UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Broer Scholtens | Geplaatst: 30 september 2013

VUmc boos vanwege Kackadoris-nominatie

Het VUmc is boos op de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) omdat deze Henriëtte van der Horst, de baas van zijn huisartsopleiding, heeft genomineerd voor de Meester Kackadorisprijs 2013.

VUmc boos vanwege Kackadoris-nominatie

Deze prijs is bestemd voor ‘instellingen, personen of ondernemingen die in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de verspreiding in daad, woord of geschrift van de kwakzalverij in Nederland’.

In een brief aan de vereniging schrijft het VUmc het niet eens te zijn met de nominatie en meldt dat zijn huisartsopleiding prima op orde is en dat `alle opleiders aan uniforme eisen gebonden zijn waar het gaat om de uitoefening van de huisartsgeneeskunde´. Kortom, uw feiten kloppen niet, vindt Jan Hol, directeur communicatie van het VUmc.`We stellen het op prijs als uw vereniging de nominatie annuleert en dit op eenzelfde wijze communiceert als de bekenmaking ervan.´

Een opmerkelijke brief omdat het VUmc in zijn brief juist bevestigt dat er twee huisartsopleiders werken die `tevens´ antroposoof zijn. Wij, formuleren die antroposofische artsen zelf, `leiden op tot het reguliere vak van huisarts waarin de antroposofische gezondheidszorg een toegevoegde waarde is.´

De vereniging zal niet op verzoek tot annulering van de nominatie ingaan, zo is het VUmc geantwoord. `Uw selectiesysteem en erkenningseisen, dat u zo roemt, zijn zo lek als een mandje en heeft twee antroposofische huisartsen doorgelaten,´ antwoordt de vereniging. Uit de brief: `Wij maken u er op attent dat antroposofie niet een denominatie is zoals Nederlands Hervormd of Rooms-katholiek, maar een levensvisie waarin een bizarre vorm van geneeskunde centraal staat. Het uitgangspunt van de antroposofische geneeskunde strookt in geen enkel opzicht met de inzichten van de geneeskunde zoals die heden ten dage aan de universiteiten onderwezen wordt. De vereniging van antroposofische artsen geeft op haar website expliciet aan dat artsen naast de reguliere geneeskunde antroposofische geneeskunde als aanvulling toepassen (zie http://www.nvaa.nl/). Ongetwijfeld onderwijzen zij deze waandenkbeelden ook aan artsen in opleiding tot huisarts. De jury van de Meester Kackadorisprijs van dit jaar ziet dan ook geen enkele reden om de nominatie in te trekken. Daarvoor is de antroposofische Erweiterung van de gewone geneeskunde veel te riskant en kolderiek: twijfel zaaien over vaccinaties, kweepeerinjecties bij hooikoorts, maretakpreparaten bij kanker, euritmie en creatieve therapie bij levensmoeilijkheden, geloof in reïncarnatie met consequenties voor de stervensbegeleiding en zelfs toepassing van homeopathie. EBM (evidenced based medicine) is ver te zoeken.´

Prof. Van der Horst van het VUmc kreeg haar nominatie omdat er enkele alternatief praktiserende huisartsen werken als huisarts-opleiders, terwijl volgens de vereniging is aangetoond dat `alternatieve geneeswijzen altijd schadelijk zijn en er geen wetenschappelijk bewijs is voor de werkzaamheid´, aldus de officiële formulering in de brief aan Van der Horst.

Op het VUmc waait een vage, alternatieve wind. Zo maakt het centrum op zijn website reclame voor een cursus Mindfulness voor huisartsen om `stress te verminderen en de kwaliteit van werk en leven te vergroten´. Mindfulness is een van die onbewezen ideeën. Ook zat directeur Van der Horst van de huisartsopleiding in het comité van aanbeveling van het congres Integrative Medicine (Heel de Mens) dat op 4 oktober vorig jaar in Utrecht werd gehouden. Het congres is een aanfluiting voor de medische wereld in Nederland, schreef Catherine de Jong, voorzitter van de VtdK, aan de accreditatiecommissie ABAN, die mede namens de KNMG, accreditaties verleent aan congressen. Het bureau ABAN trok de zes accreditatiepunten, die waren toegekend voor het congres Heel de Mens, in.

Ook oud-RABO-bankdirecteur Herman Wijffels zat in het comité van aanbeveling van dit congres. Hij is ook – om meerdere redenen – genomineerd voor de Meester Kackadorisprijs 2013. De VtdK heeft een lijst met zeven nominaties opgesteld voor die prijs Henriëtte van der Horst van het VUmc is er één van.

Auteur Broer Scholtens

Broer Scholtens

Broer Scholtens (1949) studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde er op onderzoek naar batterijen. Hij werkte vier jaar bij het tijdschrift De Ingenieur en bijna dertig jaar als wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Hij schreef jarenlang over technologie, (wind)energie, gezondheid, voeding en consumentenproducten.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 20 november 2020

Het UMCU is, onder meer na kritiek VtdK, gestopt met het alternatieve keuzeblok voor tweedejaars geneeskundestudenten.

artikelen - 01 oktober 2016

De VtdK heeft de Meester Kackadorisprijs 2016 toegekend aan de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD).

artikelen - 01 mei 2015

Decaan Hans Brug van het VU Medisch Centrum heeft zich gestoord aan de lezing die homeopaat Andries Keizer kritiekloos heeft mogen houden op een eetavondje van DOCS, een van de commissies van de medische faculteitsvereniging van het VUmc (MFVU).