UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek

Registreren van alternatieve behandelaars: wenselijk of schadelijk?

Registreren van alternatieve behandelaars: wenselijk of schadelijk?

In verband met de beperkte plaatsruimte
is vooraanmelding noodzakelijk:

secretariaat@kwakzalverij.nl

LEDEN die ook de ledenvergadering
(10.30-12.30 ook Koepelkerk)
willen bijwonen: gaarne dit graag ook
melden, opdat de secretaris weet

hoeveel lunches hij moet bestellen.

Bescherming van de consument is een belangrijk argument om over te gaan tot registratie van alle alternatieve behandelaars, arts of niet. De consument weet dan de achtergrond van zijn behandelaar. Bovendien kan de overheid bij wangedrag iemand uit het register verwijderen waardoor hij zijn beroep niet meer kan uitoefenen. Ook om belastingtechnische redenen is er wat te zeggen voor landelijke registratie. In een landelijk register kunnen alternatieve behandelaars, artsen en niet-artsen, geregistreerd worden die vrijgesteld kunnen worden van btw. Artsen zijn in het algemeen vrijgesteld van btw. Als men niet-artsen ook zou willen vrijstellen van btw-afdracht, moeten er voor hen vergelijkbare kwaliteitseisen komen als voor artsen. Kwaliteitseisen voor artsen zijn vastgelegd in de wet BIG. Het criterium om als beroepsgroep opgenomen te worden in het BIG-register is of men een bepaalde erkende opleiding met succes heeft afgerond (geneeskunde, verpleegkunde, verloskunde etc.). Als een EU-land bepaalde alternatieve behandelaars/niet-artsen wil vrijstellen van btw, dan moeten die personen aan welomschreven kwaliteitseisen voldoen en dus moet er dan voor hen een officieel register komen. Zo maar iedereen vrijstelling van btw geven kan niet. In de praktijk betekent dit dat de overheid bijvoorbeeld opleidingen in elektroacupunctuur, klassieke homeopathie, ayurvedische geneeskunst e.d. moet evalueren en eventueel goedkeuren. Alternatieve artsen, de zogenaamde CAM-artsen, willen niet alleen voorkomen dat hun alternatieve behandelingen ook btw-plichtig worden, zij gaan nog een stap verder. Zij willen niet meer en niet minder dan als medisch CAM-specialist in het BIG-register erkend worden, net zo als dat voor andere medische specialisaties het geval is.

Agenda symposium

13.30-13.35 Welkomstwoord door Cees Renckens, voorzitter VtdK
13.35-13.50 Uitreiking Meester Kackadorisprijs 2009
Juryvoorzitter mr. Theo Douma
13.50-14.00 Inleiding op de middag
Els Borst-Eilers, dagvoorzitter
13.50-14.00 Het standpunt van de CAM-artsen
Ton Nicolai, arts voor homeopathie
14.15-14.30 Het standpunt van de Vereniging tegen de Kwakzalverij
Rien Vermeulen, hoogleraar neurologie AMC Amsterdam
14.30-14.45 Plenaire discussie
14.45-15.15 Theepauze
15.15-15.30 Het CDA-standpunt
Antoinette Vietsch, Tweede Kamerlid voor het CDA
15.30-15.45 Het PvdA-standpunt
Khadija Arib, Tweede Kamerlid voor de PvdA
15.45-16.00 Het SP-standpunt
Henk van Gerven, Tweede Kamerlid voor de SP
16.00-16.30 Discussie en slot
16.30 Borrel

Datum en tijd: zaterdag 10 oktober om 13.30.
Plaats: Koepelkerk, Kattegat 1, Amsterdam (vlak bij het Centraal Station).
Toegang (uitsluitend na vooraanmelding) 15 euro; gratis voor leden VtdK en abonnees op het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij

Aanmelden: secretariaat@kwakzalverij.nl

(LEDEN die ook de ledenvergadering willen bijwonen: gaarne dit graag ook
melden, opdat de secretaris weet

hoeveel lunches hij moet bestellen.)


Aan de sprekers zal worden gevraagd over onderstaande stellingen hun mening te formuleren.

1. Registratie van alternatieve behandelaars is schadelijk voor de volksgezondheid.
2. Iedereen die alternatieve behandelingen toepast moet BTW-plichtig worden.
3. CAM-artsen mogen niet erkend worden als medisch specialist.

Voor een overzicht van alle artikelen over btw en alternatieve geneeskunde,
zie  Alweer uitstel voor btw op kwakzalverij.

 

De sprekers

Dr. E. Borst-Eilers (dagvoorzitter): Minister van Volksgezondheid in de kabinetten-Kok en bij de verkiezingen 1998 lijsttrekker van D66. Werd politica na een loopbaan als arts, ziekenhuisdirecteur, hoogleraar en vicevoorzitter van de Gezondheidsraad.

A. Nicolai, arts voor homeopathie: Hij is medeoprichter en voorzitter van de European Committee for Homeopathy (ECH) en maakt deel uit van de commissie van de World Health Organisation (WHO) die een rapport over de stand van het wetenschappelijk onderzoek in complementaire geneeswijzen voorbereidt. Nicolai heeft een artsenpraktijk in Rotterdam en is ex-bestuurslid van de Artsenvereniging voor homeopathie VHAN.

Dr. M. Vermeulen: Hoogleraar neurologie, in het bijzonder in het klinisch wetenschappelijk onderzoek, AMC-UvA. Hij publiceerde in 2008 samen met Hijdra het boek Rationele geneeskunde en is sinds 2008 bestuurslid Vereniging tegen de Kwakzalverij.

Dr. Ir. C.A. Vietsch: Zij is sinds 1 maart 2007 lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA. Eerder was zij dat van mei 2002 tot november 2006. Zij was daarvoor senior adviseur gezondheidszorg bij Twynstra Gudde. Tevens is zij woordvoerster zorginstellingen en oorlogsgetroffenen.

Drs. K. Arib: Zij is sinds 1 maart 2007 lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Eerder was zij dat van 19 mei 1998 tot 30 november 2006. Mevrouw Arib was waarnemend hoofd en senior beleidsmedewerker Maatschappelijke Opvang en Gezondheidszorg van de gemeente Amsterdam. Zij houdt zich in de Kamer bezig met het beleid inzake racisme, discriminatiebestrijding, vrouwenmishandeling en huiselijk geweld en met speciale aspecten van zorg.

H. van Gerven, arts: Hij is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de SP. Hij is huisarts in Oss en was enige jaren wethouder van sociale zaken en volksgezondheid in zijn woonplaats. De heer Van Gerven is woordvoerder zorg (m.n. artsen en ziekenhuizen).

 

 

 

 

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij

Schrijf je in en ontvang het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK).

Word lid east
Kwakzalverij