Symposium 2023Fysiotherapie en de grens met niet-reguliere behandelwijzen

Schrijf u nu in
Door: Rob Koene | Geplaatst: 25 oktober 2007

Welkom op de vernieuwde website

Zoals u ziet heeft onze website een nieuw jasje gekregen. Wij hopen dat het nieuwe uiterlijk u bevalt.

Welkom op de vernieuwde website

Een van de belangrijke aanwinsten is dat we nu veel eenvoudiger foto’s, figuren en tabellen in de tekst zullen kunnen onderbrengen. De eerste resultaten daarvan kunt u al zien. We hebben ook de indeling in rubrieken vereenvoudigd en hun aantal verminderd, waardoor de site overzichtelijker is geworden. Voor het gericht zoeken naar een specifiek onderwerp biedt het zoekvenster op de homepage als vanouds een snelle toegang.

Onderaan elk artikel dat daarvoor in aanmerking komt, zal een knop komen te staan waarmee u direkt een reactie kunt sturen. (Op hate mail en anonieme reacties zullen wij in het algemeen niet reageren.)

De rubriek Vragen blijft bestaan. Voor deze rubriek kunt u net als vroeger actuele vragen of commentaren per e-mail sturen aan webredactie.

Het besloten gedeelte van de website is om technische redenen nog niet geactiveerd. Wij proberen dit deel zo spoedig mogelijk te openen en zullen u dan ook laten weten welke onderdelen hierop zullen komen te staan.

De site is uitgebreid getest, maar wij realiseren ons dat er waarschijnlijk toch nog fouten en onvolkomenheden zullen opduiken. Wij hopen dat u problemen waar u op stuit aan ons zult melden .Technische zaken kunt u melden bij de webmasters info@lemon8.nl en redactioneel inhoudelijke bij webredactie@kwakzalverij.nl.

Wij willen tot slot vooral onze webmasters Stacey Trooster en Lars Prakken danken en lof toezwaaien. Zij hebben niet alleen het initiatief genomen om de website te verbeteren, maar ook het leeuwendeel van het werk verricht om deze ingrijpende vernieuwing te realiseren.

Rob Koene

Naschrift

De reactiemogelijkheden zijn begin mei 2008 wegens misbruik gestopt.

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

Rob Koene

Prof.dr. R.A.P. Koene (1938) studeerde geneeskunde aan de KU te Nijmegen. Van 1965 tot 1969 volgde hij de opleiding tot internist in het Sint-Radboudziekenhuis te Nijmegen. In 1969 en 1970 werkte hij in het Massachusetts General Hospital te Boston, alwaar hij zich verder bekwaamde in de klinische Nierziekten en laboratoriumonderzoek deed op het gebied van de transplantatie. In 1980 werd hij benoemd tot hoogleraar in de Nefrologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Van 1982 tot 2001 was hij hoofd van de afdeling Nierziekten van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud te Nijmegen en van 1992 tot 1999 tevens voorzitter van de Cluster Inwendige Specialismen. Van 1974 tot 1987 was hij voorzitter van de Transplantatie Werkgroep Nederland en van 1984 tot 1988 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Nefrologie. Hij heeft wetenschappelijk onderzoek verricht op de volgende terreinen: transplantatie-immunologie, klinische transplantatie, experimentele glomerulonefritis, erytropoëtine en hypertensie.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 26 september 2023

Buitenlandrubriek met o.a.: Voedingsinfluencers krijgen betaald voor het debunken van wetenschapsnieuws / Fact checking haalt claims van Robert F. Kennedy onderuit.

artikelen - 22 september 2023

Kwakzalverijbestrijder Piet Borst krijgt de Lasker-Koshland Special Achievement Award.

artikelen - 19 september 2023

De website Kanker.nl, het tijdschrift LINDA en de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) staan op de shortlist voor de Meester Kackadorisprijs 2023. De winnaar zal op 7 oktober bekend gemaakt worden tijdens het jaarlijkse symposium van de VtdK.