IGZ waarschuwt homeopathische websites

Nienhuys van de Stichting Skepsis heeft de IGZ begin september een lijst gestuurd van websites die in hun reclame-uitingen verwijzen naar gezondheidsindicaties. Het betreft homeopathische producten met gezondheidsclaims waarvoor geen wetenschappelijke bewijzen zijn overgelegd omdat die er niet zijn. De eigenaren van deze websites overtreden daarmee artikel 84, tweede lid van de Geneesmiddelenwet. Dit stelt dat als er geen aantoonbaar wetenschappelijk bewijs is van de werkzaamheid er geen gezondheidsindicatie op een product, op een productwebsite of in een bijsluiter mag worden vermeld. Nienhuys heeft de inspectie een lange lijst van homeopathische overtreders en overtredingen gestuurd. De inspectie heeft bij zes aangeleverde websites overtredingen geconstateerd, meldt de verantwoordelijke hoofdinspecteur in een brief aan Nienhuys. Deze zes moeten voor eind november worden aangepast. Als dit niet gebeurt dan kan de minister van Volksgezondheid (VWS) bestuurlijke boetes opleggen.

De gewaarschuwde websites zijn:

 

De IGZ zou dit soort zaken uit zichzelf moeten controleren. Derden zouden daar niet nodig voor moeten zijn.

Er is door deVolkskrant en het televisieprogramma Altijd Wat ook aandacht besteed aan de waarschuwing van de IGZ.

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij

Schrijf je in en ontvang het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK).

Word lid east
Kwakzalverij