UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek

Kwakzalver Henk Mutsaers

Kwakzalver Henk Mutsaers

Ik ben in contact gekomen met Henk Mutsaers via zijn site. Sindsdien probeert hij me bij mijn specialist en huisarts weg te krijgen. Alleen wat hij promoot is goed. Hij verkoopt onder andere Vemma. Dat is heel duur. Het is netwerkmarketing, dus piramideverkoop. Hij vindt dat ik de NES-scan en SpectraCell moet ondergaan. Hij vertelt op zijn site hoe slecht artsen zijn en dat alleen natuurartsen goed zijn, en hijzelf natuurlijk ook.

Volgens hem is alles met voeding te genezen en moet ik geen medicijnen meer nemen voor mijn ziekte en dat ik de oorzaak ervan moet zien te vinden. Ik heb een bekende ziekte, waar niemand een oorzaak voor weet en dan zou hij het wel eventjes oplossen met zijn NES-scan enzovoorts.

Ik vertrouw die man niet. Wat vindt u daarvan?

I.R.

VtdK-bestuurslid C.P. van der Smagt antwoordde:

Het staat vast dat met een speciale voeding geen ziekten te genezen zijn; op zijn best kan men met gezonde voeding de kans op het ontstaan van sommige ziekten verkleinen. Van voedingssupplementen is geen heil te verwachten en de enige die er beter van wordt is de verkoper.

Lieden die zieken ontraden om reguliere artsen te raadplegen of een reguliere therapie te beëindigen om over te stappen op kwakzalverij vormen een gevaar voor de volksgezondheid. Als het inderdaad waar is wat u over de heer Mutsaers vertelt dan is uw wantrouwen volkomen gerechtvaardigd.

I.R. schreef vervolgens terug over nog een andere genezer.

Die Henk Mutsaers vond dat ik Anuguma Tobias [haar site is verdwenen, maar op de site van Henk Mutsaers staat er heel veel over haar – webredactie] moest bellen. Mutsaers bleef maar aandringen en toen dacht ik, ach, het kan geen kwaad.

Ik heb die Anugama gebeld. Het was een lang gesprek. Ze is heel erg thuis in astrologie. Daar geloof ik niet in. Ik zei maar steeds ‘ja’ en zo. Toen begon ze over vorige levens en de haren rezen mij te berge. Ik zou in de Tweede Wereldoorlog een joodse geweest zijn en in de gaskamers beland. Voorafgaande aan dat leven had ik in een ander leven daarvoor meegedaan aan een of andere genocide.

Volgens haar hebben mijn dromen met vorige levens te maken. Ook moet ik een ontgiftigingsdieet volgen met biogarde yoghurt. Volgens dat dieet van haar en haar steeds bellen kan ze me helemaal genezen van mijn ziekte en van lactose-intolerantie bovendien. Als dat zo zou zijn dan zouden er zo meteen anderhalf miljoen mensen op slag beter worden, en misschien nog wel meer want ze kan ook MS en noem maar op genezen.

Anugama vertelde ook van alles over Hitler, Jezus, Boeddha en ze had ook Einstein bij haar in de stoel gehad, dat was was volgens haar heel gezellig. Ze hemelt ook mensen als Croiset en Moerman op die volgens haar buitengewoon kundige mensen waren. Nou ik weet wel anders…

Ik geloof dit soort dingen niet. Ik vond het telefoongesprek aan de ene kant een lachertje, maar aan de andere kant ook best griezelig en onbetrouwbaar en te gek voor woorden.

I.R.

Ons bestuurslid S.P. van der Smagt schreef terug:

Lieden die iemand proberen over te halen de reguliere behandeling te staken en die zelf middelen te koop aanbieden tegen ziekten of om de gezondheid te bevorderen, zijn altijd kwakzalvers. Daaraan hoeft u niet te twijfelen. Vervolgen is niet zo eenvoudig want kwakzalverij is in Nederland niet verboden. Pas als kwakzalvers het heel erg bont maken en er doden vallen, kunnen ze worden vervolgd. Van burgers wordt verwacht dat ze zo verstandig zijn om niet op de mooie praatjes van die lieden in te gaan. U hebt groot gelijk dat u niet met ze in zee gaat.

