Prikprof Keppel Hesselink krijgt nul op rekest van KNMG

De tuchtrechtraad van de artsenvereniging KNMG heeft acupuncturist en supplementenproducent Jan Keppel Hesselink niet ontvankelijk verklaard in de zaak die hij had aangespannen tegen de voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij.
Door: Broer Scholtens | Geplaatst: 29 jan 2014

Haar blog op Artsennet half juni 2013 heeft geen betrekking op de prikprofessor zelf en dus kan hij er zich ook niet door benadeeld voelen, zo oordeelt de Raad voor de Tuchtspraak KNMG over Keppels klacht.

Keppel Hesselink was gevallen over de laatste alinea in De Jongs blog over integrale geneeskunde. Onder het kopje `ontwormingskuur´ staat daar:

`Het is te hopen dat dit niet de laatste keer is dat de KNMG integrale geneeskunde, CAM en alternatieve behandelwijzen als onderwerp op de agenda heeft geplaatst. Misschien kan tijdens de volgende debatavond besproken worden hoe de KNMG zich kan ontdoen van deze hinderlijke parasieten die zich in de ingewanden van de KNMG hebben genesteld en die het aanzien van de alle regulier werkende artsen en de KNMG in het bijzonder schaden. Tijd voor een integrale ontwormingskuur.´

Keppel Hesselink, die KNMG-lid is en als acupuncturist aan integrale geneeskunde doet, vindt dat deze alinea `onmiskenbaar mede betrekking op hem heeft´. Daarom diende hij een klacht in, liet hij eind november tijdens een zitting van de raad weten. Welnee, pareerde blogster Catherine de Jong toen: `Die laatste alinea in mijn blog is gericht aan de KNMG en roept het bestuur van de KNMG op integrale geneeskunde eens te toetsen aan zijn eigen gedragsregel.´

De tuchtraad van de KNMG is het met haar eens en vindt ook dat Keppel Hesselink niet persoonlijk is aangevallen maar een groep artsen. `Het enkele feit dat hij deel uitmaakt van die groep is onvoldoende om te spreken van een rechtstreekse betrokkenheid´, zo schrijft de raad in haar uitspraak op 20 januari 2014.

De raad heeft de uitspraak, op verzoek van Keppel Hesselink, doorgestuurd naar het federatiebestuur van de KNMG met de vraag of de raad, ondanks de niet-ontvankelijkheidsverklaring, toch een uitspraak zou moeten doen over de klacht.

Keppels ultieme doel is dat de KNMG De Jong als lid royeert vanwege haar activiteiten voor de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Zijn klachtprocedure had dit proces in gang moeten zetten, zo is op lezen in een haatzaaiend scheldstuk op de website IOCOB die Keppel onderhoudt.

 

 

Naschrift 15 april 2014

De uitspraak van de Raad van de tuchtrechtspraak is prima, Keppel Hesselink is niet rechtstreeks betrokken bij de zaak waarover hij klaagt en dus is hij niet-ontvankelijk, zo oordeelt ook het Federatie Bestuur van de KNMG. `De omgangsnormen van een blog zijn voor artsen onderling niet anders dan voor andere personen´, aldus het bestuur. Een norm stellen in de vorm van toch een uitspraak vragen aan de raad, zoals het bestuur had kunnen doen, is daarvoor op dit moment niet nodig´, laat het bestuur in een brief weten aan Catherine de Jong, die merkwaardig genoeg vervolgens wel op het matje wordt geroepen omdat `uw woordkeus volgens ons ongelukkig is geweest´, aldus het bestuur dat meldt dat de voorzitter van de KNMG, Rutger Jan van der Gaag, daarover graag in gesprek wil gaan met De Jong.

Misschien dat de KNMG-voorzitter ook eens langs zou kunnen gaan bij de aanstichter van dit bloggedoe, Keppel Hesselink vanwege extreem boosaardige teksten op zijn website richting De Jong. Ook Keppel is KNMG-lid en toetsbaar.

 

Lees ook