Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 29 mei 2001

De uitwerking van Chinese kruiden op opvliegingen van Australische vrouwen

Davis en medewerkers hebben bij 78 in de postmenopauze verkerende vrouwen een dubbelblind, gerandomiseerd placebo-gecontroleerd onderzoek gedaan naar de invloed van Chinese medicinale kruiden op vasomotorische verschijnselen.

De vrouwen hadden minimaal 14 opvliegingen of nachtzweten per week. Het onderzoek duurde 12 weken, waarna 28 vrouwen uit de placebo- en 27 uit de behandelde groep beoordeeld konden worden. Vanaf 4 weken voorafgaand aan het onderzoek en gedurende de onderzoekperiode hielden zij een dagboek bij terwijl de kwaliteit van het leven met behulp van een gestandaardiseerde enquête werd gemeten. In beide groepen daalde de frequentie van vasomotorische verschijnselen (in de placebogroep zelfs belangrijk meer dan bij de overigen!), terwijl de kwaliteit van leven (lichamelijk, psychosociaal en seksueel) verbeterde. Hierin werden echter statistisch geen significante verschillen tussen de beide groepen vastgesteld.

Bron: Med J Aust 2001;174:68-71

C.N.M. Renckens

Profiel: (1946) Hij studeerde geneeskunde aan de RUG en behaalde het artsdiploma in 1971. Na werkzaam te zijn geweest als tropenarts in Zambia volgde zijn specialisatie tot vrouwenarts. In die kwaliteit is hij sinds 1980 verbonden aan het Westfries Gasthuis te Hoorn. Sinds 1988 bekleedt hij het voorzitterschap van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Hij is auteur van vele publikaties op het gebied van kwakzalverij en alternatieve geneeswijzen, zowel in de lekenpers als in de professionele pers. Van zijn hand verschenen vier boeken: ‘Hedendaagse kwakzalverij’ (1992), ‘Kwakzalvers op kaliloog’ (2000), ‘Genezen is het woord niet. Biografische schetsen van de twintigste meest notoire genezers van de twintigste eeuw’ (2001) en zijn in handelseditie verschenen dissertatie ’Dwaalwegen in de geneeskunde. Over alternatieve geneeswijzen, modeziekten en kwakzalverij’ (2004). In 2006 werd hij wegens zijn verdiensten voor de kwakzalverijbestrijding benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 18 mei 2019

VtdK-opinie in NRC: China’s promotie van de eigen ‘traditionele’ geneeskunst dient vooral een commercieel doel.

artikelen - 02 november 2017

Kruidengeneesmiddelen kunnen ‘homeopathisch’ of ‘fytotherapeutisch’ zijn. Wat is het verschil? Werkt het ook? De clue zit in de verdunning.

page - 29 maart 2017

Hoe de systeembiologie door kwakzalvers die kruidenmengsels maken, gekaapt is.