Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 14 juli 2001

De visie van Amerikanen op het gebruik van voedingssupplementen

Veel Amerikanen geloven in de werkzaamheid van voedingssupplementen, maar niet in de absolute veiligheid ervan. Dat artsen er iets van zouden weten, wordt daarentegen niet geloofd.

Met behulp van een enquête zijn Blendon en medewerkers er achter gekomen dat een aanzienlijk deel van de Amerikaanse bevolking voedingssupplementen gebruikt. De gebruikers bespreken dit doorgaans niet met hun arts omdat zij van mening zijn dat die weinig of niets weet van dergelijke producten en bevooroordeld is. Veel gebruikers zij zo sterk overtuigd van de gezondheidswinst door het innemen van dergelijke producten dat zij er zelfs mee door zouden gaan als door wetenschappelijk onderzoek aangetoond zou worden dat zij niet werken. Daarnaast bleek er een brede steun te bestaan voor regulering door de overheid met name waar het gaat om veiligheid en het verwijderen van schadelijke producten van de markt.

Blendon RJ, DesRoches CM, Benson JM, Brodie M, Altman DE. Americans’ views on the use and regulation of dietary supplements. Arch Int Med 2001;161:805-10.

Zie ook:  Americans’ Views On The Use And Regulation Of Dietary Supplements – Brief Article

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

C.N.M. Renckens

Profiel: (1946) Hij studeerde geneeskunde aan de RUG en behaalde het artsdiploma in 1971. Na werkzaam te zijn geweest als tropenarts in Zambia volgde zijn specialisatie tot vrouwenarts. In die kwaliteit is hij sinds 1980 verbonden aan het Westfries Gasthuis te Hoorn. Sinds 1988 bekleedt hij het voorzitterschap van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Hij is auteur van vele publikaties op het gebied van kwakzalverij en alternatieve geneeswijzen, zowel in de lekenpers als in de professionele pers. Van zijn hand verschenen vier boeken: ‘Hedendaagse kwakzalverij’ (1992), ‘Kwakzalvers op kaliloog’ (2000), ‘Genezen is het woord niet. Biografische schetsen van de twintigste meest notoire genezers van de twintigste eeuw’ (2001) en zijn in handelseditie verschenen dissertatie ’Dwaalwegen in de geneeskunde. Over alternatieve geneeswijzen, modeziekten en kwakzalverij’ (2004). In 2006 werd hij wegens zijn verdiensten voor de kwakzalverijbestrijding benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 28 november 2021

Ex-miss Holland Charlotte Labee dook in het walhalla van vitamines en voedingssupplementen en maakte er haar verdienmodel van.

tijdschrift - 14 augustus 2021

Wat doe je als een patiënt om homeopathische behandelingen vraagt? VtdK-voorzitter Nico Terpstra reageert op bevindingen van wetenschappers.

page - 14 augustus 2021

Wat doe je als een patiënt om homeopathische behandelingen vraagt? VtdK-voorzitter Nico Terpstra reageert op bevindingen van wetenschappers.