UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Broer Scholtens | Geplaatst: 01 oktober 2016

Meester Kackadoris-prijs 2016 voor dierenartsenvereniging KNMvD

De VtdK heeft de Meester Kackadorisprijs 2016 toegekend aan de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD).

Meester Kackadoris-prijs 2016 voor dierenartsenvereniging KNMvD

Foto: www.knmvd.nl

Zaterdag 1 oktober wordt de Meester Kackadorisprijs uitgereikt in De Nieuwe Liefde in Amsterdam aan Dirk Willink, voorzitter van de KNMvD omdat deze beroepsvereniging kwakzalverij faciliteert. Tijdens de ledenvergadering zaterdag kreeg SP-kamerlid Henk van Gerven de Gebroeders Bruinsma Erepenning 2016 van de vereniging vanwege zijn kritische houding ten aanzien van kwakzalverij.

De Meester Kackadorisprijs is de jaarlijkse prijs die de VtdK uitreikt aan personen en instellingen die kwakzalverij faciliteren. De beroepsvereniging van dierenartsen KNMvD treedt niet op tegen alternatieve dierenartsen die zich onder de vleugels van de KNMvD hebben mogen verenigen onder de naam “Studiegroep Complementair werkende Dierenartsen” (SCwD). Moederorganisatie KNMvD laat deze behandelaars geheel de vrije teugel, aldus de VtdK-jury. Zij kunnen zich daarom profileren als officieel erkend door de veterinaire beroepsgroep, hetgeen schaamteloos wordt gedaan op het internet. Dit gaat bovendien vergezeld van onterechte gezondheidsclaims.

Het faciliteren van kwakzalverij door de KNMvD staat in schril contrast met de Evidence Based diergeneeskunde zoals aan dierenartsen wordt onderwezen bij de enige dierenartsenopleiding in ons land, de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. De houding strookt ook niet met de Code voor de Dierenarts en met de door de KNMvD zelf gepredikte borging van de kwaliteit van de veterinaire zorg, stelt de jury in haar onderbouwing. De houding van de beroepsvereniging staat bovendien haaks op de visie van de faculteit Diergeneeskunde die de toepassing van alternatieve behandelwijzen als onprofessioneel gedrag beschouwt omdat het onverenigbaar met wetenschap onverenigbare paradigma’s is. De Vereniging tegen de Kwakzalverij deelt die visie; de vereniging is in haar doelstelling tegen kwakzalverij bij mens én dier.

“Driemaal is scheepsrecht! Eindelijk heeft de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde de ‘Kak-u-dinges’-prijs in de wacht gesleept”, liet KNMvD-voorzitter Dirk Willink de zaal in een eerste reactie weten, met de net gekregen Meester Kackadorisprijs in zijn hand. “De prijs is voor een persoon/instelling of onderneming die in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de verspreiding in daad, woord of geschrift van de kwakzalverij in de gezondheidszorg (!) in Nederland. Deze motivatie maakt mij al direct heel erg blij: want eindelijk is de diergeneeskunde vol in beeld als onderdeel van de totale gezondheidszorg!”

Willink vervolgde: “De KNMvD wil de vertegenwoordiger van de volledige beroepsgroep zijn. Dus ongeacht waar en op welk terrein de werkzaamheden worden verricht. Als beroepsvereniging in een als tolerant en vrijzinnig bekend staand land, willen wij de beroepsgroep onderling verbinden en niet versplinteren. Dagelijks worden we geconfronteerd met steeds verder gaande versplintering en het verlies van onze (misschien wel zogenaamde) tolerante status door opkomend fanatisme, op bijna elk gebied en zo ook binnen de gezondheidszorg. Is het bestrijden van alternatieve geneeswijzen het werkelijk grote vraagstuk waar de zorgverlening anno 2016 voor staat of moeten we dat herkennen in het bestrijden van antimicrobiële resistentie ontwikkeling en het beheersbaar houden van het nationale zorgbudget?”

