UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: de Webredactie | Geplaatst: 28 november 2008

Maandblad 15 maart 1881, jaargang 1, nummer 3

‘Onder de talrijke soorten purgeer-pillen uit ’t binnen- en buitenland, die de goê gemeente dagelijks worden aangeboden , nemen de Schreuder’s-pillen een niet geringe plaats in. … De pillen bestaan geheel uit aloë ter zwaarte van 130 m. gr. per pil, omwikkeld met zoethout poeder en zijn dus een voorbeeld van een enkelvoudig en zeer bekend maar sterk werkend purgeermiddel.’

Maandblad 15 maart 1881, jaargang 1, nummer 3
De pillen (‘Slijm-afdrijvende en maag-versterkende pillen’, elders bekend als Urbanuspillen) worden verkocht voor 32,5 cent per doosje, en als men de gebruiksaanwijzing opvolgt (tot tweemaal daags 7 pillen), ‘dan zal men zijn ingewanden zeker een schromelijk nadeel berokkenen.’

Het Maandblad onthult wie de maker is: ‘C.W. Bruinvis, sedert lang reeds lid van den Geneeskundigen Raad van Nd.-Holland en met 1 Januari jl. weder als zoodanig herbenoemd , tevens lid van den Gemeente-Raad te Alkmaar en oud-apotheker aldaar. … [D]e fabricatie … heeft plaats door het lid van den Geneeskundigen Raad C.W. Bruinvis zelf , die er angstvallig voor waakt dat niemand zijn werkplaats binnen treedt of hem bij de bereiding kan bespieden. …

Natuurlijk dat de heer Bruinvis in ’t openbaar zich altijd voordoet als iemand die dergelijke practijken , als hij zelf in ’t geheim uitoefent , sterk veroordeelt. Hij is ook redacteur van de (oude) Alkmaarsche courant en onlangs bij het optreden van wat wij elders een “grappig kwakzalver” [Johan van Elderen] noemen , die misschien nauwelijks zoveel centen verdient als Bruinvis guldens , durfde hij in zijn blad schrijven over “de onuitputtelijke slimheid om het publiek te misleiden.” Hij heeft daarvan verstand , dat is zeker.’

In Alkmaar is gevestigd het Archeologisch Centrum C.W. Bruinvis. Het heet naar de eerste gemeente-archivaris van Alkmaar, tevens directeur van het Stedelijk Museum, die leefde van 1829 tot 1922.

 

 

de Webredactie

Gerelateerde artikelen

tijdschrift - 29 oktober 2014

Inhoud Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij – Jaargang 125, 2014, 3 * Jaarvergadering 2014 (pag. 1)* Shortlist Meester Kackadorisprijs 2014 (pag. 2)* Manuele therapie, onvervalste kwakzalverij (vervolg) (pag. 5)* Twee drukke weken (pag. 14)* Symposium (pag. 17)* Onzichtbaar leed in de Tweede Kamer en in de advertentiekolommen (pag. 21)* Ad hominem (pag. 23)* Lopende zaken […]

tijdschrift - 13 januari 2009

Het Maandblad neemt uit het weekblad De Amsterdammer over:
'Een der meest verkwistende koopers van kunst en oudheden, wiens naam men telkens als Mr. Thomas in de veilingen achter de kostbaarste stukken, mededinger van den markies van Herfort, de Rothschild’s en de musea is Thomas Holloway, de eigenaar der Holloway’s pillen, die zich uit de kwakzalverij een vorstelijk fortuin bijeengegaard heeft.’