UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: de Webredactie | Geplaatst: 11 augustus 2003

Actieblad tegen de kwakzalverij 1987

Deze jaargang bevat 49 lange en korte artikelen. Hieronder een selectie.

Op deze site staat ook een alfabetische
inhoudsopgave van alle artikelen 1980-1992

NB. pagina 6 van de pdf van het septembernummer (nr. 3, hiernaast down te loaden) is niet doorzoekbaar met de zoekfunctie van de pdf-lezer.

Maart 1987, nr. 1

(het
jaargangnummer staat abusievelijk als 97 vermeld)

“Handel
in hoop” rondgang langs de alternatieven leidt tot een en al
treurigheid

Verslaggever Henk Ruigrok van de Nieuwe Revu
bezocht veel alternatieve genezers, voornamelijk in de categorie
kankerkwakzalverij. Pater-genezer Frans Saelman (1923-1992), pastoor
te Baarn, extracten van de sjiitake (een Japanse paddestoel), een
helderziende uit Alkmaar die de diagnose per telefoon stelt en sap
van echte Turkse tulpenbollen als geneesmiddel voorschrijft, Helmut
Keller
met zijn vleesetende planten, en Zuid-Amerikaanse thee
(waarschijnlijk een aftreksel van de bast van Pau d’arco) en de
Antwerpse genezer (dagomzet ooit BF 100.000 = 2500 euro) Luc Verdick
die verkondigt dat kanker ontstaat door een psychologisch conflict,
waartegen hij dan een kruidendrankje van eigen vinding inzet. Een
patiënt met leverkanker kwam ten einde raad eerst bij alternatieve
mevrouw in Amsterdam die na een soort levendbloedanalyse voor 700
euro zeven potjes pillen verkocht, en daarna bij een Haagse
moermandokteres die hem vitamine C voorschreef.

Dierenarts
Nathan
M.J. Lateur, dierenarts in Blijdorp, is ontslagen nadat hij zieke
gorilla’s met homeopathie behandelde. De gorilla’s gingen
dood.

Een kwakzalversrubriek treurig maar waar
De
paranormale genezer Hans van der Meer te Rotterdam heeft van Het
Vrije Volk
een eigen rubriek gekregen.

Sonja, het
werktuig der engelen

Sonja de Vries uit het Noordhollandse De
Rijp is als genezeres in Friesland actief. Spierdystrofie, kanker,
reuma, aids, haar engelen kunnen het allemaal genezen; die engelen
zijn hun genezerij trouwens met de epilepsie van haar zwager begonnen.

De
sokken van Dirk Jan

D.J. Visscher uit Hoofddorp heeft
biomagnetische sokken uitgevonden, maar zijn reclame kan niet door de
beugel.

Met gulle hand
Moermanarts Wiese krijgt
120.000 gulden van staatssecretaris Dees om zijn onderzoek naar de
ziektegeschiedenissen van 149 patiënten af te maken. Een eerder,
wetenschappelijk, onderzoek mislukte omdat de moermanartsen het niet
eens waren met de opzet en/of afhaakten.

Juni 1987, nr. 2

(het jaargangnummer staat abusievelijk
als 97 vermeld)

Keurmerk zal geen dam opwerpen tegen de
alternatieve stormvloed
In een radioprogramma worden plannen
gemeld voor een keurmerk voor artsen. In hetzelfde programma komt de
celtherapie-arts Merckelbach te sprake, vertegenwopordigd door ene
Trossèl. Aanleiding was een klacht bij de Stichting Ombudsman over
een rekening van Merckelbach van 2600 gulden voor een behandeling
waarvan de patiënte helemaal niet te horen gekregen had dat die zó
duur was (ze werd beroerd van de injectie, maar verder hielp het
niet).

Dokter Bok, de celtherapeut in Winschoten
Siegfried
Willem Bok, ex-chirurg, heeft Kanker… noodzaak? geschreven.
Hij doet ook aan elektroacupunctuur met de Dermatron en aan
celtherapie. Volgens Bok is homofilie een natuurlijke reactie [van de
natuur] om het aantal mensen terug te dringen. Ziekte, oorlogen en
natuurrampen zijn andere middelen die hetzelfde doel dienen.

