UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Rob Koene | Geplaatst: 14 oktober 2004

Bioresonantie therapie in VARA Kassa

Op zaterdagavond 9 oktober 2004 was op de TV in Kassa, het programma van de VARA over het oplichten van mensen door sluwe verkopers, een deel gewijd aan de zg. bioresonans-matras.

Bioresonantie therapie in VARA Kassa

Dit artikel is tot 22 oktober 2009
10.000 maal bekeken

Niets vermoedende mensen hadden een brief in de bus gekregen met de verheugende mededeling dat ze een grote prijs hadden gewonnen in een prijsvraag, waarvan ze nog nooit gehoord hadden. Ze mochten mee met een busreis om de prijs op te halen. De mensen die erin trapten, kwamen ergens terecht waar ze een hele dag werden beziggehouden met verkooppraatjes. Er werd ijverig geprobeerd hen allerlei spullen aan te smeren. Een van die spullen was een matras tegen rugpijn die werkte volgens het principe van bioresonantie, natuurlijk medisch getest. Kosten 1800 Euro! In de matras zaten kristallen die de voor het lichaam heilzame straling van 10 Hz zouden uitzenden. Kassa was zelf meegegaan met de reis om het geheel met de verborgen camera te filmen.

De redactie wist blijkbaar niet goed wat ze van die bioresonantie moest denken. Ze belden ons voor informatie en stuurden de videoband ter inzage. Uw redacteur zocht nog aanvullende gegevens op internet en schreef het volgende antwoord:

‘Bioresonantietherapie is, zoals altijd het geval is bij alternatieve behandelwijzen, niet gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde theorie, maar ontsproten aan de fantasie van de uitvinder. Op de website www.bioresonans.nl kunt u lezen dat de theorie een mengeling is van halve waarheden (trillingen zijn inderdaad overal) en fantasierijke conclusies die daaruit getrokken worden. U hoeft niet te proberen naar enige logica in de beweringen te zoeken, want die is er niet. Als geheel is het verhaal voor iemand met gezond verstand niet te volgen. De behandeling vindt zijn oorsprong in Rusland en de voormalige Oostbloklanden. Pseudo-wetenschappelijke publicaties erover zijn vooral te vinden in obscure Russische en andere Oost-Europese, medische tijdschriften.

Alternatieve behandelwijzen worden altijd aanbevolen voor een groot aantal verschillende niet-gerelateerde aandoeningen. Daaraan kunt u ze meestal al meteen herkennen. Zo ook bij de bioresonantie-therapie. Ik vond in de alternatieve literatuur dat het onder andere zou helpen bij:

allergische aandoeningen

fibromyalgie

gonarthrosis (slijtage van het kniegewricht)

atopisch eczeem

als hulpmiddel bij acupunctuur

reuma

astma

keel-neus- en oorziekten

behandeling van zieke huisdieren!

Er zijn geen betrouwbare studies in de wetenschappelijke literatuur te vinden, die aantonen dat deze behandelwijze bij een van deze ziekten werkzaam zou zijn.

Op de videoband die u ons stuurde vertelt de verkoper medisch gezien klinkklare nonsens. Interessant is dat hij zich afzet tegen de 6 maanden durende behandeling van bioresonantie-therapeute Cissy Visser-Zantman uit België die liefst 8000 Euro zou kosten. Een concurrentiestrijd tussen kwakzalvers! Misschien is het aardig om eens bij deze Belgische pseudotherapeute te informeren wat zij van die matrassen vindt. Op haar webpagina staat haar e-mailadres. http://www.uitdaging.net/gezond/Bioresonan.html .

Het verhaaltje over de bioresonantie-therapie op deze webpagina is vrijwel identiek aan het praatje van de verkoper op de videoband.’

Kassa nodigde de bioresonantie-therapeute daarop uit om in de uitzending commentaar te geven. Zoals te verwachten vond ze die matras maar niks. Haar behandeling was helemaal niet zo duur en veel beter. Maar erger was dat in de uitzending met geen enkel woord werd gerept over de werkelijke waarde van de bioresonantietherapie. En dat in een voorlichtingsprogramma dat consumenten wil waarschuwen! Zouden presentator Felix Meurders en de redacteuren van VARA-Kassa dan toch tot de lichtgelovigen behoren?

Naschrift webredactie
Het antwoord op bovenstaande vraag bleek gelukkig: nee! Felix Meurders belde ons op om te zeggen dat hij eigenlijk ook vond dat over de effectiviteit van de bioresonantietherapie een opmerking gemaakt had moeten worden. Om dat alsnog goed te maken is er op de website van VARA-Kassa een link geplaatst naar ons kritische artikel. Wij zijn daar natuurlijk blij mee.
Hulde aan Felix Meurders en zijn programmaredactie!

Naschrift oktober 2009
De geciteerde website www.bioresonans.nl is niet meer zo informatief. De webpagina van ‘uitdaging.net’ is afkomstig van Henk Mutsaers, die opschept dat hij eindelijk erkenning heeft gekregen doordat de VtdK naar hem verwijst. Bioresonantie wordt nog wel in allerlei variaties toegepast. In plaats van de bioresonantie-matras is er nu de BEMER 3000, een soort van matje waarin een zwak magnetisch veld wordt opgewekt.

 

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

Rob Koene

Prof.dr. R.A.P. Koene (1938) studeerde geneeskunde aan de KU te Nijmegen. Van 1965 tot 1969 volgde hij de opleiding tot internist in het Sint-Radboudziekenhuis te Nijmegen. In 1969 en 1970 werkte hij in het Massachusetts General Hospital te Boston, alwaar hij zich verder bekwaamde in de klinische Nierziekten en laboratoriumonderzoek deed op het gebied van de transplantatie. In 1980 werd hij benoemd tot hoogleraar in de Nefrologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Van 1982 tot 2001 was hij hoofd van de afdeling Nierziekten van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud te Nijmegen en van 1992 tot 1999 tevens voorzitter van de Cluster Inwendige Specialismen. Van 1974 tot 1987 was hij voorzitter van de Transplantatie Werkgroep Nederland en van 1984 tot 1988 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Nefrologie. Hij heeft wetenschappelijk onderzoek verricht op de volgende terreinen: transplantatie-immunologie, klinische transplantatie, experimentele glomerulonefritis, erytropoëtine en hypertensie.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 19 februari 2024

In zijn volgestouwde praktijk behandelt therapeut Rogier Zwijsen patiënten met tientallen onzinnige bioresonantie-apparaten.

artikelen - 08 november 2022

Bioresonantiebedrijf Herstart je Gezondheid heeft een dwangsom van 10.000 euro opgelegd gekregen, niet vanwege zijn kwakzalveractiviteiten maar om het ontbreken van een klachtenregeling.

artikelen - 16 september 2022

Met bioresonantie-apparaten als de CyberScan kunnen vitamine- en mineralentekorten worden opgespoord, denkt therapeut Hayo Bol. Bewijs ontbreekt.