• search
    Toon filter

Filter behandelwijzen

search
behandelwijzen - 14 juli 2001

Met behulp van een enquête zijn Blendon en medewerkers er achter gekomen dat een aanzienlijk deel van de Amerikaanse bevolking voedingssupplementen gebruikt. De gebruikers bespreken dit doorgaans niet met hun arts omdat zij van mening zijn dat die weinig of niets weet van dergelijke producten en bevooroordeld is. Veel gebruikers zij zo sterk overtuigd van […]

behandelwijzen - 29 mei 2001

De vrouwen hadden minimaal 14 opvliegingen of nachtzweten per week. Het onderzoek duurde 12 weken, waarna 28 vrouwen uit de placebo- en 27 uit de behandelde groep beoordeeld konden worden. Vanaf 4 weken voorafgaand aan het onderzoek en gedurende de onderzoekperiode hielden zij een dagboek bij terwijl de kwaliteit van het leven met behulp van […]

behandelwijzen - 29 mei 2001

In het redactionele artikel van het Actieblad tegen de kwakzalverij van maart 2001 wordt melding gemaakt van een stuk in het New England Journal of Medicine van december 2000. Hierin wordt op verzoek van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) door onafhankelijke onderzoekers verslag uitgebracht over 140 meldingen van schadelijke nevenwerkingen van zogenaamde ‘voedingssupplementen’ […]

behandelwijzen - 29 mei 2001

Actieblad mei 1999, jaargang 110 nr.2 (deze column verscheen eerder in HP/De Tijd). Op 11 maart werd de Regeling homeopathische farmaceutische produkten in de Staatscourant gepubliceerd. Sommige journalisten meenden dat dit nieuws was. Groot nieuws zelfs: Borst zou de kwakzalverij gaan aanpakken. Zowel het één als het ander is onjuist. De publicatie betrof een besluit […]

behandelwijzen - 29 mei 2001

Enige tijd geleden beschreven Belgische artsen een aantal patiënten met ernstige progressieve nierafwijkingen door het gebruik van Chinese kruiden1. Lord e.a.2 maken nu ook melding van twee Engelse patiënten die na jarenlang gebruik van Chinese kruiden voor eczeem een terminale nierinsufficiëntie bleken te hebben waarvoor hemodialyse en niertransplantatie noodzakelijk waren. Bij histologisch onderzoek werd het […]

behandelwijzen - 28 mei 2001

Voor een overzicht van alle echinacea-berichtenop deze site: Encyclopedie: Echinacea Aan deze plant worden nooit aangetoonde effecten toegeschreven op het gebied van de natuurlijke afweer van het lichaam. Echinacea-preparaten zijn enorm populair als zelfmedicatie; ieder die bij de drogist klaagt over verkoudheid, grieperigheid e.d. krijgt van de verkoopster een dergelijk middel in de hand gedrukt. […]