UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Jan Willem Nienhuys | Geplaatst: 30 december 2009

Alternatief verzekerd in Nederland

Sinds de invoering van de Wet BIG is kwakzalverij legaal geworden, en men kan zich bij elke ziektekostenverzekeraar via aanvullende polissen verzekeren tegen de kosten van alternatieve hulp. Sterker nog, het is vrijwel onmogelijk een aanvullende verzekering te krijgen waarbij men via de premie niet meebetaalt aan kwakzalverij.

Alternatief verzekerd in Nederland

De VtdK heeft regelmatig geprotesteerd tegen de koppelverkoop van reguliere en alternatieve zorg die de ziektekostenverzekeraars bedrijven in hun aanvullende pakketten. In deze aanvullende pakketten wordt alternatieve zorg verzekerd die verleend wordt door artsen of therapeuten die zijn aangesloten bij een beroepsvereniging voor de desbetreffende therapie (een beroepsvereniging met statuten, reglement, kwaliteitseisen en een tuchtrecht, specificeren sommige verzekeraars, andere accepteren alleen artsen; soms worden alternatieve behandelingen van de eigen huisarts uitgesloten).

De condities variëren iets tussen verzekeringsmaatschappijen en in de duurdere pakketten wordt meer vergoed. Bij de goedkopere pakketten wordt jaarlijks ten hoogste een bedrag in de orde van 200-350 euro vergoed (soms met nog een maximum van 25 of 30 euro per behandeldag), bij de duurdere pakketten een veelvoud (500, 1000 etc.) daarvan. Bij de AV-Top van Azivo mag men zelfs 425 euro per jaar (en 25 euro per behandeldatum voor een duidelijk omschreven groep alternatieve behandelwijzen) aan alternatief uitgeven. Azivo beschouwt echter homeopathie niet als deel van die groep, en daarvoor mag men nog eens 350 euro maximaal aan homeopathie uitgeven (medicijnen plus consulten, en maximaal 35 euro per consult). Nogal wat verzekeringsmaatschappijen hebben een tamelijk eenvoudige aanvullende verzekering zonder alternatief.

Op de website ‘Als de dokter het niet meer weet’ ziet men een overzicht. In dit overzicht ziet men in noot 6 een lijstje therapieën staan dat bijvoorbeeld door OHRA gehanteerd wordt. Er zijn meer dergelijke overzichten; alle in dergelijke overzichten genoemde therapieën en beroepsverenigingen staan hieronder in alfabetische volgorde. Ter illustratie is (rechtsboven) als pdf de lijst van 85 alternatieve organisaties van Zilveren Kruis Achmea bijgevoegd zoals die gold op 1 januari 2010. Het is goed mogelijk dat er meer vergoed wordt dan op dit soort overzichten staat. Zo organiseert CZ al heel lang tweemaal per jaar een Lourdesbedevaart van een week, waar zieke aanvullend verzekerden eenmaal in hun leven aan mee kunnen doen tegen bijbetaling van bus- of vliegreiskosten.

Welke verzekeraar precies wat vergoedt aan alternatiefs staat enigszins beknopt vermeld op de website van de Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg SRBAG.

Hieronder staat een impressie van de ‘aanvullende’ verzekeringspakketten zonder alternatief. De aanvulling bestaat vaak uit een bescheiden bijdrage voor brillen, ruime buitenlanddekking (soms ook vaccinaties voor buitenlandreizen), preventieve onderzoeken naar kanker en zes (extra) maal fysiotherapie. Ik raad u aan om de desbetreffende informatie op de websites van de maatschappijen zelf te bekijken, er zijn nogal wat verschillen. Vergelijk ook met een eerder bericht op deze website: Aanvullende zorgverzekering en alternatieve behandelwijzen.

Zilveren Kruis Achmea Beter Af Plus Polis met 1 ster

Agis: Compactpolis

Azivo: AV-basis
Bij deze polis wordt wel ‘manuele therapie’ en de Simonthon [sic] therapeut vergoed.

