UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 29 mei 2001

Alternatieve tandheelkunde II

Het lijkt nuttig om de wereld van de additieve tandheelkunde eerst nader aan u voor te stellen.

– ‘Acupunctuur is betere diagnostiek dan de gewone geneeskunde. Waar een gewone arts zich moet beperken tot symptoombestrijding, vinden wij meestal de oorzaak. (…….) Problemen met je tanden en kiezen kunnen zich uiten in bijbehorende organen. Ik heb bijvoorbeeld eens iemand genezen van hartklachten door een ogenschijnlijk gezonde verstandskies te trekken.’ ( Y.H. Bong, biologisch tandarts en acupuncturist, in het wetenschapsblad voor de jeugd Kijk van april 1989.)

– ‘Toxische reacties op amalgaam kunnen zich op zestig tot honderd manieren uiten. De tien belangrijkste zijn: hoofdpijn, chronische vermoeidheid, maag-darmklachten, stemmingsveranderingen, lusteloosheid, nervositeit, ontstoken bijholten, storingen in het hormonale stelsel, enzovoort.’ (J.D. Meering, biologisch tandarts in een artikel over elektroacupunctuur en chronische vermoeidheid, in Libelle, 25 september 1992.)

– ‘Door het inspuiten van een geringe hoeveelheid anestheticum, zonder adstringent, dienen de lichamelijke klachten gedurende acht uur te verdwijnen. (…) Bij 60 tot 80% van chronisch zieken spelen stoorvelden in het gebit een belangrijke rol.’ (Hanisch, Duits internist en neuraaltherapeut op het eerste congres van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Biologische Tandheelkunde (NVBT), geciteerd in Tandartspraktijk van september 1992.)

– ‘Verder is het Kaakpunt van belang. In dat punt convergeert alle pathologische informatie die afkomstig is vanuit het gebit en het kaakgewricht. Men kan het gebruiken om pijn te verminderen en om genezing te verbeteren.’ (A.F. van Gelder, arts in een artikel over oor-acupunctuur, Tandartspraktijk juni/juli 1994.)

– ‘De NVBT wil graag medewerking verlenen aan het onderzoek naar de gevaren van amalgaam. Bio-energetisch onderzoek biedt daartoe een goede aanvullende mogelijkheid.’ (I.M. Van Eijkelenborg-Hill, tandarts-acupuncturist, vice-voorzitter NVBT in Tandartspraktijk, september 1994.)

– ‘Het homeopathisch geneesmiddelbeeld van Calcium fluoratum bevat een relatie met incestueuze ontwikkelingen. (….) Dit zegt echter niet dat iedereen die deze stof gebruikt meteen verandert in een incestplegende bruut.’ (N.J.W. Kamphorst, tandarts en docent van de Nederlandse Vereniging van Homeopathisch Tandartsen (NVHT) in het Nederlands Tandartsenblad (NT) van febr. 1995.)

– ‘Burkhard Heim (Duits natuurkundige) heeft het bestaan van de 4e, 5e en 6e dimensie aangetoond met een nauwkeurigheid van minstens 8 cijfers achter de komma. De homeopathie en acupunctuur zijn methoden waarvan men aanneemt, dat ze zich afspelen in de 5e dimensie.’ (A.J.M. Heintzberger, voorzitter NVHT in NT van mei 1995.)

De hedendaagse kwakzalverij in de tandheelkunde wordt, zoals blijkt uit bovenstaande citaten, sterk gedomineerd door focusdiagnostiek met behulp van elektroacupunctuur volgens Voll (EAV), leidend tot pseudo-diagnosen als ‘amalgaambelasting’, ‘kwikvergiftiging’, ‘hypoglycaemie’, ‘zwakke nieren’ en ‘candidiasis’. Deze ‘diagnosen’ worden door de EAV-beoefenaars aansprakelijk gesteld voor wel honderd verschillende klachten. De behandeling van deze ziektebeelden vindt plaats met homeopathische ‘ontgiftingskuren’ of met het verwijderen van amalgaamvullingen of zelfs gezonde tanden uit het gebit. Daarnaast treffen wij tegenwoordig ook enkele antroposofische tandartsen aan en als buitenbeentje de neuraaltherapie, die zowel diagnostisch als therapeutisch kan worden aangewend. Sommige van die behandelingen worden uitgevoerd door alternatieve tandartsen zelf, maar met enige regelmaat worden ze ook uitgevoerd door gewone tandartsen, maar dan op advies van alternatieve hulpverleners als homeopaten, acupuncturisten of chiropractors. De aandrang van de patiënt kan daarbij zeer groot zijn. Hierbij gaat het bijna uitsluitend over het verwijderen van amalgaamvullingen op advies van homeopaten en/of acupuncturisten.

Dit is een deel van de serie ‘Alternatieve tandheelkunde’,
die bestaat uit:

I. Inleiding
De verschuiving van onbevoegde kwakzalverij naar alternatieve genezerij sinds 1970 speelde zich ook af in de tandheelkunde.

II. Additieve tandheelkunde in citaten
Het lijkt nuttig om de wereld van de additieve tandheelkunde eerst nader aan u voor te stellen.

III. Amalgaambelasting
Voor de alternatieve tanartsen is amalgaam een soort boeman, maar het materiaal is volkomen veilig.

IV. Focusdiagnostiek
Een verouderde theorie uit de geneeskunde is nog springlevend in de alternatieve tandheeldkunde.

V. De organisatie
De NVBT behartigt de belangen van de ‘biologische tandartsen’.

VI. Epiloog en literatuurverwijzingen

Eigenlijk zou de tuchtrechter moeten ingrijpen.

In het Actieblad tegen de Kwakzalverij verschenen eveneens artikelen over dit onderwerp, te weten in september 1992, februari 1993, juni 1993.

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

C.N.M. Renckens

Gerelateerde artikelen

artikelen - 03 oktober 2016

De Kunsthal Rotterdam toont in 250 prenten de ontwikkeling van de tandheelkunde met de tentoonstelling ‘Kwakzalvers en Tandentrekkers’.

tijdschrift - 29 maart 2016

1,6% van de tandartsen biedt alternatieve tandheelkunde aan. Voor die behandelingen zijn geen wetenschappelijke bewijzen.

tijdschrift - 29 juni 2015

Amalgaamkritische kwakzalvende tandartsen gebruiken de MELISA-test om gevoeligheid voor amalgaam aan te tonen.