UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: de Webredactie | Geplaatst: 08 september 2003

Kort

Directie UMC St. Radboud weert kwakzalverij binnen haar muren.De directie van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen heeft haar medewerkers verboden zich te bedienen van vormen van complementaire zorg en voert daarvoor vier argumenten aan:1. in het verpleegkundig beroepsprofiel is complementaire zorg niet opgenomen als een taak die behoort tot het verpleegkundig domein, […]

Directie UMC St. Radboud weert kwakzalverij binnen haar muren.
De directie van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen heeft haar medewerkers verboden zich te bedienen van vormen van complementaire zorg en voert daarvoor vier argumenten aan:
1. in het verpleegkundig beroepsprofiel is complementaire zorg niet opgenomen als een taak die behoort tot het verpleegkundig domein, dit geldt eveneens voor de fysiotherapie;
2. mede op basis van bovenstaand argument is complementaire zorg niet opgenomen in de opleiding van verpleegkundigen (uitgezonderd één HBOV te Diemen);
3. het uitvoeren van complementaire zorg past niet binnen het streven van het UMC St. Radboud om te komen tot Evidence Based Practice;
4. uit een korte inventarisatie onder de leidinggevenden van verpleegafdelingen, poliklinieken en paramedische afdelingen is gebleken dat het maar op zeer beperkte schaal voorkomt binnen dit ziekenhuis en dat patiënten er zelden of nooit om vragen.

De directie is met deze standpuntbepaling gekomen naar aanleiding van een verzoek daartoe van de Verpleegkundige Adviesraad van het ziekenhuis.
Bovenvermelde berichtgeving ontlenen wij aan de website van het Utrechtse van Praag Instituut voor Parapsychologie, dat enkele weken eerder nog trots meldde dat er in het AZN maar liefst dertig verplegenden waren die Therapeutic Touch toepasten. Het VPI bracht dit voor hun teleurstellende nieuws op neutrale toon, maar ontfutselde nog wel een uitspraak aan NU 91-voorzitter Ria von Bönninghausen, die stelde dat ‘complementaire zorg’ past binnen de verpleegkundige beroepsuitoefening. Die vakbondsleidster is dus ook niet goed bij het hoofd.
In een bespreking van ons reeds eerder op de website gepubliceerde commentaar stelde Bonninghausen, dat de VtdK-mening dat ze niet goed bij het hoofd is, meer zegt over de Vereniging dan over haar en ze laat die uitspraak dan ook volledig ‘voor rekening van deze club komen’ (Verpleegkunde Nieuws, 2003, no 5).

Kankerpatiënten dupe van zwendel.
Volgens een bericht in de GPD-pers van 15 januari 2003 zijn in het Zwitserse Yverdon-Les-Bains zes Zwitsers, onder wie functionarissen en artsen, veroordeeld omdat zij Nederlandse kankerpatiënten met ‘nepbehandelingen’ bedrogen. Een rechtbank legde hen boetes op variërend van 660 tot 5300 euro. Vijftien patiënten uit Nederland betaalden ieder 14.200 euro voor een zogenaamde ‘magnetotherapie’ in een luxe hotel in Yverdon.
Het bericht vermeldt niet of zich onder de bedrogen Nederlandse patiënten ook de in 2001 overleden comédienne Sylvia Millecam bevond, die zich ook in Zwitserland behandelen met het magneetapparaat PAP IMI, ontwikkeld door de Griekse kwakalver dr. Pappas. Zie ook www.papimi.gr. Deze apparatuur wordt in ons land onder andere toegepast in het alternatieve centrum De Grens in Millingen aan de Rijn van basisarts Jos Koonen, die ook Millecam in de laatste fase van haar leven behandelde. Pogingen van de VtdK om bij het Zwitserse kankerfonds en bij de Zwitserse justitiele autoriteiten meer te weten te komen, strandden op onwetendheid en een weigering. Wel hebben wij inmiddels van nabestaanden van een der daar behandelde kankerpatienten vernomen dat de Dierense natuurarts J.K. Bolhuis (oud-leerling van de Rotterdamse zakenman/kwakzalver Trossèl en ook actief in het kankerkwakfonds NFK) hem naar Yderdon had doorverwezen.

Zware tijden voor dikkerds
Begin mei 2003 liet Numico weten al zijn producten, die het riskante middel Ephedra bevatten, uit de handel te zullen nemen. Met name in de VS is er een flink aantal sterfgevallen geweest en ook in ons land is er door de Inspectie gewaarschuwd voor deze middelen (Van der Hooft en Stricker. NTvG, 2002,146:1335-6). Reeds in 2001 zijn er Kamervragen over deze materie gesteld en bij de IGZ zijn meldingen binnengekomen over bijwerkingen als hoofdpijn, hartkloppingen, slapeloosheid en opgejaagd gevoel. De betreffende afslankmiddelen (Spray-u-Slank en Bio-lean) zijn niet geregistreerd, maar zullen ook in ons land een andere status gaan krijgen. In Canada zijn beroertes, psychosen, hartritmestoornissen, insulten en hartinfarcten beschreven.
Op 11 maart 2003 meldde De Volkskrant dat de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) weer eens haar tanden had laten zien, nu inzake het afslankmiddel Fat & Burn. Zij kreeg van de rechter in kort geding toestemming om deze afslankpillen in beslag te nemen omdat ze een te hoog gehalte aan kankerverwekkende stoffen bevatten. De firma Biolina is daarmee ernstig gedupeerd. Misschien kunnen ze hun licht nog eens opsteken bij VSM, dat met zijn SRL-gelei ook nog altijd kankerverwekkende stoffen in de roulatie houdt (Symphytum officinale), maar dat wel onder een zekere grens weet te blijven.
De dikkerds, wie nu weer enkele kwakzalversmiddelen zijn ontnomen doen er goed aan zich gewoon over te geven aan sport en vermageringsdieet, zoals nu eenmaal altijd weer het laatste advies zal zijn. En mochten er sportblessures optreden, dan is er het goede nieuws dat SRL-gelei inmiddels door de werkeenheid homeopathie (‘Academici D 30’) van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen geregistreerd is als homeopathisch middel, dus de redding is nabij.