Onderlinge Waarborgmaatschappij AZVZ: AV-plus
(alleen voor maritieme werknemers, werkt samen met Zorg en Zekerheid)

Delta Lloyd: Start

DVZ: Principe Plus Polis 1 ster

Bij de FBTO zit alternatief in een aparte module. Dit module vergoedt maximaal 500 euro per jaar aan hulp van alternatieve behandelaars plus maximaal 125 euro per jaar aan homeopathische/antroposofische middelen (mits door een arts voorgeschreven en door een apotheek geleverd). De kosten voor dit moduul zijn net als bij de andere aanvullende modulen leeftijdsafhankelijk. De groep 27-50 jaar betaalt 6,88 euro per maand voor dit moduul. De leeftijdscorrecties voor andere leeftijden zijn: 18-27 jaar: –30%, 50-65 jaar: +20%. 65+: +35%. Men kan het maximum van 500 euro verhogen tot 750 euro, dan betaalt men ook de helft meer premie. Dit geeft een indruk van de feitelijke kosten die een verzekeraar maakt voor verzekerden die eventueel alternatieve hulp willen gebruiken. FBTO hanteert een lijst van 50 beroepsverenigingen waarvan de leden voor vergoeding in aanmerking komen. FBTO wijst er nadrukkelijk op dat ‘niets over de kwaliteit en de effectiviteit van de behandelwijze die de door de individuele leden wordt uitgeoefend’ gezegd wordt.

Salland: Jongerenpolis
(leeftijdgroep 18-26 jaar)

Zorg en Zekerheid: deze maatschappij heeft een serie van vier aanvullende polissen die geen alternatieve behandelwijzen lijken te bevatten, en die speciaal gericht zijn op verschillende leeftijdsgroepen, te weten: AV-Sure (leeftijdsgroepen 18-21 jaar, 22-30 jaar), AV-GeZZin en AV-plus (50+).

IZZ: de ‘IZZ Bijzonder Bewust’ en de ‘Basisaanvullende Regeling’
(alleen voor degenen die zelf in de zorg zitten)

Lijst van alternatieve behandelingen en verenigingen van alternatieve behandelaars

Deze lijst is samengesteld op basis van wat op diverse websites aangegeven staat als alternatieve behandelwijze of alternatieve organisatie die door een of meerdere verzekeraars voor vergoeding in aanmerking komt. De lijst is niet volledig op het punt van behandelingen, want diverse soorten genezers die lid zijn van een van de hieronder genoemde organisaties passen allerlei hier verder niet genoemde behandelingen (bijvoorbeeld NAET) toe. Hoe verzekeringen daarmee omgaan, zal wel per verzekering variëren. Van sommige hieronder genoemde organisaties is niet geheel duidelijk hoe alternatief ze zijn, pedicures bijvoorbeeld (hoewel veel pedicures er voetzoolreflextherapie bij doen), of dramatherapeuten, en meer in het algemeen therapieën die psychische hulp bieden. Het lijkt erop dat de verzekeraars zelfs in het oordeel wat ‘alternatief’ is regulier en alternatief vermengen. De therapieën die volgens sommige verzekeraars alternatief zijn, maar absoluut niet volgens de VtdK zijn aangegeven.

Veel personen die werkzaam zijn in de reguliere gezondheidszorg zijn niet goed op de hoogte van de grote variëteit aan twijfelachtige, onzinnige of volslagen onzinnige behandelingen die allemaal door ‘de verzekering’ worden vergoed, maar die in het gunstigste geval slechts als placebo-behandeling, dus eigenlijk als bedrog, kunnen worden gekenschetst. Onderstaande lijst is dan ook in de eerste plaats bedoeld om in deze leemte te voorzien.

 

Onderstaande lijst is voorlopig, in de zin dat er nog commentaren aan toegevoegd zullen worden.

 

ABB Artsenvereniging voor Biofysische geneeskunde en Bio-informatie therapie
Een typisch voorbeeld van een ABB-arts staat besproken op Een natuurarts met een biotensor. Deze artsen bedrijven onder meer celtherapie, Bach bloesemtherapie, kleurentherapie volgens Lüscher, aromatherapie, ozontherapie, levendbloedanalyse, colonhydrotherapie en ze gebruiken allerlei Rare Apparaten.

ABNG-2000 Artsenvereniging tot Bevordering van de Natuurgeneeskunde
Er is een flinke overlap met de ABB, zoals vergelijking van de ABNG-adreslijst met de ABB-adreslijst aantoont. Bij hen treft men zelfs een medisch astroloog aan, een urinetherapeut, chelatie-therapeuten en een Bruno Gröning-gelovige.

ABvC Algemene Beroepsvereniging voor Counselling

Acupunctuur (zie ook NAAV, NVA, NGVA, IFU)
Acupunctuur is niets anders dan placebo-therapie, zoals op deze website uitvoerig is betoogd.