“We moeten erkennen dat we heel veel niet weten. Zorgverleners krijgen regelmatig te maken met, eufemistisch genoemd, ‘gebrek aan handelingsperspectief’. Wat wel helpt, is aandacht. Uitleg. Dieetadvies. Misschien iets wat de kwaal niet verhelpt maar wel verlicht, ook al weten we eigenlijk niet precies hoe. Zo komen we al snel in een pakket aan handelingen wat de faculteit diergeneeskunde niet zo heel goed heeft onderwezen. Wellicht omdat de westerse wetenschap ook niet overal een antwoord op heeft. Of omdat de antwoorden de mensen niet aanstaan.”

“Dan kom je al snel in de aanvullende behandelmogelijkheden. Ze zijn complementair aan de reguliere geneeskunde, aanvullend aan waar wij academici voor opgeleid zijn. Zolang diezelfde Faculteit dat niet biedt, gaan mensen daar zelf naar op zoek. Daar is niets mis mee”, zo liet de KNMvD-voorzitter weten, de zaal in verbazing achterlatend. “Ik dank u voor de prijs. Een prijs die ik niet beschouw als een terechtwijzing maar als een uitgestoken hand om in discussie te treden met andersdenkenden. ”

Dierenarts Dirk Willink verliet direct na de uitreiking van de prijs de zaal. Bij “de jassen” wees verenigingslid Piet Borst, die daar in vlotte tred vanaf het balkon heen was gespurt, hem er fijntjes op dat het artsengenootschap KNMG veel scherpere begrenzingen stelt aan alternatief werkende collegae. De dierenartsenvereniging zou daar een voorbeeld aan moeten nemen, aldus Borst. Ook hij bleek ontstemd te zijn over de te laconieke en weinig wetenschappelijke houding van de dierenartsenvereniging KNMvD. Arts/biochemicus Borst, emeritus wetenschappelijk directeur van het Nederlands Kanker Instituut NKI en het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, doelde op de gedragsregel van zijn Koninklijke Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst (KNMG) uit 2008 die voorschrijven dat artsen niet-reguliere behandelingen alleen onder strenge voorwaarden mogen bedrijven.

“We hebben onze Code juridisch laten checken en komen daar geen tegenstrijdigheden tegen met ons beleid”, antwoordde Willink. Borst was echter niet onder de indruk. Want had Willink niet net de zaal verteld dat hij de uitreiking van de prijs beschouwde als een mijlpaal: “eindelijk is de diergeneeskunde vol in beeld als onderdeel van de totale gezondheidszorg!”, luidde het betoog van de KNMvD-voorzitter. “Kent u die KNMG-richtlijn, kijk er eens naar en leg die richtlijn eens tegen jullie Code aan?”, adviseerde de inmiddels 82-jarige Borst vervolgens. “Ga ik, we, doen.” Met die harde belofte verliet KNMvD-voorzitter Willink vervolgens het statige pand in Amsterdam.

De andere genomineerden voor de Meester Kackadorisprijs 2016 waren the Donders Institute bij de Radboud Universiteit Nijmegen, minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert, voorzitter van VEKTIS André Rouvoet en Huub Savelkoul, immunologiehoogleraar van de Wageningen Universiteit. 

Auteur Broer Scholtens

Broer Scholtens

Broer Scholtens (1949) studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde er op onderzoek naar batterijen. Hij werkte vier jaar bij het tijdschrift De Ingenieur en bijna dertig jaar als wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Hij schreef jarenlang over technologie, (wind)energie, gezondheid, voeding en consumentenproducten.

Gerelateerde artikelen

shop - 24 december 2023

Het boek 'Met het vizier op Kackadoris' van Cees Renckens is in vierde druk beschikbaar. Nieuwe leden krijgen het boek gratis.

artikelen - 12 oktober 2023

Op zaterdag 7 oktober vond het jaarlijkse symposium van de VtdK plaats. Dit jaar was het thema ‘Fysiotherapie en de grens met wellness en niet- reguliere behandelwijzen’. Bekijk de video’s van de lezingen.

artikelen - 17 juli 2023

Vijf organisaties zijn genomineerd voor de Meester Kackadorisprijs 2023: De Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie, LINDA, De Nationale Gezondheidsbeurs, KRONCRV en de website Kanker.nl.