UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 04 juni 2014

VUmc accepteert geld uit onzuivere bron en Bos weet dat

Breed lachend staan ze op de foto: Wouter Bos, VUmc-directeur, drs. Lon Claassen, directeur van de Stichting Nationaal Fonds tegen Kanker (NFK), professor Kazemier, hoogleraar chirurgie en de lichtelijk geschifte Kees Braam, ex-kankerpatiënt en zelfbenoemd ‘kankercoach’.

De compromitterende foto stond op reclamemateriaal dat begin april 2014 in een mailing is verzonden en ook bij een aantal VtdK-leden in de bus is gevallen. Aanleiding voor de foto was de overhandiging van een cheque ter waarde van € 55.000,-. Dit geld wordt besteed aan het onderzoek naar een nieuwe methode om kwaadaardige afwijkingen in de alvleesklier te behandelen, een project waarbij ook diëtisten worden betrokken, omdat ‘de alvleesklier een grote rol speelt bij de spijsvertering’ en dus de voedingstoestand van de patiënt.

Wat is de NFK ook al weer? Deze ‘look alike’ van het Koningin Wilhelmina Fonds werd in 1999, als eerste in een serie van vier, opgericht door een organisatie, geleid door de Wassenaarse zakenman Roland Pluut. De NFK imiteerde het KWF zo sluw dat veel donateurs dachten dat zij geld overmaakten naar het KWF, terwijl dat de NFK was. De NFK bestaat nu dus ruim 15 jaar en het is niet inzichtelijk wat er precies met het ingezamelde geld is gebeurd. Veel geld ging naar een Zwitserse stichting en werd nauwelijks besteed aan de doelstelling: het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en voorlichting over alternatieve geneeswijzen. Dat laatste gebeurde mondjesmaat en een CBF-Keurmerk heeft men derhalve in al die jaren niet kunnen behalen.

Kees Braam is als adviseur verbonden aan de NFK. Hij is een oud-journalist, die denkt door de Houtsmuller-methode (een reeds lang vergeten alternatieve geneeswijze bij kanker) te zijn genezen van zijn tongkanker en die sindsdien als activist en propagandist alternatieve geneeswijzen opdringt aan kankerpatiënten via zijn website www.kanker-actueel.nl. Hij weet van zijn gezond niet af en bleef o.a. jarenlang de therapie van Gorter uit Keulen aanraden. De enige ‘wetenschappelijk adviseur’ van de NFK is de Haagse Moerman-arts drs. drs. E. Valstar, die oprichter is van het Nederlands Genootschap voor Orthomoleculaire Oncologie (telt acht leden).

Het heeft er alle schijn van dat VUmc zijn subsidie-aanvraag zo heeft geformuleerd dat drs. drs. Valstar er genoeg alternatiefs in zag (voeding, voeding en nog eens voeding) om hem te honoreren. Van onschatbare waarde voor de NFK is natuurlijk dat zij nu bij hun verraderlijke fondsenwerving kan fleuren met de foto waarop Wouter Bos en een heuse reguliere professor in de chirurgie zich lieten afbeelden in het gemankeerde gezelschap van twee NFK-prominenten.

Het bestuur van de VtdK is bekend met het feit dat er aan de VU altijd veel aandacht is voor ethiek en metamedica en de vraag ligt voor of men geld uit onzuivere bron moet accepteren om zinvol onderzoek te doen met een verplicht alternatief randje eraan. Om deze reden richtte het bestuur zich op 21 mei tot Wouter Bos en deelde hem e.e.a. mee over de achtergrond van ‘look alike’ NFK. Met name vroeg het bestuur ook aandacht voor voornoemd ethisch dilemma. Het antwoord kwam bij monde van VU-persvoorlichter drs. Jan Hol op 26 mei in een briefje van twee alinea’s. Hij informeerde ons daarin dat de VU ‘zo zorgvuldig mogelijk’ probeert om te gaan met het werven van gelden voor wetenschappelijk onderzoek. Alvorens VUmc de schenking in ontvangst heeft genomen, is het profiel van de donor ‘zo goed mogelijk onderzocht’. Aldus namens de heer Bos de wakkere PR-man Hol. ‘Zo goed mogelijk’: wat bedoelt men toch met deze orakeltaal? Geeft men impliciet toe dat het toch niet voldoende is geweest of redeneren die ethische VU-mannenbroeders gewoon dat geld niet stinkt? Wie het weet, die mag het zeggen.

 

Naschrift 10-06-2014

Valstar liet ons inmiddels weten dat hij bij de subsidieaanvraag niet betrokken is geweest. Ook beweert hij dat het NFK ‘op zich een volstrekt integer fonds is’.

C.N.M. Renckens

Gerelateerde artikelen

artikelen - 17 mei 2024

Is er een opmars gaande in de zogenaamde complementaire zorg?  Een overzicht met achtergronden.

artikelen - 29 april 2024

Buitenlandrubriek met o.a.: Canadees medium veroordeeld wegens miljoenenfraude / Australiërs meest geneigd om gezondheidsadvies op TikTok te geloven.

artikelen - 13 april 2024

Orthomoleculaire hormoontherapeuten overspoelen de markt. Vivian Reijs, die ook een hormoon-‘academy’ leidt, is een van hen.