Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 12 augustus 2007

Vooraanstaand jurist kritiseert arrest-Sickesz in vakblad

De Amsterdamse hoogleraar rechtsgeleerdheid E. J. Dommering publiceerde een kritisch commentaar op de uitspraak van het Hof in de zaak Sickesz.

Vooraanstaand jurist kritiseert arrest-Sickesz in vakblad

De Amsterdamse hoogleraar rechtsgeleerdheid E. J. Dommering publiceerde een kritisch commentaar op de uitspraak van het Hof in de zaak Sickesz. Hij deed dit mede naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) van 30 november 2006 (appl. 10807/04 (Veraart/Nederland) in Nederlandse Jurisprudentie 2007, Aflevering 30, nr. 368, p. 3841-3844).
Hij sloot zich aan bij de definitie die onze Vereniging hanteert voor hedendaagse kwakzalverij en vervolgde:
Dit is een exacte definitie die overeenstemt met die welke het woordenboek Van Dale als eerste definitie van de term geeft. Op basis van deze definitie had de VtdK de manuele therapie (die vrij ruime claims doet, ook op het gebied van de behandeling van kanker) als kwakzalverij aangemerkt en opgenomen in een in 2000 uitgegeven lijst van ‘kwakzalvers’ en in een in 2001 uitgegeven lijst van ‘notoire genezers’. (…) Past men de criteria van het EHRM in de zaak Veraart (…) toe, dan lijkt deze beslissing (van het Hof, red.) mij een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. Het negatieve waardeoordeel ‘kwakzalver’ mocht de VtdK kiezen, en kon met wetenschappelijke inzichten worden onderbouwd. Het Hof bespreekt wel een ander in de medische wetenschap omstreden proefschrift waarin de effecten van de manuele therapie zijn onderzocht, maar gaat in het geheel niet in op de, vanuit de medische wetenschap bezien, evidente validiteit van de criteria (a) t/m (e) die de VtdK voor haar kwalificatie hanteert en die in overeenstemming zijn met de primaire betekenis van het begrip ‘kwakzalver’. Ook onderzocht het niet of de VtdK op basis van die inzichten de kwalificatie mocht bezigen. Het gebruik van die term past bovendien bij een fel, nog steeds voortwoedend, openbaar debat over de toelaatbaarheid van alternatieve geneeswijzen, waarin de VtdK stelling neemt. Het door het Hof Amsterdam gegeven verbod treft, zo komt het mij voor, de vrijheid van meningsuiting in het hart‘.

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

C.N.M. Renckens

Profiel: (1946) Hij studeerde geneeskunde aan de RUG en behaalde het artsdiploma in 1971. Na werkzaam te zijn geweest als tropenarts in Zambia volgde zijn specialisatie tot vrouwenarts. In die kwaliteit is hij sinds 1980 verbonden aan het Westfries Gasthuis te Hoorn. Sinds 1988 bekleedt hij het voorzitterschap van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Hij is auteur van vele publikaties op het gebied van kwakzalverij en alternatieve geneeswijzen, zowel in de lekenpers als in de professionele pers. Van zijn hand verschenen vier boeken: ‘Hedendaagse kwakzalverij’ (1992), ‘Kwakzalvers op kaliloog’ (2000), ‘Genezen is het woord niet. Biografische schetsen van de twintigste meest notoire genezers van de twintigste eeuw’ (2001) en zijn in handelseditie verschenen dissertatie ’Dwaalwegen in de geneeskunde. Over alternatieve geneeswijzen, modeziekten en kwakzalverij’ (2004). In 2006 werd hij wegens zijn verdiensten voor de kwakzalverijbestrijding benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 03 juli 2022

Natuurgenezer Suresh Kumar noemt zich ten onrechte (natuur)arts en dokter. Hij kreeg voor deze overtreding van de Wet Big (tot aan de Raad van State) een boete van 3500 euro.

artikelen - 27 juni 2022

Buitenlandrubriek met o.a.: Amerikaanse patiënten met Long Covid omarmen alternatieve therapieën / Vitamine-supplementen werken niet.

artikelen - 18 juni 2022

Bioresonantieapparaat Bioscan, ook in Nederland in gebruik, werkt niet, oordeelde een Duitse rechter. De uitvinders moeten vanwege bedrog twee jaar de gevangenis in.