UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: de Webredactie | Geplaatst: 12 juni 2009

Uitspraak Rechtbank Amsterdam Millecam-genezers

De Amsterdamse rechtbank deed heden uitspraak inzake de drie genezers van Millecam. Jomanda is weliswaar ernstig tekortgeschoten, maar werd vrijgesproken, en de twee arts-genezers waren strafbaar, maar kregen geen straf.

Uitspraak Rechtbank Amsterdam Millecam-genezers

De rechter heeft Jomanda (Joke D.) vrijgesproken (LJN: BI7445). De rechtbank oordeelt dat ‘Jomanda jegens Sylvia Millecam ernstig tekort is geschoten in de zorgvuldigheid die zij in acht had moeten nemen, maar dat deze handelwijze, gezien de uitzonderlijke omstandigheden rond de ziekte van Sylvia Millecam, en gezien haar [die van M., webredactie] persoonlijkheid, niet van zodanige invloed is geweest, dat verdachte rechtens verantwoordelijk kan worden gehouden voor de schade aan de gezondheid.’ Het komt erop neer dat Jomanda gewoon zei wat Millecam wou horen. De webredactie tekent aan dat ze dus niet anders deed dan wat mediums altijd doen.

De rechter heeft verklaard (LJN: BI7422) dat Jos K. strafbaar is wegens ‘opzettelijke benadeling van de gezondheid, terwijl het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, meermalen gepleegd’. In totaal somt de rechter in sectie 12 van het vonnis wel 15 dingen op die K. verkeerd heeft gedaan. Daaronder zijn het meermalig gebruik van elektroacupunctuur om een geruststellende diagnose te produceren, en het aanraden van de magneetveldtherapie met het Papimi-apparaat.

Millecam zou zelf niet gewild hebben dat K. straf kreeg, bovendien heeft de tuchtrechter hem gestraft en ‘het persoonlijk leven van de arts en van zijn huisgenoten, en zijn praktijkvoering is diepgaand door de kwestie Sylvia Millecam over hoop gehaald.’ Daarom is er geen straf opgelegd.

Het oordeel inzake René B. was identiek (LJN: BI7370). Het vonnis somt in sectie 12 wel 9 zaken op die B. verkeerd heeft gedaan, zoals onderzoek met de Vegatest, vertellen dat Millecam leed aan een ‘mycobacterioïde’ infectie (d.w.z. een infectie met een organisme dat een schimmel en een bacterie was) en voorschrijven van de eigenfabrikaatmiddelen ‘Zywut’ en ‘Protexa’.

Tegen Jomanda, René B. en Jos K. was geëist: respectievelijk 12, 4 en 8 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf, met een proeftijd van twee jaar, gedurende welke zij ook een beroepsverbod zouden moeten hebben.

 

Diverse commentaren

Het is verheugend dat de rechter heeft geoordeeld dat Jomanda ernstig is tekort geschoten, en dat de artsen strafbare dingen hebben gedaan. Door deze uitspraak wordt er weer iets duidelijker gemaakt waar genezers zich aan te houden hebben. Het is echter teleurstellend dat de betrokkenen in theorie gewoon kunnen doorgaan met hun genezerij. Overigens moet worden opgemerkt dat de praktijk ‘De Grens’ van K. en
zijn echtgenote Tonny Derksen geen website meer heeft (maar de BV bestaat nog), en René B. is nu al
een jaar of 70, dus misschien ook niet meer zo actief.

Persofficier van justitie Otto van der Bijl zei direct na het vonnis dat de rechtbank in feite zegt dat de arts zich nooit kan verschuilen achter een patiënt die verkeerde keuzes maakt. ‘Vergeet nooit dat je arts bent’, zegt de rechter. Over Jomanda zegt Van der Bijl: ‘De rechtbank heeft tegen Jomanda gezegd: schoenmaker, blijf bij je leest.’

B. overweegt, zo schrijft de Stentor, om in beroep te gaan. Volgens hem is de uitspraak een ‘domper voor de alternatieve geneeskunde’. De webredactie tekent hierbij aan dat bij de verhoren van B. en K. bleek dat zij zich in het geheel niet realiseerden hoe fout zij bezig waren geweest. Ze zeiden dingen als dat ze het een volgende keer weer precies zo zouden doen, en een van hen bleef tot ontsteltenis van zijn advocaat maar enthousiast uitweiden over zijn opvattingen.

Het Openbaar Ministerie beraadt zich nog op het al dan niet aantekenen van hoger beroep. Daartoe wil het eerst het zeer uitvoerige vonnis op zijn merites beoordelen.

