UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Ronald van den Berg en Broer Scholtens | Geplaatst: 08 oktober 2020

Secretaris tuchtcollege blijkt gecertificeerd NLP-practitioner

Neurolinguïstisch programmeren (NLP) lijkt gesprekstraining te vervangen. De secretaris van het Groningse tuchtcollege is erin opgeleid.

Secretaris tuchtcollege blijkt gecertificeerd NLP-practitioner

‘De inzichten die ik heb opgedaan vind ik allemaal heel nuttig’, antwoordt mr. Linda Commandeur, secretaris van het Regionaal Tuchtcollege te Groningen, volgers van haar LinkedIn-pagina die haar feliciteren met het behalen van haar NLP-diploma bij de Academie voor Psychologica. 

‘Academie’ is de kwalificatie voor een bedrijf in Leusden dat – als een van vele bedrijfjes – cursussen in een onzintheorie verzorgt, NLP. Cursisten worden ervoor gepaaid met fraaie beloftes over zelfverwerkelijking en succes. 

Een opmerkzaam lid van onze vereniging (VtdK) maakte ons attent op het enthousiasme van tuchtcollegesecretaris Commandeur – inmiddels tien jaar secretaris – over het behaalde NLP-certificaat op haar LinkedIn-pagina. Het lid voegde er een – retorische – vraag aan toe: ‘Kan dat wel, zoveel enthousiasme en blijdschap van een medisch tuchtcollegesecretaris over een onzincertificaat?’

Het antwoord is al jaren op onze website te vinden, de vereniging besteedt al bijna een kwart eeuw aandacht aan deze destijds als psychotherapie verkochte kwakzalverij. ‘Hoedt u voor neuro-linguïstische programmering’, stond er in 1996 waarschuwend boven een analyserend artikel van Willem Levelt, indertijd hoogleraar bij het Max-Planck-Instituut voor Psycholinguïstiek in Nijmegen, in het tijdschrift van de vereniging

Schijnlogica

In 2009 verscheen een hilarisch stuk in onze kwakzalver-encyclopedie op deze website waarin NLP wordt gekwalificeerd als schijnlogica en prietpraat. 

In 2018 werd de Meester Kackadorisprijs van de vereniging uitgereikt aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) met als belangrijke reden het aanbieden van een cursus NLP. 

Het is niet alleen de VtdK die zich keert tegen NLP. Zo meldt Wikipedia: ‘NLP is een omstreden methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering. NLP werd ontwikkeld in de jaren zeventig van de twintigste eeuw en de grondgedachte van NLP is dat vaardigheden van zogeheten experts in kaart gebracht (gemodelleerd) en als techniek aan anderen onderwezen kunnen worden. Theorie en effectiviteit van NLP hebben geen wetenschappelijke ondersteuning zodat NLP als pseudowetenschap moet worden beschouwd’. 

Het lijkt erop dat NLP-opleiders ook zijn gaan beseffen dat NLP onbewezen is. Cursus-aanbieders blijken voorzichtig te zijn geworden, blijkt uit een recente verkenning op internet. Ze gebruiken bijna geen medische of psychotherapeutische claims meer. Blijft onverlet dat sommige cursisten zich na een NLP-opleiding therapeut voelen en zich als zodanig aanbieden.

Gesprekstraining

NLP heeft geleidelijk de plaats ingenomen van gesprekstraining zoals die bijvoorbeeld sinds een jaar of vijftig in medische en aanverwante studies als ‘gesprekstechniek’ of als ‘gespreksmodellen’ wordt aangeboden om beter te communiceren met patiënten. Er zijn inmiddels NLP-trainingen voor onder meer politiemensen en accountants, om beter te kunnen scoren als manager of als verkoper. Ze zijn er voor iedereen die beter wil ‘communiceren’. Waar bij de klassieke gesprekstechniek het belang van de patiënt/cliënt en de ontwikkeling van empathie bij de behandelaar centraal staan, blijkt bij NLP het beroepsmatig ‘succes’ van de cursist het belangrijkste te zijn.

De websites van aanbieders staan dan ook bol van beloftes over zelfverwerkelijking, zelfinzicht en succes als je maar ‘practitioner’ (kan in 11 weekends) wordt of ‘master’ (nog eens 16 dagen extra cursus). In de vervolgopleiding van de NLP Practitioner maak je een verdieping in je persoonlijke ontwikkeling, is de belofte van het bedrijf Eerste Verdieping in Zoetermeer, een van de vele NLP-aanbieders. Je gaat werken met metaprogramma’s, overtuigingen en identiteit, schrijft de Mindacademy, met verschillende vestigingen in het land. 

In de NLP Master Practitioner-opleiding staan de drijfveren van jouw gedrag centraal, prijst de Academie voor Psychologica haar bijna drieduizend euro kostende cursus aan. 

De concurrerende NLP Academie in Den Haag meldt dat haar opleiding NLP Master Practitioner het logische vervolg is op haar Practitioner-opleiding. ‘Meesterlijk leren communiceren en meer’, is de Haagse aanprijzing. 

Titelfraude

De titel ‘master of NLP’ die opleidbedrijfjes gebruiken is humbug en riekt naar titelfraude. Een officiële mastertitel (MSc) wordt alleen door universiteiten toegekend. En die titel krijg je daar na een opleiding die wat langer duurt dan elf weekenden en zestien dagen.

Is het niet wonderlijk dat de Groningse tuchtcollegesecretaris Linda Commandeur zich blijkbaar niet goed heeft geïnformeerd? Je mag dat toch verwachten, een tuchtcollege (RCT) is per slot van rekening een officiële rechtbank die de professionaliteit bewaakt van BIG-geregistreerden.

Het college kan sancties opleggen en behandelaars uit het BIG-register schrappen, een beroepsverbod dus. Een secretaris van een tuchtcollege heeft een (juridische) meestertitel en is de centrale figuur bij de afhandeling van klachten over BIG-geregistreerden. Zo iemand moet op niveau functioneren. Maar in Groningen toont de secretaris zich trots over het behalen van een weinig officieel kwakzalverijcertificaat.

Linda Commandeur weigert haar motivatie voor een NLP-training en haar enthousiasme daarvoor toe te lichten omdat ze deze opleiding als ‘strikt persoonlijk’ beschouwt, zegt ze aan de telefoon.

Maar hoe kan het dat je zoiets ‘strikt persoonlijks’ dan toch op je eigen LinkedIn-pagina zet en dat je je daar trots toont op je NLP-practitionerschap? Getuigt dit van naïviteit of is het een geloof geworden? Dit roept de vraag op of enthousiasme over een NLP-certificaat vertrouwen geeft bij BIG-professionals die door het tuchtcollege worden beoordeeld en indien nodig veroordeeld.

 

Ronald van den Berg en Broer Scholtens

Gerelateerde artikelen

artikelen - 30 januari 2018

Een mevrouw heeft enkele vage NLP-cursusjes gedaan en geeft zichzelf uit als praktiserend therapeute. Kwalijk en gevaarlijk.

artikelen - 21 september 2011

De mythomane Brandon Bays komt op 8 en 9 oktober 2011 naar het jaarbeursgebouw in Utrecht om daar haar als handelsmerk geregistreerde The Journey® te verkopen. Men zij gewaarschuwd.

encyclopedie - 30 april 2009

Populaire vorm van *psychotherapie gericht op 'persoonlijke groei' ontwikkeld door de Amerikanen Richard Bandler (geb. 1949) en John Grinder (geb. 1940), auteurs van het boek Frogs into princes (1979).