UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek

Financieel jaarverslag 2014

Balans per 31 augustus 2014

bedragen in euro’s

 

 

 

 

 

 

ACTIVA

31-8-2014

31-8-2013

 

PASSIVA

31-8-2014

31-8-2013

vaste activa

 

 

 

eigen vermogen

 

 

geen

0

0

 

algemene reserve

28.222

43.939

       

 

 

 

 

vreemd vermogen

0

0

 

 

 

 

 

 

 

vlottende activa

 

 

 

vlottende passiva

 

 

liquide middelen

 

 

 

Crediteuren

0

0

rekening courant

4.232

22.865

 

 

 

 

kapitaalrekening

23.990

21.074

 

 

 

 

vorderingen

0

0

 

 

 

 

totaal Activa

28.222

43.939

 

totaal Passiva

28.222

43.939

 

Vereniging tegen de Kwakzalverij

 

 

financieel verslag

 

 

 

bedragen in euro’s

2012/13

 

2013/14

inkomsten

 

 

 

contributies en donaties

96.070

 

90.468

inkomsten symposium

3.485

 

2.618

overige inkomsten

5.995

 

4.370

totaal inkomsten

105.550

 

97.456

uitgaven

 

 

 

juridisch

-28.216

 

-42.064

tijdschrift

-30.861

 

-30.079

jaarvergadering en symposium

-10.502

 

-11.953

website

-14.880

 

-13.976

kosten boeken

-320

 

0

overige uitgaven

-19.868

 

-15.045

totaal uitgaven

-104.647

 

-113.118

 

 

 

 

saldo (min is tekort)

903

 

-15.662

boekjaar loopt van 1 september tot 31 augustus

 

 

 

Toelichting

Algemeen

  • Het verslag is gebaseerd op de kasontwikkeling aangezien de baten en lasten hiervan nauwelijks afwijken (geen noemenswaardige vorderingen of nog te betalen rekeningen).
  • De vereniging kent geen vergoedingen aan bestuursleden en heeft geen bezoldigd personeel

Specifiek

  • De opbrengsten uit contributies en donaties waren lager dan vorig jaar.
  • De juridische uitgaven waren hoger dan vorig jaar vanwege meer juridische procedures.

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij

Schrijf je in en ontvang het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK).

Word lid east
Kwakzalverij