UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: C.P. van der Smagt | Geplaatst: 28 mei 2001

Kwakzalverij en voetbal

Op 25 maart 2000 schreef de voorzitter van de VtdK de volgende brief aan het bestuur van de voetbalclub Heracles:

Met verbazing en verontrusting heeft de Vereniging tegen de Kwakzalverij kennis genomen van de benoeming van Dr. Matthias Rath tot hoofdsponsor van uw fameuze voetbalclub.

Uit: Actieblad tegen de kwakzalverij,
jaargang 111, nr. 3 (mei 2000), p. 11

 

Natuurlijk realiseren wij ons dat sportverenigingen tegenwoordig niet altijd erg kieskeurig kunnen zijn bij de keuze van hun sponsor. Zo maakt het Kon. Ned. Gymnastiek Verbond reclame voor Alfred Vogel onder het aanvechtbare motto ‘Vogel helpt’. Wij denken daar iets anders over.

Wij vrezen dat u met de aanstelling van de heer Rath de naam van uw club een slechte dienst bewijst. Niet alleen geniet zijn zogenaamde Cellulaire Geneeskunde geen enkele steun van serieuze artsen en lijkt deze geheel ingegeven door commerciële belangen, er is daarnaast veel meer aan de hand.

Op zijn website en uit zijn huis-aan-huisbladen komt hij naar voren als iemand, die zich vergelijkt met Newton, Einstein en Watson, en wiens “‘grote ontdekking” – dat alle hart- en vaatziekten eigenlijk een lichte vorm van scheurbuik zijn – wordt ontkend en tegengewerkt door criminele organisaties die in zijn bedrijf infiltreerden, door de farmaceutische industrie en door politici, die hij als “gezochte misdadigers” beschrijft. Hij richtte zich op 16 januari 1997 tot de Amerikaanse minister van Justitie met een klacht over Peter Perri, die banden met de Genuese mafia zou hebben. Hij verzocht haar om een onderhoud, omdat hij – uitgenodigd om de inauguratie van president Clinton bij te wonen – toch in Washington zou zijn.

Hij beschuldigde, geheel in de traditie van wijlen Moerman, die de Nederlandse artsen ooit beschuldigde van medeplichtigheid aan honderdduizenden onnodige kankerdoden, de farmaceutische industrie ervan via een internationaal kartel onder de codenaam Codex Alimentarius alle informatie over het uitbannen van ziekten (zoals door Rath “ontdekt”) tegen te werken uit economische motieven. Miljoenen mensen zijn daarvan de dupe, aldus Rath.

Tenslotte verspreidt hij op zijn website gegevens over het oorlogsverleden van een aantal Duitse farmaceutische bedrijven als Bayer en Hoechst, terwijl hij op 8 december 1998 Helmut Kohl in een officiële aanklacht beschuldigde van “volkerenmoord en misdaden gepleegd in het belang van de farmaceutische industrie”. Hij beweert ook dat Kohl zijn carrière dankt aan een ex-nazi, die later aan de farmaceutische industrie verbonden was.

Nadat hij in februari 2000 zeshonderdduizend huis-aan-huis-bladen met reclame voor zijn natuurgeneeswijze had verspreid, besteedde RTL-4 televisie aandacht aan zijn campagne. Dr.Ten Bokkel Huinink, internist-oncoloog verbonden aan het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, noemde Rath’s beweringen ‘leugens’ en het PvdA-kamerlid Oudkerk pleitte voor een verbod op dergelijke misleidende reclame. Rath beschouwt zichzelf ondertussen als een onkreukbaar wetenschapper wiens ontdekkingen even belangrijk zouden zijn als de ontdekking van de “genetische code” en hij belooft naast uitroeiing van hart- en vaatziekte ook vaccins tegen kanker. Zijn eigen hoge morele standaard dankt hij aan zijn ouders, die eenvoudige Zuid Duitse boeren waren, maar hem “humanitaire waarden bijbrachten, die voor hem nog steeds een drijfveer zijn”. Om die reden en ook omdat hij niet aan een universitaire instelling verbonden is worden zijn ontdekkingen ook niet erkend door de gevestigde wetenschap. Aldus informatie, die de heer Rath gewoon op zijn website (www.rath.nl) verspreidt.