Secretaris Frits van Dam zei tegen het ANP geen problemen te hebben met de vrijspraak die Jomanda heeft gekregen. ‘Wij willen geen heksenjacht tegen haar. Het gaat ons erom dat er nu duidelijke jurisprudentie is voor de toekomst.’

De advocaat van Jomanda, mr. Luc Benistant, zegt, overigens zonder Jomanda gesproken te hebben, dat zij lering zal trekken uit het vonnis.

 

Naschrift 14 juni 2009
De kwakzalver B. (die voor de rest van zijn leven uit het BIG-register is verwijderd) praktiseert nog steeds. Hij geeft leiding aan een kliniek genaamd De Nieuwe Ham in De Meern, en aan een instelling genaamd DNHResearch te Montfoort. Daar staat hij op de website vermeld als ‘ NATUURGENEESKUNDIGE, WEL ALS ARTS AFGESTUDEERD MAAR NIET MEER ALS ZODANIG ONDER TITEL IN FUNCTIE. De Vegatest wordt er nog volop gebruikt. De VtdK kreeg bericht van een ontevreden ex-patiënt, die meldde dat B. erop stond dat het honorarium werd betaald aan B.’s echtgenote. DBHResearch adverteert: DE KOSTEN WORDEN BIJ DE MEESTE VERZEKERINGEN VERGOED, MITS EXTRA VERZEKERD. VRAAG DIT EVEN NA BIJ U VERZEKERING. SOMMIGE VERZEKERINGEN VERGOEDEN ALLEEN CONSULTEN MET ARTSEN.
Inderdaad werd ook de rekening van de ontevreden patiënt door de verzekering vergoed.
Het is eigenlijk niet zo duidelijk waarom de rechter denkt dat de praktijkvoering van B. zo diepgaand overhoop is gehaald dat zulks al voldoende straf is. Misschien omdat B. op de rechtszitting in snikken uitbarstte, en zoals Meesterzusje schrijft: ‘alles, zijn hele leven was erdoor verwoest, zei hij – hij moest steeds weer aan patiënten uitleggen dat hij echt alles voor hen overhad, en het had hem grote financiële problemen gebracht.’

B. schreef in 1999 Vluchten kan niet meer : beter worden, beter blijven : leidraad voor gezondheid in de 21ste eeuw dat werd uitgegeven door het op zijn woonadres gevestigde Haarrijn Media. Dat B. grote financiële problemen had wordt wel duidelijk uit het feit dat Haarrijn Media in 2005 de gehele failliete boedel van de kruidenhandel ‘Lumen Naturae’ overnam voor 200.000 euro, waarna in het bedrijfspand DBHResearch gevestigd werd.

Het succesboek uit 1999 werd eind 2008 gevolgd door Het vluchten van Sylvia: Leidraad voor gezondheid en behandeling naar eigen keuze. – Nieuwe codes voor belangrijke ziekten. (bij dezelfde uitgever). In de eerste hoofdstukken wordt beschreven wat B. ‘de ware gang van zaken rond ziekte en overlijden van Sylvia’ noemt. In de volgende hoofdstukken ontvouwt hij zijn krankzinnige theorieën over kanker. In de tijd dat Millecam bij hem onder behandeling kwam behandelde hij naar zijn zeggen wekelijks 50 kankerpatiënten met infusen met zelf uitgevonden medicijnen. Het voddige boekje met opschrift ‘Barbertje slaat terug’ kost 22 euro.

Naschrift 15 juni
Trouw meldt heden dat de VHAN het niets bijzonders vindt dat artsen zich aan hun zorgplicht moeten houden: ‘De VHAN werkt met vijf andere beroepsverenigingen van alternatief of
complementair werkende artsen samen. Zij onderschrijven allemaal de
gedragscode van de KNMG, verzekert Van der Linden.’ Van der Linden weet kennelijk niet dat de arts K. gewoon lid is en was van de NAAV. Hij staat gewoon op de ledenlijst van die club, mét het ‘specialisme’ E.A.V. Dat staat voor elektroacupunctuur volgens Voll.

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

 

de Webredactie

Gerelateerde artikelen

artikelen - 17 mei 2024

Is er een opmars gaande in de zogenaamde complementaire zorg?  Een overzicht met achtergronden.

artikelen - 29 april 2024

Buitenlandrubriek met o.a.: Canadees medium veroordeeld wegens miljoenenfraude / Australiërs meest geneigd om gezondheidsadvies op TikTok te geloven.

artikelen - 13 april 2024

Orthomoleculaire hormoontherapeuten overspoelen de markt. Vivian Reijs, die ook een hormoon-‘academy’ leidt, is een van hen.