Ademtherapie (zie ook VDV)

Alexandertherapie
Zie ook NeVLAT
Voor meer informatie over deze therapie zie Wikipedia.
Het commentaar van Ernst en Singh in Trick or Treatment is: De Alexander-techniek is niet goed onderzocht, dus er is niet duidelijks over te zeggen. Misschien hebben sommige mesnen er voordeel van, als ze maar voldoende toegewijd en rijk zijn.
Er zijn namelijk 30-100 sessies van een uur nodig om de techniek aan te leren.

 

Analytische synthetische response therapie (ASR)
Sommige verzekeraars (bijvoorbeeld Achmea) vergoeden deze therapeutisch bedoelde bordeeltherapie niet. De hierboven gelinkte ASR-website noemt als therapeutische modaliteiten acumassage, acupressuur, ‘energetische homeopathie’, kleurentherapie, moxa, reflextherapie en massagevarianten, maar niets over ‘massage’ door ontklede therapeutes. Wat energetische homeopathie is, kan men wellicht achterhalen in het boek van de bedenker J. Kamst van de ASR-therapie. Dat boek kan men bestellen via het ASR-uitgeverijtje, waar men ook een brochure kan verkrijgen over de gedachten-lijnen van Stephen Hawking (een fundament voor de ASR-therapie) en ook een boekje over edelsteentherapie en meer van dat moois.

ANBOS Algemene Nederlandse Brancheorganisatie voor de Schoonheidsverzorging
Men zal zich afvragen wat de VtdK kan hebben tegen verwijderen van ontsierende beharing en dergelijke, maar deze organisatie ondersteunt ook voetzoolreflexmassage en dergelijke. Niettemin begrijpt de VtdK niet waarom verzekeraars deze organisatie als alternatief-geneeskundig zien. Op de lijst van de ONVZ staat deze niet bij alternatieve therapie, maar bij acne-behandeling en laser-ontharing/elektrische epilatie

Antroposofische geneeskunde en psychotherapie, waaronder euritmietherapie en kunsttherapieën (beeldend, muziek en/of spraak) (zie ook: Azarias, BPHA, FAG, IFU, NBMK, NVAA, NVAF, NVAP, NVAZ, NVAZ, NVCAG, NVE, NVKToag, SAMPO, V&VN). De verzekeraar die de patiëntenvereniging Antroposana behartigt verzekert het allemaal.

ANTTT Artsen voor niet-toxische tumortherapie, ook wel Moermantherapie of biologische kankertherapie genoemd (onderdeel ABNG-2000)

Aromatherapie
Zie: Encyclopedie: Aromatherapie

AVNTT alternatieve afkorting van ANTTT, zie aldaar.

Azarias, beroepsvereniging voor therapeutisch begeleiders, die werken vanuit het antroposofisch mensbeeld

Bach Bloesemtherapie
Zie: Encyclopedie: Bach bloesemtherapie

Balneo photo therapie
Dit is therapie tegen psoriasis met behulp van zout water en ultraviolet licht, ook wel genoemd Dode Zeetherapie.

BATC Beroepen Associatie Therapeut & Consument
Bij deze organisatie zijn ca. 700 natuurgenezers aangesloten.

BER Bond van Europese Reflexologen, afdeling Nederland
Voetzoolreflextherapie of voetreflexologie of reflexologie of reflexzonetherapie of voetzoolreflexmassage is een tenenkrommende wetenschap.

BeTTEL Beroepsvereniging van Therapeuten en Trainers Emotioneel Lichaamswerk

BHET Beroepsvereniging voor Holistisch Energetisch werkende Therapeuten

Biomedisch centrum De Hooge Donken te Den Bosch

Bioresonantietherapie (zie ook MBTN)
Voor de werkwijze van bioresonantietherapeuten zie bijvoorbeeld: Bioresonantie en schizofrenie;
voor indringende kritiek op bioresonantietherapie zie: Storende frequenties: bioresonantie in de praktijk en Bioresonantie gewogen, en diverse artikelen op deze website en ook in de Rare Apparatenlijst.

BOVN Beroepsvereniging Ontspanningstherapeuten en Voetreflexologen
Zie hierboven bij BER. 

BPHA Beroepsgemeenschap van psychosociale hulpverleners werkend vanuit de antroposofie

BST Beroepsvereniging van Spiritueel Therapeuten

BSW Beroepsvereniging Spiritueel Werkers

BTN Bioresonantietherapie Nederland
Nieuwe naam voor MBTN, zie verderop. Vioor bioresonantietherapoie zie hierboven.

