Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 29 mei 2001

Alternatieve tandheelkunde V

In 1998 zijn de nog zo jonge Nederlandse Vereniging van Biologische Tandartsen en de Nederlandse Vereniging van Homeopathische Tandartsen opgehouden te bestaan en zijn zij opgegaan in de nieuwe Nederlandse Vereniging ter bevordering van de Biologische Tandheelkunde, de NVBT. Men onderhoudt goede banden met de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging en de Nederlandse Vereniging Neuraaltherapie en […]

In 1998 zijn de nog zo jonge Nederlandse Vereniging van Biologische Tandartsen en de Nederlandse Vereniging van Homeopathische Tandartsen opgehouden te bestaan en zijn zij opgegaan in de nieuwe Nederlandse Vereniging ter bevordering van de Biologische Tandheelkunde, de NVBT. Men onderhoudt goede banden met de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging en de Nederlandse Vereniging Neuraaltherapie en Regulatietherapie, die ook een groot deel van de opleiding en nascholing van de NVBT voor hun rekening nemen. De contributie van de NVBT bedraagt in 1999 fl. 175.- per jaar en daarvoor ontvangt men het blad en kan men symposia, workshops van de NVBT bezoeken. Het ledental bedraagt (in 1999) 140, maar men schat dat ruim 500 tandartsen zich met alternatieve geneeswijzen bezighouden. De NVBT geeft fraaie folders uit over bijv. ’tandhaarden’, ‘Amalgaam’ en ‘biologische tandheelkunde’. Inlichtingen: secretariaat: Marijkestraat 18 3621 DC Breukelen.

 

Naschrift april 2009

Een uitvoerige speurtocht op internet en in ledenlijsten van verenigingen van alternatieve (tand)artsen leverde ca. 85 alternatief werkende tandartsen op. De ledenlijst van de NVBT bevat er 41 (in Nederlands werkende), althans volgens de gegevens die men via de ‘Patiënten-infolijn’ op hun website kan vinden. Ongeveer de helft van hen nemen geen nieuwe patiënten (meer) voor ‘additieve behandeling’. Het laatste nieuws op de website dateert van 2004 en bestaat uit een ingezonden brief van Neelissen. De link naar de zusterclub NVNR (met 19 neuraaltherapeuten die volwaardig lid zijn) werkt niet. Het secretariaat is thans in Uitgeest.

Dit is een deel van de serie ‘Alternatieve tandheelkunde’,
die bestaat uit:

I. Inleiding
De verschuiving van onbevoegde kwakzalverij naar alternatieve genezerij sinds 1970 speelde zich ook af in de tandheelkunde.

II. Additieve tandheelkunde in citaten
Het lijkt nuttig om de wereld van de additieve tandheelkunde eerst nader aan u voor te stellen.

III. Amalgaambelasting
Voor de alternatieve tanartsen is amalgaam een soort boeman, maar het materiaal is volkomen veilig.

IV. Focusdiagnostiek
Een verouderde theorie uit de geneeskunde is nog springlevend in de alternatieve tandheeldkunde.

V. De organisatie
De NVBT behartigt de belangen van de ‘biologische tandartsen’.

VI. Epiloog en literatuurverwijzingen
Eigenlijk zou de tuchtrechter moeten ingrijpen.

In het Actieblad tegen de Kwakzalverij verschenen eveneens artikelen over dit onderwerp, te weten in september 1992, februari 1993, juni 1993.

 

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

C.N.M. Renckens

Profiel: (1946) Hij studeerde geneeskunde aan de RUG en behaalde het artsdiploma in 1971. Na werkzaam te zijn geweest als tropenarts in Zambia volgde zijn specialisatie tot vrouwenarts. In die kwaliteit is hij sinds 1980 verbonden aan het Westfries Gasthuis te Hoorn. Sinds 1988 bekleedt hij het voorzitterschap van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Hij is auteur van vele publikaties op het gebied van kwakzalverij en alternatieve geneeswijzen, zowel in de lekenpers als in de professionele pers. Van zijn hand verschenen vier boeken: ‘Hedendaagse kwakzalverij’ (1992), ‘Kwakzalvers op kaliloog’ (2000), ‘Genezen is het woord niet. Biografische schetsen van de twintigste meest notoire genezers van de twintigste eeuw’ (2001) en zijn in handelseditie verschenen dissertatie ’Dwaalwegen in de geneeskunde. Over alternatieve geneeswijzen, modeziekten en kwakzalverij’ (2004). In 2006 werd hij wegens zijn verdiensten voor de kwakzalverijbestrijding benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 03 oktober 2016

De Kunsthal Rotterdam toont in 250 prenten de ontwikkeling van de tandheelkunde met de tentoonstelling ‘Kwakzalvers en Tandentrekkers’.

tijdschrift - 29 maart 2016

Ook onder tandartsen treffen wij van oudsher kwakzalvers aan, die vooral gecharmeerd blijken te zijn van homeopathie, acupunctuur, neuraaltherapie en die ongefundeerde angst verspreiden over de gevaren van amalgaam en het verdovingsmiddel articaine. Op de VtdK-website schreef een onzer (CR) in 2001 een serie artikelen over alternatieve tandheelkunde en veel daarvan is onverminderd actueel. Toch […]

page - 29 maart 2016

Ook onder tandartsen treffen wij van oudsher kwakzalvers aan, die vooral gecharmeerd blijken te zijn van homeopathie, acupunctuur, neuraaltherapie en die ongefundeerde angst verspreiden over de gevaren van amalgaam en het verdovingsmiddel articaine. Op de VtdK-website schreef een onzer (CR) in 2001 een serie artikelen over alternatieve tandheelkunde en veel daarvan is onverminderd actueel. Toch […]