UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Broer Scholtens | Geplaatst: 01 januari 2013

Alternatieve behandelaars moeten nu btw heffen

Vanaf 1 januari 2013 is het zo ver: alternatieve behandelaars hebben geen recht meer op btw-vrijstelling.

Alternatieve behandelaars moeten nu btw heffen

Na jarenlang politiek gekrakeel en tijdrekken moeten alternatieve behandelaars zoals acupuncturisten en osteopaten hun klanten het volle btw-tarief – inmiddels opgelopen naar 21 procent – in rekening brengen. Cliënten – en in het verlengde hun verzekeraars – van alternatieve behandelaars zijn vanaf 1 januari 21 procent duurder uit.

Politieke partijen hebben vorig jaar zomer in het Lenteakkoord afgesproken dat de btw-vrijstelling voor alternatieve geneeswijzen zal worden geschrapt. Het kabinet heeft dit besluit overgenomen. Alternatieve behandelaars waren tot nu toe, net als reguliere gezondheidsbehandelaars, vrijgesteld van btw-heffing. Het btw-besluit is eind december in de Staatscourant verschenen, met name artikel 3.4 is van belang.

Het kabinetsbesluit, dat nu in werking treedt, komt tegemoet aan een hartenwens van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Enkele bestuursleden van de vereniging hebben dit vorig jaar gedetailleerd onderbouwd in een artikel op de website.

Hun basale voorstel, overgenomen door de politiek, luidde: ‘Wij stellen voor dat vrijstelling van btw-heffing uitsluitend geldt voor behandelingen door BIG-geregistreerde behandelaars en uitsluitend voor bewezen effectieve behandelingen. Onder bewezen effectieve behandelingen verstaan wij die behandelingen die zijn opgenomen in door de medische beroepsgroepen opgestelde multidisciplinaire richtlijnen voor diagnose en behandeling.’

Een arts dus die een alternatieve behandeling geeft, is daarvoor btw-plichtig. Het btw-besluit levert de schatkist 65 miljoen euro per jaar op, is berekend. Medisch Contact schreef er over.

Verschillende verenigingen van alternatieve behandelaars hebben de afgelopen maanden geprobeerd het btw-besluit ongedaan te maken. Ze schakelden lobbyisten in en stelden petities op. Tevergeefs.

Op de website petities.nl zijn hun pogingen te zien om het kabinet en de Tweede Kamer te vermurwen. De petitie van patiënten van CAM-Artsen, op pad gestuurd door hun CAM-behandelaar, trok met 18.949 stemmen (stand 29 december 2012) de meeste kwakondertekenaars. Hun pleidooi luidt: ‘BTW? Nee! Stop BTW-heffing CAM-artsen. Met ingang van 1 januari 2013 wil de overheid CAM-artsen (complementair werkende artsen – bijvoorbeeld Artsen voor Homeopathische geneeskunde, Antroposofische geneeskunde, Natuurgeneeskunde, OrthoManuele Geneeskunde, Neuraaltherapie of Acupunctuur) btw laten heffen op hun behandelingen. Dat is ons inziens een onjuiste beslissing, want CAM-artsen zijn net als alle andere artsen gehouden om te werken volgens de richtlijnen van de KNMG en doen voor ten minste 90% van hun tijd hetzelfde werk als reguliere artsen’.

Veel alternatieve behandelaars weerden zich op de petitiesite. De Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) haalde 18.041 ondertekenaars binnen voor haar petitie ‘Laat chiropractoren hun vrijstelling van BTW behouden’. De Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) trok met de petitie ‘Osteopathie BTW-vrij’ veel minder belangstellenden. Niet meer dan 6381 osteo-adepten ondertekenden deze petitie. De vereniging legt zich overigens niet neer bij het kabinetsbesluit. Het buitensluiten van osteopaten van BIG-registratie ervaart de NVO als ‘discriminerend en in strijd met de wet op kartelvorming. Procedures zullen volgen’, laat de vereniging dreigend op haar website weten. ‘Maar de uitspraak zal helaas jaren op zich laten wachten’, aldus de NVO in een vlaag van realiteitszin.

Het succes van andere alternatieve behandelaars en adepten op het petitiefront zijn nog slechter te noemen. Zo kreeg de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) van niet meer dan 2214 ondertekenaars de handjes op elkaar, voor haar petitie ‘Stop BTW op haptotherapie’. Ook de acupuncturisten kregen weinig bijval ondanks de inschakeling van een PR-bureau. De petitie ‘Acupunctuurarts geen BTW, wel BIG!’ van de prikartsenclub NAAV kreeg maar 3562 stemmen. Dit was de stand op 6 november, de dag dat haar petitie werd aangeboden aan de Tweede Kamer. In een persbericht heeft de Nederlandse Patiënten Vereniging voor Acupunctuur (NPVA) het over een petitie, ondertekend door 52.717 mensen, die dezelfde dag is overhandigd aan enkele woordvoerders gezondheidszorg van politieke partijen. De NPVA telt hier vermoedelijk alle ‘alternatieve’ petities bij elkaar.

De traditionele kruiden- en priktherapeuten, verenigd in de NVTCG Zhong (Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde) kreeg bijna geen stemmen: 262 mensen ondertekenden haar petitie. Deze groep prikkers is overigens wat laat met het zoeken van aanhang. Initiatiefneemster van de petitie ‘Stop BTW op Traditionele Chinese Geneeswijzen gegeven door een TCG therapeut’, shiatsu-therapeute Japke Dogger, verwacht deze op 3 februari 2013 aan te kunnen bieden aan de Tweede Kamer.

Auteur Broer Scholtens

Broer Scholtens

Broer Scholtens (1949) studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde er op onderzoek naar batterijen. Hij werkte vier jaar bij het tijdschrift De Ingenieur en bijna dertig jaar als wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Hij schreef jarenlang over technologie, (wind)energie, gezondheid, voeding en consumentenproducten.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 25 oktober 2015

Brabantse rechters verlenen chiropractoren en magnetiseurs btw-vrijstelling alsof zij serieuze behandelingen verrichten.

artikelen - 03 juli 2015

Alternatieve behandelaars, al dan niet BIG-geregistreerd, moeten sinds 1 januari 2013 klanten btw in rekening brengen.