Jaarverslagen

Hierbij treft u het financieel jaarverslag van de VtdK over 2022 aan.

Hierbij treft u het financieel jaarverslag van de VtdK over 2021 aan.

Hierbij treft u het financieel jaarverslag van de VtdK over 2020 aan.

Hierbij treft u het Financieel Jaarverslag 2018 aan

Hierbij treft u het financieel jaaroverzicht van de Vereniging tegen de Kwakzalverij 2017 aan.

Hierbij treft u het financieel jaaroverzicht van de Vereniging tegen de Kwakzalverij 2016 aan. VtK-2015-16-financieel-verslag-tbv-website.pdf

balans per 31 augustus 2015 bedragen in euro’s             ACTIVA 31-8-2015 31-8-2014   PASSIVA 31-8-2015 31-8-2014 vaste activa       eigen vermogen     geen 0 0   algemene reserve 36.069 28.222                       vreemd vermogen   0 0   […]

Balans per 31 augustus 2014 bedragen in euro’s             ACTIVA 31-8-2014 31-8-2013   PASSIVA 31-8-2014 31-8-2013 vaste activa       eigen vermogen     geen 0 0   algemene reserve 28.222 43.939                       vreemd vermogen 0 0     […]

De jaarverslagen van de secretaris, redacteur van het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij, de webredacteur en de penningmeester.

Interessante artikelen

artikelen - 28 mei 2023

Alternatieve therapeuten hebben waterstofgas ontdekt, als panacee; bewijsvoering ontbreekt.

artikelen - 28 mei 2023

Buitenlandrubriek met o.a.: TikTok grote verspreider van desinformatie / Jonge Duitse apothekers willen homeopathie uit geneesmiddelenrichtlijn halen

artikelen - 18 mei 2023

Sekteleider en kwakzalver Jan Pieter de Kok die meerdere keren is veroordeeld, is vermoedelijk vorig jaar overleden.