BVAT Beroepsvereniging APS therapie

BvK Beroepsvereniging voor Kinesiologie
Kinesiologie is een sjiek woord voor spiertesten; kinesiologen doen er vaak Touch for Health en NAET bij.

BvMT Beroepsvereniging voor MALVA Therapeuten
Malva Therapie is een allegaartje bestaande uit diverse vormen van massage, Chakra-therapie, Aura-behandelingen, haptonomie, licht- en kleurentherapie, diverse vormen van regressietherapie enzovoorts. 

BVT Beroepsvereniging Tekentaal (beroepsvereniging van tekentherapeuten en tekentaaldocenten)

BvZB Beroepsvereniging van Zijnsgeoriënteerde Begeleiders

CCA Christelijke Chiropractoren Associatie

Chiropractie, inclusief de kosten van eventuele röntgenfoto’s (zie ook CCA, DCF, NCA, NVC, SCN, SNRC)
Zie: Encyclopedie: Chiropraxie

Craniosacraaltherapie (zie ook NCSV, RCN)
zie: het item in Begrippenlijst: c

DCF Dutch Chiropractic Federation
Voor commentaar zie hierboven bij Chiropractie

Enzymtherapie
Zie: Encyclopedie: Enzymtherapie

ESA European Shiatsu Association afdeling Nederland
Voor commentaar zie Shiatsu.

EUFOM European Federation for Oriental Medicine (Belgische beroepsfederatie voor beoefenaars van acupunctuur)

FAG Federatie Antroposofische Gezondheidszorg

FAGT Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten

FH Freie Heilpraktiker e.v.

Zie: Encyclopedie: Heilpraktiker

Flebologie, proctologie
Op zich is de behandeling van spataderen en aambeien geen alternatieve geneeskunde, hoewel er wel beoefenaren zijn die er alternatieve methoden op na houden. Hoort dus niet thuis bij ‘alternatieve geneeskunde’.

FVB Federatie vaktherapeutische beroepen

Fytotherapie (zie ook NVF)
Zie: Encyclopedie: Fytotherapie

GvS Gilde van Simontontherapeuten
Voor commentaar op deze psychologische kankertherapie zie: Het hardnekkige kwaad van de kankerkwakzalverij

Haptonomie of haptotherapie (zie ook VVH, WIH)
Zie item in Begrippenlijst h

Homeopathie (zie ook VHAN, NVKH, NOKH)
Voor commentaren op homeopathie zie elders op deze site of Encyclopedie: Homeopathie

Hypnotherapie (zie ook NGvH)
Zie: Encyclopedie: Hypnotherapie

IBMT Internationale beroepsvereniging van Marcos therapeuten

IFPBT International Federation for Proprioceptive and Bio-mechanical Therapies

IFPB e.V. (zie hierboven)

IFU International Free University Register
(internationaal beroepsregister van beoefenaars van de KLASSIEKE ACUPUNCTUUR OP ANTHROPOSOFISCHE GRONDSLAG)

Iriscopie
Staat niet in standaardlijsten van aanvullend vergoede therapieën, maar bijvoorbeeld ASR vergoedt bij iriscopie (‘een van de best weerlegde vormen van alternatieve geneeskunde‘) 75%, mits uitgevoerd door iriscopist.

JVATN JungiaanseVereniging Analytisch Therapeuten Nederland

KaTa Beroepsvereniging in Nederland voor TouchPro Europe stoelmasseurs

Kinesiologie (zie ook BvK)

LOOP zie Stichting LOOP

LVNG Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen
Behalve natuurgenezen, doet men er ook aan voetreflexologie, paranormale geneeswijze (‘strijken’) en kinesiologie.

LVPW Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden

Manuele of orthomanuele geneeskunde, niet zijnde fysiotherapie (zie ook NVOMG)

MBOG Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde

MBTN MORA Bioresonantie Therapie Nederland
Heet tegenwoordig BTN

Mesologie (zie ook NVVM)
Zie: De Academie voor Mesologie: Een alternatief imperium en iets korter: Mesologie

Moerman vereniging voor natuurlijke kankerbestrijding
Zie: Plaats 1: Moerman, C.