Naschrift webredactie

1. Vemma is een vruchtendrankje op basis van Aloë Vera, Mangistan en Groene thee dat 67 euro de fles kost. Met natuurartsen bedoelt Mutsaers artsen zoals in de achttiende eeuw werkzaam waren. Dat waren de artsen voor wie Hahnemann het ultieme scheldwoord ‘allopaat’ bedacht. Hahnemann sloeg de plank flink mis met zijn homeopathie, maar op dat punt had hij gelijk.

2. De NES-scan is natuurlijk net zo’n flauwekulapparaat als de Biopulsar van kwakzalver Zuidinga. Bedenkelijker is dat ook enkele echte artsen dit apparaat gebruiken. Een daarvan is antroposofisch arts (NVAA-lid) Saira Moeniralam, die er onder meer ayurveda en Bach-bloesemtherapie bij doet, en een andere is H.G. Bodde (lid VHAN en de natuurartsenclub ABB) die vroeger nog onbezoldigd docent homeopathie aan de VU is geweest, en die er orthomoleculaire geneeskunde, magneettherapie en bioresonantie bij doet. Hij handelt op basis van ‘inzichten uit de quantumfysica’. Als een genezer over quantumfysica begint, met een q nog wel, dan weet je het wel.

3. De webredactie krijgt vaak vragen of deze of gene een oplichter is. Het is begrijpelijk dat sommigen die gedachte krijgen, speciaal als men let op de grote bedragen die kwakzalvers soms voor hun diensten vragen. Oplichterij is een term die in het dagelijkse spraakgebruik vaak gebezigd wordt, maar oplichting is ook een misdrijf dat in het Wetboek van Strafrecht als volgt omschreven wordt:

Artikel 326:

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het ter beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 4 jaren of geldboete van de vijfde categorie.

De essentie is dat de dader zelf deksels goed moet weten dat hij aan het bedriegen is. Iemand die overduidelijk onzin verkoopt waar hij zelf in gelooft, is geen oplichter in de zin van het Wetboek van Strafrecht. Wie iemand in het openbaar beschuldigt van oplichting moet twee dingen bewijzen: er is iemand geld of zo afhandig gemaakt, en degeen die het deed had de opzet tot misleiden. Dat laatste is vrijwel niet te bewijzen bij kwakzalverij, en men kan bijna wel zeggen dat het de essentie van moderne kwakzalverij is dat de daders het allemaal zelf geloven. De definitie die de VtdK van kwakzalverij geeft, zegt ook expliciet dat de term kwakzalver niet noodzakelijk de beschuldiging van kwade trouw inhoudt. Wie de kwakzalverij bestudeert, krijgt al spoedig eelt op de ziel en staat niet meer verbaasd over het vermogen van mensen om onder bepaalde omstandigheden de meest uitzinnige dingen te geloven (bijvoorbeeld over de eigen voortreffelijkheid). Onder kwakzalvers is het messiascomplex tamelijk algemeen.

Wie iemand beschuldigt van een misdrijf (bijvoorbeeld oplichting) maar desgevraagd het bewijs schuldig moet blijven van het element van opzet, krijgt te maken met een ander wetsartikel:

Artikel 261:

1. Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

2. Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

3. Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.

Als men daarenboven aantoonbaar wist dat de lelijke dingen die men over iemand vertelt niet waar zijn, heet het misdrijf laster (art. 262), dat is nog erger, daar staat maximaal twee jaar cel op.

 

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij

Schrijf je in en ontvang het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK).

Word lid east
Kwakzalverij