Actieblad tegen de Kwakzalverij december 2002

Inhoudsoverzicht
Korte samenvattingen van de artikelen verschenen in het AtdK 113.6
Door: de Webredactie | Geplaatst: 4 nov 2007 | Laatste Wijziging: 16 aug 2016

Downloads

Jaarvergadering
F.S.A.M. van Dam
(p.1)

Verslag secretaris over Verenigingsjaar 2001-2002
Frits van Dam
De vereniging heeft 1203 leden.
(p.1-2)

Prof. dr. L.B.J. Jongkees 1912-2002
C.N.M. Renckens
Volgens Jongkees (rede 1956) kwamen de 'bonafide kwakzalvers' meer voor dan de echte oplichters.
(p.2)

Auto-analyse van een 'plakker'
Jaarrede voorzitter 12 oktober 2001
C.N.M. Renckens
De medisch-wetenschappelijke verenigingen zijn onmachtig om op te treden tegen disfunctionerende leden, zelfs iets onmachtiger dan de alternatieve verenigingen.

Een deel van de jaarrede is in
Erkende medisch-wetenschappelijke verenigingen nalatig bij tegengaan kwakzalverij in eigen kring
(p.3-5)

Chronique scandaleuse 2002
C.N.M. Renckens
Knipschild - Rutten - Rath - dierenhomeopaten - Wim Köhler - kwak-NFK - registratie homeopathica
NOOT: De in het stuk genoemde heer ir. H.J. Roelants is voorzitter van het NFK, maar dat is niet het kwakfonds, maar de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen, een zeer respectabele organisatie.
(p.6-8)

Politieke dilemma’s rond alternatieve geneeswijzen
Rationele besluitvorming of vertolking van de volkswil?

Het symposiumprogramma staat in: SYMPOSIUM 2002
Herstel en behoud van rationele gezondheidszorg
(samenvatting lezing Baratz door J.Geerling)
Kwaliteitseisen in de geneeskunde: hoe kun je ze omzeilen?
(samenvatting lezing Betz door W.M. Veenema)
Ziektekostenverzekeraars en alternatieve behandelwijzen: principes of de gemakkelijkste weg?
A.P.M. van Dam
De Inspectie en gevaarlijke kwakzalverij
(samenvatting van de lezing van Kingma door C.P. van der Smagt)
(p.8-13)

Tandheelkundig leed in Soest
W.Zijp
"Een advies voor hen, die en gezond willen blijven en hun tanden en kiezen willen behouden: mijdt Solleveld in Soest!"
De tekst staat integraal in Stoorveld Solleveld en de Raad voor de Journalistiek
(p.13-14)

Correspondentie
Pim van Lommel reageert nogal wijdlopig en voegt een getuigenis bij van een oud-huisarts die een BDE had gehad. Renckens antwoordt. P.J. Stolk voegt extra kritiek toe over het BDE-verschijnsel.
(p. 14-16)

Lees ook