Bedrijfskwakzalverij
Het is alweer enkele jaren geleden dat wij in dit blad melding maakten van de inspanningen van twee klassiek homeopaten om het arbeidsverzuim met uitgekiende preventie-homeopathie te lijf te gaan. Bedrijfshomeopathie heette dat toen (AtdK, juli 1998). Het probleem van arbeidsverzuim, WAO-instroom en oneigenlijke ziekmeldingen houdt in ons land politiek en werkgevers nog altijd intensief bezig en het aantal ARBO-artsen en- diensten groeit spectaculair.
De Verenigde Amstelhuizen (VA) is een koepel van 22 verpleeg- en verzorgingshuizen in Amsterdam, waar in totaal 2475 werknemers in dienst zijn. In een van die tehuizen, verpleeghuis Gaasperdam, heeft de sectormanager zorg Bothenius, in overleg met regiodirecteur Schoonhoven van de VA, twee kwakzalvers ingehuurd om bij wijze van experiment het ziekteverzuim te gaan terugdringen. Ron Tenten en Frans Pisters van het bedrijf Gezond Bedrijven hebben al enkele jaren ervaring met het verbeteren van het welzijn van mensen via bewegingsadviezen, magneetzolen, metingen van hun ‘energetische staat’ en aanraking volgens de Bowen-techniek. Ook trachten zij de verontwaardigde werknemers voedingssupplementen door de strot te duwen, omdat de huidige voeding (kassenbouw en te snel opnieuw oogsten van dezelfde grond) leidt tot een te laag vitaminegehalte in de voeding. De Bowentherapie – subtiel aanraken van het lichaam op spierniveau – bevordert het zelfhelend vermogen van het lichaam. En zo gaat dat door. Het bericht van Rob Rombouts in Het Parool van 16 april 2003, waaraan wij deze gegevens ontlenen, vertelt ook over de reacties van het personeel dat onomwonden spreekt van kwakzalverij en de bond heeft ingeschakeld. Het zal daar dus wel niet zo’ n vaart gaan lopen. En trouwens, dat er op de afdeling P&O bij het beoordelen van medewerkers gebruik wordt gemaakt van Tarotkaarten, dat wordt door Bothenius ten stelligste ontkent. Kan die man niet weg?

Wat heet mooi?
De mooiste apotheek van Nederland staat in Amsterdam. Althans volgens de jury van de Nederlandse Design Prijzen. Op 8 mei kreeg het ontwerpbureau Concrete de Designprijs in de categorie ‘Verkoopomgevingen’ voor zijn interieurontwerp van de DeLairesse Apotheek. Opvallend is een boomstam in het midden van de zaak, die volgens de ontwerpers tot uitdrukking moet brengen dat natuurgeneesmiddelen eenzelfde waarde toegekend moet worden als reguliere medicijnen. l

Voetreflexzonetherapie
Met het terugdringen van het aantal ligdagen in ziekenhuizen, het versnelde ontslagbeleid, de toenemende vergrijzing en de wens van velen om thuis te overlijden zijn de instellingen voor thuiszorg steeds belangrijker en groter geworden. Directeuren van deze organisaties zetelen tegenwoordig in dure gebouwen in directiekamers met hoogpolig tapijt. Er gaan grote bedragen om in de sector en de herinnering aan de oude kruisverenigingen vervaagt gaandeweg. Reden te meer om te bezien of de geldmiddelen, deels opgebracht uit contributies en deels via de AWBZ en dergelijke, wel goed besteed worden. Dat dat niet altijd het geval is werd ons recent gemeld door een oplettend lid van Thuiszorg Gooi en Vechtstreek, dat zijn contributie terug eiste, nadat er in de rubriek Nieuws van het Servicepakket van het clubblad melding was gemaakt van de voetreflexzonetherapie en van de korting die de leden daarbij konden krijgen. Volgens de tekst helpt de voetzooltherapie tegen hoofdpijn, verstopping, chronische vermoeidheid en stress, omdat ieder onderdeel van het lichaam een eigen plek op de voet heeft. Ook preventieve inzet van het voetzooldrukken werd aangeraden als ‘onderhoud’. Een behandeling van een uur kost voor A- en B-leden 35 Euro en voor C-leden 35 Euro. Bel met de ledenservice: 035-6924495. En dan maar hopen, dat je geen halve zool aan de lijn krijgt…

de Webredactie

Gerelateerde artikelen

artikelen - 30 december 2009

Sinds de invoering van de Wet BIG is kwakzalverij legaal geworden, en men kan zich bij elke ziektekostenverzekeraar via aanvullende polissen verzekeren tegen de kosten van alternatieve hulp. Sterker nog, het is vrijwel onmogelijk een aanvullende verzekering te krijgen waarbij men via de premie niet meebetaalt aan kwakzalverij.