Maandblad 15 maart 1881, jaargang 1, nummer 3

Een vooraanstaand kwakzalver
‘Onder de talrijke soorten purgeer-pillen uit ’t binnen- en buitenland, die de goê gemeente dagelijks worden aangeboden , nemen de Schreuder’s-pillen een niet geringe plaats in. ... De pillen bestaan geheel uit aloë ter zwaarte van 130 m. gr. per pil, omwikkeld met zoethout poeder en zijn dus een voorbeeld van een enkelvoudig en zeer bekend maar sterk werkend purgeermiddel.’
Door: de Webredactie | Geplaatst: 28 nov 2008 | Laatste Wijziging: 16 aug 2016
De pillen ('Slijm-afdrijvende en maag-versterkende pillen', elders bekend als Urbanuspillen) worden verkocht voor 32,5 cent per doosje, en als men de gebruiksaanwijzing opvolgt (tot tweemaal daags 7 pillen), 'dan zal men zijn ingewanden zeker een schromelijk nadeel berokkenen.'

Het Maandblad onthult wie de maker is: 'C.W. Bruinvis, sedert lang reeds lid van den Geneeskundigen Raad van Nd.-Holland en met 1 Januari jl. weder als zoodanig herbenoemd , tevens lid van den Gemeente-Raad te Alkmaar en oud-apotheker aldaar. ... [D]e fabricatie ... heeft plaats door het lid van den Geneeskundigen Raad C.W. Bruinvis zelf , die er angstvallig voor waakt dat niemand zijn werkplaats binnen treedt of hem bij de bereiding kan bespieden. ...

Natuurlijk dat de heer Bruinvis in 't openbaar zich altijd voordoet als iemand die dergelijke practijken , als hij zelf in 't geheim uitoefent , sterk veroordeelt. Hij is ook redacteur van de (oude) Alkmaarsche courant en onlangs bij het optreden van wat wij elders een “grappig kwakzalver” [Johan van Elderen] noemen , die misschien nauwelijks zoveel centen verdient als Bruinvis guldens , durfde hij in zijn blad schrijven over “de onuitputtelijke slimheid om het publiek te misleiden.” Hij heeft daarvan verstand , dat is zeker.'

In Alkmaar is gevestigd het Archeologisch Centrum C.W. Bruinvis. Het heet naar de eerste gemeente-archivaris van Alkmaar, tevens directeur van het Stedelijk Museum, die leefde van 1829 tot 1922.

 

 

Lees ook