NAAS Nederlandse Artsen Acupunctuur Stichting
Dit is een opleidingsinstituut, het is gestopt 1 december 2008. Op de FBTO-lijst wordt de site van een Rathera-therapeut genoemd. Op sommige lijsten staat RADTS (= Rathera Additief Diagnose en Therapie Systeem, een soort elektroacupunctuur) expliciet genoemd. De NAAS heeft nog maar twee bestuursleden en het correspondentieadres is gevestigd op hetzelfde adres als MBTN MORA Bioresonantie Therapie Nederland.

NAAV Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging

NAC Nederlandse Associatie voor Counselling

NAGO Nederlandse Associatie van Gediplomeerde Osteopaten. Geen gegevens over te vinden op internet. Onbekend bij de Kamer van Koophandel. De website www.nago.nl behoort nu aan het Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers.

NAOMT Nederlandse Associatie Orthopedische Manuele Therapie

Natuurgeneeskunde (zie o.a. ABB, ABNG)
Veel paranormale genezers noemen zich ook natuurgenezer; het aloude strijken en ‘magnetiseren’ wordt energetische uitwisseling tussen therapeut en cliënt genoemd, waarmee de paranormale geneeswijze dus een ‘energetische geneeswijze’ is.

NBCG YI Nederlandse Beroepsvereniging voor Chinese Geneeswijze Yi

NBGT Nederlandse Beroepsvereniging van Gestalt-therapeuten

NBMK Nederlandse Beroepsvereniging Meridiaan-Kleurentherapie
Therapie door gekleurde zijden draadjes op de meridianen te leggen. Need we say more?
Dit is een antroposofische techniek die men kan leren aan de Internationale Academie voor Meridiaan- en Kleurentherapie volgens Christel Heideman.

NBVH Nederlandse Beroepsvereniging Van Hypnotherapeuten

NCA Nederlandse Chiropractoren Associatie
Voor commentaar zie hierboven bij Chiropractie

NCSV Nederlandse Cranio-Sacraal Vereniging
Zie het item in Begrippenlijst: c

Neuraaltherapie (zie ook NVNR)
Zie: Neuraaltherapie of stoorveldtherapie

Neurofeedback (mits BIG-geregistreerd Gz- of klinisch psycholoog, psychotherapeut)
Zie: Neurofeedback

NeVLAT Nederlandse Vereniging van Leraren in de Alexander Techniek
Voor commentaar zie Alexandertechniek

NFG algemeen

NFG-VIG Nederlandse Federatie Gezondheidszorg – Vakgroep voor Integrale Gezondheidszorg
NFG-VN Nederlandse Federatie Gezondheidszorg – Vakgroep Natuurgeneeswijzen
NFG-VPMW Nederlandse Federatie Gezondheidszorg – Vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk

NFPN Beroepsorganisatie voor Natuurgeneeskundig Therapeuten (NB: Natuurgeneeskundig = Paranormaal)

NGVA Nederlands Genootschap voor Acupunctuur
Deze organisatie schijnt geen website meer te hebben.

NGVHealth Nederlands Gilde voor Health counseling en Psychotherapie

NGvH Nederlands Gilde van Hypnotherapeuten

NIBA Nederlands Instituut Bio-energetische Analyse

Niet-toxische tumortherapie (zie ook NTTT)

NOAG Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers

NOF Nederlandse Osteopathie Federatie

NOKH Nederlandse Organisatie van Klassiek Homeopaten

NRMG Nederlands Register Manuele Geneeskunde
is opgegaan in het ROMG, zie NVOMG

NRO Nederlands Register voor Osteopathie
Zie NVO/NRO

NTTT (de ANTTT is opgegaan in de ABNG-2000)

NVA Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur

NVAA Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen
zie ook de algemene antroposofische zorggids

NVAF Nederlands Vereniging voor Antroposofische Fysiotherapie
Het is goed mogelijk dat een verzekeraar dit vergoedt als’fysiotherapie’ en niet als ‘alternatief’.

NVAGT Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie

NVAMG Nederlandse Vereniging van Artsen voor Manuele Geneeskunde. Andere naam VAMG. Deze is overgegaan in de NVOMG.

NVAP Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Psychotherapie

NVAV Nederlandse Vereniging van Antroposofische Verpleegkundigen thans: V&VN zie aldaar

NVAZ Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders

NVBT Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Biologische Tandheelkunde
Zie: Alternatieve tandheelkunde V

NVBT Nederlandse Vereniging van Biodynamische Therapeuten

NVBT Nederlandse Vereniging van Beeldende Therapeuten (deel van FBT)

NVC Nederlandse Vereniging van Chirotherapeuten
Geen chiropraxie, maar paranormale geneeswijze (handoplegging); vereniging telt 12 leden.

