Maandblad 15 augustus 1881, jaargang 1, nummer 8

Holloway: weldoener of moordenaar?
Het Maandblad neemt uit het weekblad De Amsterdammer over:
'Een der meest verkwistende koopers van kunst en oudheden, wiens naam men telkens als Mr. Thomas in de veilingen achter de kostbaarste stukken, mededinger van den markies van Herfort, de Rothschild’s en de musea is Thomas Holloway, de eigenaar der Holloway’s pillen, die zich uit de kwakzalverij een vorstelijk fortuin bijeengegaard heeft.’
Door: de Webredactie | Geplaatst: 13 jan 2009

Het Maandblad noemt ook nog het feit dat Holloway voor 320.000 pond (3.840.000 gulden) het Holloway Sanatorium liet bouwen 'voor personen uit de middelklasse die aan geestverzwakking lijden die voor genezing vatbaar is', een gebouw van 480 kamers met bijbehorende kerk.

Het Maandblad is niet mals in kritiek op Holloway: 'Holloway is een schandelijke bedrieger , die door zijn ruim 40 jarigen arbeid meer ellende heeft gesticht dan hij ooit met tienmaal zooveel geld, als waarover hij thans beschikt, zou kunnen goed maken. Wij zouden liever een moordenaar de hand reiken dan hem. Zijn pillen zijn sterke purgeerpillen , met aloë, die hij onbeschroomd tegen alle kwalen aanbeveelt ... Hij heeft door die leugen de welvaart en de gezondheid van duizenden bedorven en menigeen in het graf gebracht. Elk geneesheer kan daarvan droevige voorbeelden uit zijne ervaring aanwijzen.'

 

 

 

Lees ook