteit (het bleek niet rationeel te zijn). De verzekeraar moet daarom een nieuw besluit over de vergoeding nemen, dit keer gebaseerd op de rationaliteit van de individuele middelen.

Navraag bij de verzekeraar leerde ons dat ze dat laatste niet zo moeilijk vinden. Vol zelfvertrouwen heeft de verzekeraar de door ons aangeboden hulp vriendelijk maar beslist afgewimpeld. Jammer, wij hadden het een leuke klus gevonden om een advies te geven over de werkzaamheid bij borstkanker van respectievelijk DHEA 200 mg, quercetine/venoruton 200/50 mg, megagenistin 35% 250 mg, melatonine 25 mg, enervit, dagravit A forte, Ca ascorbaat, Vitamine E, selenium 400 mcg, isotiocyanaat extract 20:1 500 mg en epigallocatechine extract 30%.

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

Lees ook