Bedelbrief (II)

Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 14 jun 2005

In het vorige nummer van dit blad deed ik een oproep aan de leden om een bijdrage te storten ten behoeve van de plannen om het 125-jarig bestaan van de VtdK op waardige wijze te vieren. Met beschamend amateurisme heb ik daar een niet geheel correct gironummer en adres opgegeven, waardoor velen tot hun teleurstelling hun gift retour ontvingen. De juiste adressering luidt: postgiro 32237 t.n.v. penningmeester VtdK te Sleeuwijk.Dan komt het goed. Wil bij uw overmaking s.v.p. vermelden '125 jaar VtdK'
Klik hier voor het volledige artikel (pdf)

Lees ook