Actieblad tegen de kwakzalverij 1987

Overzicht inhoud jaargang 99
Deze jaargang bevat 49 lange en korte artikelen. Hieronder een selectie.
Door: de Webredactie | Geplaatst: 11 aug 2003 | Laatste Wijziging: 16 aug 2016

Downloads

Op deze site staat ook een alfabetische
inhoudsopgave van alle artikelen 1980-1992


NB. pagina 6 van de pdf van het septembernummer (nr. 3, hiernaast down te loaden) is niet doorzoekbaar met de zoekfunctie van de pdf-lezer.

Maart 1987, nr. 1

(het jaargangnummer staat abusievelijk als 97 vermeld)

"Handel in hoop" rondgang langs de alternatieven leidt tot een en al treurigheid
Verslaggever Henk Ruigrok van de Nieuwe Revu bezocht veel alternatieve genezers, voornamelijk in de categorie kankerkwakzalverij. Pater-genezer Frans Saelman (1923-1992), pastoor te Baarn, extracten van de sjiitake (een Japanse paddestoel), een helderziende uit Alkmaar die de diagnose per telefoon stelt en sap van echte Turkse tulpenbollen als geneesmiddel voorschrijft, Helmut Keller met zijn vleesetende planten, en Zuid-Amerikaanse thee (waarschijnlijk een aftreksel van de bast van Pau d'arco) en de Antwerpse genezer (dagomzet ooit BF 100.000 = 2500 euro) Luc Verdick die verkondigt dat kanker ontstaat door een psychologisch conflict, waartegen hij dan een kruidendrankje van eigen vinding inzet. Een patiënt met leverkanker kwam ten einde raad eerst bij alternatieve mevrouw in Amsterdam die na een soort levendbloedanalyse voor 700 euro zeven potjes pillen verkocht, en daarna bij een Haagse moermandokteres die hem vitamine C voorschreef.

Dierenarts
Nathan M.J. Lateur, dierenarts in Blijdorp, is ontslagen nadat hij zieke gorilla's met homeopathie behandelde. De gorilla's gingen dood.

Een kwakzalversrubriek treurig maar waar
De paranormale genezer Hans van der Meer te Rotterdam heeft van Het Vrije Volk een eigen rubriek gekregen.

Sonja, het werktuig der engelen

Sonja de Vries uit het Noordhollandse De Rijp is als genezeres in Friesland actief. Spierdystrofie, kanker, reuma, aids, haar engelen kunnen het allemaal genezen; die engelen zijn hun genezerij trouwens met de epilepsie van haar zwager begonnen.

De sokken van Dirk Jan
D.J. Visscher uit Hoofddorp heeft biomagnetische sokken uitgevonden, maar zijn reclame kan niet door de beugel.

Met gulle hand
Moermanarts Wiese krijgt 120.000 gulden van staatssecretaris Dees om zijn onderzoek naar de ziektegeschiedenissen van 149 patiënten af te maken. Een eerder, wetenschappelijk, onderzoek mislukte omdat de moermanartsen het niet eens waren met de opzet en/of afhaakten.


Juni 1987, nr. 2

(het jaargangnummer staat abusievelijk als 97 vermeld)


Keurmerk zal geen dam opwerpen tegen de alternatieve stormvloed
In een radioprogramma worden plannen gemeld voor een keurmerk voor artsen. In hetzelfde programma komt de celtherapie-arts Merckelbach te sprake, vertegenwopordigd door ene Trossèl. Aanleiding was een klacht bij de Stichting Ombudsman over een rekening van Merckelbach van 2600 gulden voor een behandeling waarvan de patiënte helemaal niet te horen gekregen had dat die zó duur was (ze werd beroerd van de injectie, maar verder hielp het niet).

Dokter Bok, de celtherapeut in Winschoten
Siegfried Willem Bok, ex-chirurg, heeft Kanker... noodzaak? geschreven. Hij doet ook aan elektroacupunctuur met de Dermatron en aan celtherapie. Volgens Bok is homofilie een natuurlijke reactie [van de natuur] om het aantal mensen terug te dringen. Ziekte, oorlogen en natuurrampen zijn andere middelen die hetzelfde doel dienen.

Het magisch denken in de geneeskunde is een atavisme
Uitvoerige recensie van Irmgard Oepen en Otto Prokop (red.) Aussenseitermethoden in der Medizin. Als voorbeelden van magisch denken komen irisdiagnose, paragnosten, acupunctuur, ooracupunctuur, homeopathie, magnetiseren en bedriegerij met apparaten aan bod. Het boek telt 17 hoofdstukken en 311 bladzijden.

Dat rijst de pan uit: één alternatieve genezer op 1200 Nederlanders
Op een congres in Apeldoorn gewijd aan de alternatieve geneeskunde schat een inspecteur der volksgezondheid het aantal alternatieve genezers op 12.000 waarvan de helft georganiseerd is.

De aura te lijf
Enkele onsmakelijke recepten uit Auralogie van Jelle Veeman [Veerman in het artikel].


September 1987, nr. 3

Psychologisch effect overheersend in experiment met magnetiseurs
Daling van bloeddruk bleek slechts tijdelijk te zijn

Verslag van een NCRV-uitzending naar aanleidng van een boekje waarin het onderzoek van Attevelt uiteen wordt gezet. Er zijn naar schatting 55.000 patiënten die per persoon jaarlijks gemiddeld 30 behandelingen krijgen. Wigholt Vleer uit Norg beweert in een ingezonden brief in het Nieuwsblad van het Noorden dat de bloeddrukdaling (bij alle patiënten in Attevelts groep) veroorzaakt werd doordat zij zich allemaal openstelden voor kosmische invloeden.

"Werktuig der engelen" niet vervolgd
Sonja de Vries (zie maart 1987) heeft zelfs een stichting en in totaal 4000 aanhangers; een aanhanger-docent te Damwoude is door zijn schoolbestuur geschorst. De Inspectie ontving 35 brieven met negatieve ervaringen. Maar het O.M. te Leeuwarden kan in het inspectierapport geen strafrechtelijke aanknopingspunten vinden.

Homeopaat berispt

Een beginnend homeopathisch arts is door het Medisch Tuchtcollege te Amsterdam berispt wegens grove onkunde en schromelijk tekortschieten bij de begeleiding van een zwangere vrouw en de bevalling. Het is dat het de eerste keer is want eigenlijk was een zwaardere maatregel gerechtvaardigd geweest.

December 1987, nr. 4

Acupunctuur als Haarlemmer Olie
Of: wat deed wielrenner Henk Lubberding bij zijn tandarts?

C.N.M. Renckens
Recensie van Michel Korzec, De kitsch van het holisme (Uitg. Veen, 1986), en speciaal het hoofdstuk over het acupunctuurbedrog dat in China op bevel van Mao Zedong werd gepleegd.

Met Kirlian op de energietoer
Het Noordhollands Dagblad drukt over vijf kolommen breed een artikel af over een therapeute (voetzoolreflexologie, elektro- en acupressuur en kleurentherapie) uit Krommenie die met kirlianfoto's van alles en nog wat test: aura's, voeten, supplementen, homeopathische middelen en zaaizaad.

Met Dirk naar de oerknal
Reïncarnatietherapeut Dirk van den Brink gaf een lezing voor het studentenpastoraat van de Vrij Universiteit. Onder hypnose kan men bij Dirk terug gaan naar vorige levens en wel helemaal tot aan de oerknal, volgens Dirk voel je je dan als een kristal dat vredig in de oerzee dobbert.

Lees ook