NVCAG Nederlandse Vereniging voor Chirofonetiektherapie op antroposofische grondslag .
Met de handen (chiro) worden de stromingsvormen van taalklanken (fonetiek) over de huid van rug, armen of benen gestreken.

NVCT / NVAT Nederlandse Vereniging voor Creatieve Therapie
zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Creatieve_therapie in 2006 opgegaan in FVB zie aldaar

NVD Nederlandse Vereniging van Diëtisten

Dit is natuurlijk geen alternatieve geneeskunde. De NVD staat op de lijst van de ONVZ, maar daar niet bij ‘alternatieve
geneeswijzen’.

NVDA Nederlandse Vereniging van Diëtisten op Antroposofische basis

NVDAT Nederlandse Vereniging voor Danstherapie (deel van FBT)

NVDT Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie (deel van FBT)

NVET Nederlandse Vereniging voor Eurythmie Therapie (soms aangeduid als NVE)

NVF Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie

NVGN Nederlandse Vereniging voor Geestelijke en Natuurgeneeswijzen

NVH Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten. Dit is een beroepsvereniging van BIG-geregistreerde therapeuten, die bij ONVZ gerangschikt staan onder acne-behandeling en laser-ontharing/elektrische epilatie, niet onder alternatief.

NVKH Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten

NVKToag Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën (op antroposofische grondslag)

NVL Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen. Dit is een reguliere organisatie; consulten met leden van deze vereniging worden weliswaar door vele aanvullende verzekeringen gedekt (tot een bescheiden maximum), maar daarmee is het natuurlijk nog niet alternatief.

NVMT Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie
Te onderscheiden van de VMT. Op de website ontbreken tal van gegevens, meer specifiek contactadressen en algemene gegevens over de behandeling.

NVN Nederlandse Vakvereniging Neuropsyrurgen
Zie: Een nieuwe specialist door Ruurd F. Duyff, neuroloog

NVNR Nederlandse Vereniging voor Neuraal- en Regulatietherapie
Zie het commentaar hierboven bij Neuraaltherapie.

NVOMG Nederlandse Vereniging van artsen voor OrthoManuele Geneeskunde (ROMG=register) Oudere namen voor een deel van deze vereniging zijn VAMG, NVAOMG, NVAMG)

NVO/NRO Nederlandse Vereniging voor Osteopathie / Nederlands Register voor Osteopathie
te onderscheiden van de NVO, Nederlandse Vereniging van Orthoptisten, die natuurlijk regulier is.

NVOS-Orthobanda Vereniging van Orthopedisch Schoentechnici en de Nederlandse Vereniging Van Orthopaedisten en Bandagisten in Nederland. Dit is een reguliere organisatie; als ze in een lijst ‘alternatieve’ organisaties is opgenomen, is dat ten onrechte.

NVPA Nederlands Verbond van Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen
Ook dit is een reguliere organisatie, hoewel men wel vraagtekens kan zetten bij de omschrijving van de ‘lichaamgerichte therapie’. Volgens de NVPA richt deze therapie zich namelijk ‘primair op het opheffen van blokkades in de levensenergie’. In het algemeen is gepraat over blokkades en energie een duidelijke aanwijzing dat het om kwakzalverij gaat. Niettemin hoort de NVPA niet in een overzicht van alternatieve organisaties.

NVPITea Nederlandse Vereniging voor Postural Integration en Energetic Integration Therapeuten

NVPMKT Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie

NVPMT Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (deel van FBT)

NVRG Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie
Men kan zich afvragen waarom FBTO deze organisatie heeft gerangschikt onder ‘beroepsverenigingen alternatieve geneeswijzen’.

NVRT Nederlandse Vereniging van Reïncarnatie Therapeuten

NVST Nederlandse Vereniging voor Soma Therapeuten

NVTCG ZHONG, zie ZHONG

NVVH Nederlandse vereniging voor hypnose

NVVM Nederlandse Vereniging voor Mesologie
Zie het commentaar bij Mesologie.

NVvMT Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie (deel van FBT)

NVvP Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten
Dit is volgens de VtdK gewoon een reguliere organisatie.

NVVS Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten

NVVS Nederlandse Vereniging voor Speyermethode
Deze vereniging heeft 9 therapeuten.

