UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: de Webredactie | Geplaatst: 29 augustus 2008

‘Uitgedokterd!?’ aangeklaagd

Elders op deze site wordt per uitzending een gedegen analyse gegeven van de praktijken zoals gedemonstreerd door een zestal alternatieve artsen, die te zien waren in het omstreden NCRV-tv programma in zeven afleveringen.

‘Uitgedokterd!?’ aangeklaagd

De NCRV-leiding noch de redactie van het programma hebben zich ook maar iets aangetrokken van de adviezen waar zij deels om vroegen in gesprekken met vertegenwoordigers van de VtdK ruim voordat het programma van start ging, en die zij deels ongevraagd van ons kregen. Zo kwam er pas in de laatste uitzending enige kritiek op de namaakgeneeskunde zoals daar getoond. Het aantal therapeutische successen in de eerste zes uitzendingen was veel hoger dan verwacht mocht worden op basis van wetenschappelijke gegevens over de aangeboden behandelmethoden. Er werd echter met geen woord gerept over het natuurlijk beloop en het placebo-effect, om nog maar te zwijgen van de indruk die het uitkiezen van ‘geschikte’ gevallen maakt. Teleurgestelde patiënten hebben nu eenmaal weinig zin om met hun onjuiste keuzen in het nieuws te komen, en behandelaars komen daar ook lieven niet mee aandragen. Levendbloedanalyse bij artrose (afl. 1), aan de pols voelen of iemand ooit een buikoperatie heeft ondergaan (afl. 2), injecties met kweepeer bij hooikoorts (afl. 3), homeopathie bij de ziekte van Crohn (afl. 4), enzovoorts enzovoorts! Deze dokters moeten een gevaar voor hun patiënten zijn, dat kan gewoon niet anders, als ze zulke aberrante en onbegrijpelijke behandelingen in alle ernst toepassen. Ook de NCVR heeft zich zeer onverantwoordelijk gedragen.

Derhalve heeft de VtdK allereerst een klacht ingediend tegen de programmamakers bij de Raad voor de Journalistiek. Deze klacht wordt medio september 2008 behandeld.

NB: als de uitspraak verschijnt op de website van de Raad voor Journalistiek zal die hier worden gelinkt.

Tegen twee van de zes artsen die KNMG-lid bleken te zijn, is door dr. C.N.M. Renckens, voorzitter van de VtdK, een klacht ingediend bij de Raad voor de Tuchtrechtspraak van de KNMG, om te bezien of hun praktijken verenigbaar zijn met de Gedragsregels der KNMG.

De vier overige artsen zijn geen KNMG-lid. Daarover heeft de voorzitter een melding verstuurd naar de Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) met daarin het dringend verzoek de gedemonstreerde behandelwijzen op hun toelaatbaarheid voor te leggen aan het medisch tuchtcollege.

 

Voor een overzicht van alle artikelen betreffende deze serie zie:
Grove misleiding in NCRV tv-programma Uitgedokterd?!

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

Naschrift 4 december:

Op de Website van de RvdJ staat per heden:

 

UITSPRAAK VASTGESTELD D.D. 19 NOVEMBER 2008
door T.R. Harkema, waarnemend voorzitter, prof. dr. M.J. Broersma, mw. A.C. Diamand, en mw. drs. J.X. Nabibaks, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.

Vereniging tegen de Kwakzalverij / ‘Uitgedokterd?!’ (NCRV)
Uitspraak: ongegrond
In het televisieprogramma ‘Uitgedokterd?!’ zijn, in een serie van zes afleveringen, patiënten gevolgd die buiten de gangbare paden van de geneeskunde op zoek gingen naar alternatieve of experimentele geneeswijzen. De verhalen van de patiënten zijn steeds beknopt becommentarieerd door prof. dr. J.M. Keppel Hesselink. De reeks is afgesloten met een tv-debat tussen voor- en tegenstanders van niet-reguliere geneeskunde, onder wie twee bestuursleden en een lid van klaagster. Kern van de klacht is dat verweerder het publiek eenzijdig, en daardoor misleidend, heeft geïnformeerd over alternatieve geneeswijzen.
De Raad stelt voorop dat een journalist en zijn redactie vrij zijn in de selectie van nieuws. Het is dan ook aan de redactie om te bepalen vanuit welke invalshoek(en) een onderwerp wordt belicht en in welke context het bericht wordt gebracht. Er bestaat geen journalistieke norm die meebrengt dat een (hoofd)redactie bij een uitzending over een bepaald onderwerp (alle) voor- en tegenstanders aan het woord dient te laten. (zie punt 1.2. van de Leidraad van de Raad en vgl. onder meer: RvdJ 2007/76)
Verder overweegt de Raad dat de verhalen van de patiënten en de visie van Keppel Hesselink voor rekening van de betrokkenen zijn gelaten en niet als feit zijn gepresenteerd. In de laatste uitzending – het tv debat – zijn tevens tegenstanders van alternatieve geneeswijzen aan het woord gelaten, die de verhalen van de patiënten en de duiding van Keppel Hesselink hebben genuanceerd. Op de website van het programma is bovendien vermeld dat de Stichting IOCOB – waaraan Keppel Hesselink is verbonden – is betrokken bij het programma.
Volgens de Raad heeft verweerder niet zodanig eenzijdig bericht dat sprake is van misleiding van het publiek c.q. journalistiek onaanvaardbaar handelen. Voor de gemiddelde kijker bestaat voldoende ruimte de hem verschafte informatie te wegen en daaruit een andere conclusie te trekken dan dat de besproken alternatieve geneeswijzen (altijd) uitkomst kunnen bieden bij de aan de orde gestelde ziekten. Bovendien wordt de kijker op geen enkele wijze afgehouden van de reguliere geneeskunde.
Trefwoorden:
· Feitenweergave: misleidende berichtgeving
· Procedure: bevoegdheid, ontvankelijkheid
Publicatie op www.rvdj.nl/2008/52

de Webredactie

Gerelateerde artikelen

artikelen - 16 juli 2024

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft vijf organisaties genomineerd voor de Meester Kackadorisprijs 2024: tv-organisatie RTL, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), het district Limburg XI van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), het Ministerie voor Defensie en het opleidingsbedrijf RINO-Amsterdam.

artikelen - 25 juni 2024

Buitenlandrubriek met o.a.: Britse dokter verliest bevoegdheid wegens aanbevelen geluidtherapie / Oplichters proberen geld te verdienen aan Ozempic-hype.

artikelen - 29 april 2024

Buitenlandrubriek met o.a.: Canadees medium veroordeeld wegens miljoenenfraude / Australiërs meest geneigd om gezondheidsadvies op TikTok te geloven.