Elk weldenkend mens ziet in dat hier geen wetenschapper, maar een geslepen zakenman met paranoïde inslag aan het werk is en het lijkt ons ondenkbaar, dat de spelers van Heracles, een club met een grote reputatie en een rijk verleden, binnenkort shirtreclame voor diens bedrijf zullen gaan maken. Wij adviseren u derhalve dringend om naar een betere sponsor uit te kijken.
Een kopie ging naar burgemeester en wethouders van Almelo met het volgende briefje: Bijgaand schrijven werd door ons kort geleden verzonden naar het bestuur van de SC Heracles. Van journalisten vernamen wij, dat de heer Rath ook aan de gemeente heeft aangeboden om culturele activiteiten voor jongeren te sponsoren. Wij meenden er goed aan te doen om ook u erop te wijzen uit welke tamelijk onzuivere bron de heer Rath zijn inkomsten verwerft. De Twentsche Courant Tubantia besteedde aandacht aan de kwestie en citeerde de blijkbaar weinig kieskeurige voorzitter van Heracles, J. Smit:
“Het is niet aan ons om de kwaliteit van de producten van onze sponsoren te controleren. Als die club van meneer Renckens iets tegen de firma Rath heeft, zijn er binnen de medische wereld andere kanalen. Wij zijn blij met deze sponsor en doen niets met zo’n opportunistisch briefje.”
Rath zelf laat zich ook niet onbetuigd. In een open brief aan de uitgever van Tubantia beklaagt hij zich over het feit dat de krant uit de brief van de VtdK citeert. Hij schildert zichzelf als weldoener der mensheid die al duizenden heeft gered en 200 arbeidsplaatsen heeft geschapen (hij kreeg hiervoor van de gemeente Almelo een startsubsidie van 2,2 miljoen gulden). Hij weet te melden dat de VtdK in het leven is geroepen door de farmaceutische industrie (in 1881 dus al, red.) met als doel “doorbraken van natuurlijke geneeswijzen tegen te gaan om zo de markt voor dubieuze synthetische preparaten in leven te houden.” Meerdere bestuursleden van de VtdK zouden “voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de farmaceutische industrie.” Een wereldwijd “farma-kartel” is actief om informatie over de waarde van vitamines en andere natuurlijke geneeswijzen te doen verbieden, waarvoor o.a. de V.N. onder druk worden gezet enz. enz. Dat van “24.000 medicamenten die thans op de markt zijn niet is bewezen dat ze een genezende werking hebben”, daarin zou Rath wel eens gelijk kunnen hebben. Tellen we alle homeopathische, fytotherapeutische, antroposofische en orthomolecolaire middelen bij elkaar op, dan komen we makkelijk tot een dergelijk aantal.

Van het bestuur van Heracles werd verder niets vernomen; voetballen vindt men daar blijkbaar even moeilijk als brieven beantwoorden, want de club is er niet in geslaagd via de nacompetitie tot de KPN-telecompetitie door te dringen. Rath zelf wordt steeds gekker. Op de Duitstalige versie van zijn website zijn enkele bestuursleden van de VtdK opgenomen in zijn rijtje aartsvijanden onder de kop ‘most wanted’. Overigens verscheen al in oktober 1998 in het British Medical Journal een wetenschappelijk artikel waarin de therapeutisch waarde van vitacor 20/90, één van Raths paradepaardjes, nihil bleek.

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

C.P. van der Smagt

Studeerde van 1955 tot 1963 geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Na een klinische stage van twee jaar was hij gedurende 30 jaar werkzaam als huisarts. Hij publiceerde diverse artikelen over alternatieve geneeswijzen en schreef op verzoek van de stichting Skepsis een boekje over homeopathie. Hij is thans gepensioneerd.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 28 augustus 2017

Oud-Heraclesvoorzitter Jan Smit is voorzitter van de RvC bij de KNVB geworden. Ten onrechte, want hij faciliteerde kwakzalverij.

behandelwijzen - 28 augustus 2009

Over de Codex Alimentarius doen vele geruchten de ronde, die zelfs tot vragen in de Tweede Kamer leidden. De Codex Alimentarius is geen wet maar een reeks aanbevelingen voor de handhaving van voedselveiligheid.