NVVT Nederlandse Vereniging van VoetreflexTherapeuten
Zie het commentaar bij BER

NWP Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de Natuurlijke Geneeskunde

OPG Omni Podo Genootschap

Orthomoleculaire geneeskunde (zie ook MBOG)
Ernst en Singh schrijven in Trick or Treatment: Orthomoleculaire geneeskunde is biologich onaannemelijk, en ze wordt niet ondersteund door de uitkomsten van strenge clinical trials. daarbij komt dat de orthomoleculaire behandeling schadelijk kan zijn en vaak heel duur is.

Orthopedische geneeskunde (zie ook VAOG)

OTV Ondévit Therapeuten Vereniging
Zie: De Ondévitbehandeling

Osteopathie (zie ook NOF, NVO/NRO)

Podologie, met uitzondering van de vervaardigde/geleverde hulpmiddelen
Niet alternatief, organisaties zijn OPG en Stichting LOOP.

Podo-posturale therapie, podo-orthesiologie en podokinesiologie, met uitzondering van de vervaardigde/geleverde hulpmiddelen

Podotherapie, met uitzondering van de vervaardigde/geleverde hulpmiddelen
Als Podologie.

Posturaal integratie therapie, waaronder psychomotorische lichaamsgeoriënteerde en bewegingsgeoriënteerde therapieën
De bijbehorende organisatie is de NVPITea.
Een therapie die berust op het ‘bevrijden van blokkades in de karakterstructuur’ en die dat doet door ‘systematisch losmaken en opnieuw organiseren van het bindweefsel’. moet als alternatief beschouwd worden.

Proctologie, flebologie
Zie de opmerking bij Flebologie

Provoet Brancheorganisatie van en voor de pedicures in Nederland
Dit is volgens de VtdK een reguliere organisatie.

RADTS, zie NAAS.

RCN Register Cranio Sacraal Therapie (Upledger)
Zie het item in Begrippenlijst: c

Reflexzonetherapie
Dit is een synoniem van voetzoolreflextherapie of voetreflexologie of voetreflexzonetherapie of reflexologie of voetreflexmassage. Zie het commentaar bij BER.

Reiki
Zie: Een piramide van meesters: De constructie van reikitradities
Ernst en Singh schrijven in Trick or Treatment: Reiki is een populair soort geestelijke genezing, zonder wetenschappelijke basis. De uitkomsten van trials tonen geen werkzaamheid aan voor ook maar enige aandoening.

ROMG Register OrthoManuele Geneeskunde
Zie NVOMG

SAMPO Vereniging van Actief Beeldende Therapeuten
Antroposofisch georiënteerde therapie. Zie bij antroposofie.

SCN Stichting Chiropractie Nederland
Voor commentaar zie hierboven bij Chiropractie

SGZ Stichting Gezondzorg

Deze organisatie staat genoemd op de lijst van Zorg en Zekerheid, (maar met een verkeerd website-adres). SGZ heet op de website een lijst van ca 300 therapeuten, die behalve die in dit overzicht al elders genoemde therapieën zich bezondigen aan: Aloe Vera, aurareading, autogene training, Baunscheidtieren, Biopulsar, chakra-therapie, cupping, edelstenen, EMDR, gelaatsdiagnostiek, gemmo-therapie, guasha-therapie, holistic-pulsing, integra, kleitherapie, lymfdrainage, mantra zingen, matrixdiagnose, moxatherapie, NEI, NES therapie, NLP, oorkaarsen, oorreflexologie, O-ringtest, pantegra, pendelen quantum-touch, qigong, roedewichelen, schröpfen, Schüsslerzouten, tachyon-therapie, tarot, triasbrontest, Zapper detoxificatie. Sommigen hebben zelfs ‘medische basiskennis in de aanbieding. Zorg en Zekerheid vergoedt echter alleen als er acupunctuur, homeopathie of shiatsu op de nota staat.

Shiatsu (zie ESA, VIS en Zen Shiatsu vereniging)
Ernst en Singh schrijven in Trick or Treatment: Shiatsu is gebaseerd op de biologisch onaannemelijke theorie van yin en yang. Er is geen aanwijzing dat het werkzaam is bij ook maar enige aandoening. Shiatsu-massage lijkt daarom een verspilling van geld en moeite. Het voordeel boven conventionele massage is nul. Ernst en Singh signaleren dat shiatsu massage botten kan breken bij oudere mensen met osteoporose en dat er ongelukken zijn gebeurd met shiatsu massage aan de nek.