Het
magisch denken in de geneeskunde is een atavisme

Uitvoerige
recensie van Irmgard Oepen en Otto Prokop (red.) Aussenseitermethoden
in der Medizin
. Als voorbeelden van magisch denken komen
irisdiagnose, paragnosten, acupunctuur, ooracupunctuur, homeopathie,
magnetiseren en bedriegerij met apparaten aan bod. Het boek telt 17
hoofdstukken en 311 bladzijden.

Dat rijst de pan uit: één
alternatieve genezer op 1200 Nederlanders

Op een congres in
Apeldoorn gewijd aan de alternatieve geneeskunde schat een inspecteur
der volksgezondheid het aantal alternatieve genezers op 12.000
waarvan de helft georganiseerd is.

De aura te lijf
Enkele
onsmakelijke recepten uit Auralogie van Jelle Veeman [Veerman
in het artikel].

September 1987, nr. 3

Psychologisch
effect overheersend in experiment met magnetiseurs
Daling van
bloeddruk bleek slechts tijdelijk te zijn

Verslag van een
NCRV-uitzending naar aanleidng van een boekje waarin het onderzoek
van Attevelt uiteen wordt gezet. Er zijn naar schatting 55.000
patiënten die per persoon jaarlijks gemiddeld 30 behandelingen
krijgen. Wigholt Vleer uit Norg beweert in een ingezonden brief in
het Nieuwsblad van het Noorden dat de bloeddrukdaling (bij alle
patiënten in Attevelts groep) veroorzaakt werd doordat zij zich
allemaal openstelden voor kosmische invloeden.

“Werktuig
der engelen” niet vervolgd

Sonja de Vries (zie maart 1987)
heeft zelfs een stichting en in totaal 4000 aanhangers; een
aanhanger-docent te Damwoude is door zijn schoolbestuur geschorst. De
Inspectie ontving 35 brieven met negatieve ervaringen. Maar het O.M.
te Leeuwarden kan in het inspectierapport geen strafrechtelijke
aanknopingspunten vinden.

Homeopaat berispt
Een
beginnend homeopathisch arts is door het Medisch Tuchtcollege te
Amsterdam berispt wegens grove onkunde en schromelijk tekortschieten
bij de begeleiding van een zwangere vrouw en de bevalling. Het is dat
het de eerste keer is want eigenlijk was een zwaardere maatregel
gerechtvaardigd geweest.

December 1987, nr. 4

Acupunctuur
als Haarlemmer Olie
Of: wat deed wielrenner Henk Lubberding bij
zijn tandarts?

C.N.M. Renckens
Recensie van Michel
Korzec, De kitsch van het holisme (Uitg. Veen, 1986), en
speciaal het hoofdstuk over het acupunctuurbedrog dat in China op
bevel van Mao Zedong werd gepleegd.

Met Kirlian op de
energietoer

Het Noordhollands Dagblad drukt over vijf
kolommen breed een artikel af over een therapeute
(voetzoolreflexologie, elektro- en acupressuur en kleurentherapie)
uit Krommenie die met kirlianfoto’s van alles en nog wat test:
aura’s, voeten, supplementen, homeopathische middelen en zaaizaad.

Met Dirk naar de oerknal
Reïncarnatietherapeut
Dirk van den Brink gaf een lezing voor het studentenpastoraat van de
Vrij Universiteit. Onder hypnose kan men bij Dirk terug gaan naar
vorige levens en wel helemaal tot aan de oerknal, volgens Dirk voel
je je dan als een kristal dat vredig in de oerzee dobbert.

de Webredactie

Gerelateerde artikelen

artikelen - 12 maart 2022

Energetisch therapeut Conny van Iwaarden beweert allerlei blokkades te kunnen verwijderen, zelfs uit auralagen.

artikelen - 11 december 2018

Zorgverzekeraar CZ kwam in het nieuws omdat ze stopt met het vergoeden van alternatieve therapieën. Al is niet alle kwakzalverij geschrapt.

artikelen - 03 april 2018

Buitenlandrubriek met o.a.: President China promoot Chinese kwakzalverij / Youtube schrapt Natural News-kanaal