De uitwerking van Chinese kruiden op opvliegingen van Australische vrouwen

Davis en medewerkers hebben bij 78 in de postmenopauze verkerende vrouwen een dubbelblind, gerandomiseerd placebo-gecontroleerd onderzoek gedaan naar de invloed van Chinese medicinale kruiden op vasomotorische verschijnselen.
Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 29 mei 2001 | Laatste Wijziging: 16 aug 2016

De vrouwen hadden minimaal 14 opvliegingen of nachtzweten per week. Het onderzoek duurde 12 weken, waarna 28 vrouwen uit de placebo- en 27 uit de behandelde groep beoordeeld konden worden. Vanaf 4 weken voorafgaand aan het onderzoek en gedurende de onderzoekperiode hielden zij een dagboek bij terwijl de kwaliteit van het leven met behulp van een gestandaardiseerde enquête werd gemeten. In beide groepen daalde de frequentie van vasomotorische verschijnselen (in de placebogroep zelfs belangrijk meer dan bij de overigen!), terwijl de kwaliteit van leven (lichamelijk, psychosociaal en seksueel) verbeterde. Hierin werden echter statistisch geen significante verschillen tussen de beide groepen vastgesteld.

Bron: Med J Aust 2001;174:68-71

Lees ook