SNRC Stichting Nationaal Register Chiropractoren
Voor commentaar zie hierboven bij Chiropractie

Somatherapie (zie NVST)

Speyertherapie
Zie: NVVS.

Stichting LOOP Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie

VAG Vereniging Additieve Genezers

VAOG Vereniging van Artsen voor Orthopedische Geneeskunde

VAOMG Vereniging van Artsen voor Orthomanuele Geneeskunde (opgegaan in NVOMG)

VBAG Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze
In deze grote vereniging (meer dan 1000 leden) worden allerlei hier nog niet genoemde geneeswijzen bedreven, bijvoorbeeld Bowen-therapie, BSM de Jong therapie, Dorn/Breuss, familieopstellingen, Feng Shui, Heitan-Lagarde-Bradford bloedonderzoek (HLB-test), kinesiologie, I-Health, Helende Reis, Kirlian-fotodiagnose, klankschaaltherapie, lasertherapie (roken), Mazdaznan, neurofeedback, oligotherapie, polyenergetische therapie, Prognos, Sivas, Touch for Health (TFH), Trager-methode, Vitascan, Yoga.

VBN Vereniging Beter Natuurlijk
Dit lijkt in feite een groepspraktijk genaamd Onder de Groene Pannen, van acht therapeuten. De website is thans ‘onder constructie’. Het lokaalloket van Den Bosch geeft wat meer informatie.

VDV Van Dixhoorn Vereniging voor Adem- en Ontspanningstherapie

VGP Vereniging van Genezers vanuit Psychosofia
Niet te verwarren met de VSGP.

VHAN Artsenvereniging voor Homeopathie

VIS Vereniging voor IOKAI Shiatsutherapeuten

VIT Vereniging van Integraal-Therapeuten

VIV Vereniging Integrale Vitaliteitkunde

VMT Vereniging van Manueel Therapeuten

VNRT Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten
Zie commentaar bij BER

VNT Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten

Voedingstherapie (m.u.v hulpmiddelen)

VPN Vereniging voor Psychosynthesetherapie Nederland

VRN Vereniging Rebalancing Nederland

VSGP  Vereniging voor Spirituele Genezing vanuit PsychoSofia
Dit is een andere organisatie dan de VGP (zie hierboven)

VT Vereniging Tekentaal (beroepsvereniging voor: tekentaaldocenten, tekentherapeuten, docenten en therapeuten in opleiding)

VTP Vereniging Theophrastus Paracelsus
Ik heb geen website gegevens van deze vereniging gevonden; zij is onbekend bij de Kamer van Koophandel. Op het adres van de vereniging is gevestigd de Homeopathie Academie Nederland (onbekend bij de Kamer van Koophandel), de Praktijk voor Klassieke Homeopathie (een eenpersoonsbedrijf van Marja Roozendaal-van Kempen) en de Stichting Hahnemann Homeopathie (een activiteit van Ewald Stöteler).

VTP Vereniging van Transpersoonlijke Psychosociale Therapeuten

V&VN Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, afd. Antroposofische Zorg

VVH Vereniging van Haptotherapeuten

VvS Vereniging van Spatadertherapeuten
Zie de opmerking bij flebologie.

VVVK Vereniging Van en Voor Kindertherapeuten
Het is onduidelijk wat deze doen in een lijst van alternatieve genezers.

WIH Wetenschappelijk instituut voor haptonomie

Zen Shiatsu vereniging
Voor commentaar zie Shiatsu.

ZHONG Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde
Ook wel aangeduid met NVTGC of met NVTGC ZHONG.
De ZHONG-leden houden zich met allerlei vormen van Chinese Traditional Medicine (TCM) bezig. Ernst en Singh merken in Trick or Treatment op dat veel aspecten van TCM gevaarlijk kunnen zijn.

Jan Willem Nienhuys

Gerelateerde artikelen

artikelen - 25 juni 2024

Buitenlandrubriek met o.a.: Britse dokter verliest bevoegdheid wegens aanbevelen geluidtherapie / Oplichters proberen geld te verdienen aan Ozempic-hype.

artikelen - 29 april 2024

Buitenlandrubriek met o.a.: Canadees medium veroordeeld wegens miljoenenfraude / Australiërs meest geneigd om gezondheidsadvies op TikTok te geloven.

artikelen - 25 maart 2024

Buitenlandrubriek met o.a.: Vier op de tien Zweden geloven in paranormale zaken / Indiaas ayurvedisch topmerk mag geen reclame meer maken.