UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Bestuur VtdK | Geplaatst: 19 september 2011

Plezierig onderhoud VtdK-bestuur met minister van VWS

Op 29 augustus 2011 bracht een delegatie van het VtdK-bestuur een bezoek aan minister Schippers om op haar uitnodiging de problemen van de hedendaagse kwakzalverij te bespreken.

Plezierig onderhoud VtdK-bestuur met minister van VWS

De minister had zich tijdens haar periode als VVD-kamerlid laten kennen als een sympathisant met het ideeëngoed van onze Vereniging. Dit bleek onder meer uit haar vragen aan de toenmalige minister over de gerechtelijke uitspraak van het Amsterdamse hof in de zaak-Sickesz (2007), die de VtdK monddood en failliet dreigde te maken. Ook stelde zij scherpe vragen over het zwakke optreden van de IGZ inzake de excessen in het Roosendaalse kwakzalvershol Maria Magdalena(2008).

Tijdens ons onderhoud bleek de minister aan haar opvattingen trouw te zijn gebleven, waarbij zij vooral verontwaardigd was over gevallen van grove oplichting en uitbuiting van de wanhoop van kankerpatiënten.

Wij wezen de minister op het steeds maar uitblijven van de btw-heffing op alternatieve geneeswijzen en op de problemen van de slecht bijgehouden agb-codes, het administratief systeem van de zorgverzekeraars dat bepaalt of bepaalde nota’s worden betaald. Alternatief-geneeskundige consulten worden op die wijze niet zelden betaald vanuit het basispakket. Bij de verhoopte invoering van btw op alternatieve geneeskunde stuit de fiscus op het probleem om vast te stellen waar de grenzen liggen. De Belastingdienst is slecht in staat hier duidelijke keuzen te maken. De VtdK zegde toe hierover een duidelijke notitie – wat is alternatief en wat is regulier? – voor het ministerie op te stellen. De minister zegt hierover overleg te hebben met Financiën. De zienswijze van de Vtdk heeft ze daarbij goed voor ogen.

Over de koppelverkoop van reguliere behandelmethoden met alternatieve geneeswijzen in vrijwel alle aanvullende pakketten van de zorgverzekeraars was de minister uitgesproken negatief, maar daarover heeft zij helaas niets te zeggen. De minister geeft aan dat het de verantwoordelijkheid is van de zorgverzekeraars wat zij in hun aanvullende pakketten aanbieden. Zij zou het wel een goed idee vinden als er een keuze zou zijn in polissen voor aanvullende pakketten inclusief alternatieve geneeswijzen en polissen aanvullende pakketten zonder alternatieve geneeswijzen.

Wij spraken ook onze teleurstelling uit over de geringe vervolgingsbereidheid van IGZ bij meldingen onzerzijds of van burgers.

Het probleem van de basisartsen die ten eeuwige dage hun artsentitel kunnen prolongeren zonder aan eisen van nascholing te hoeven voldoen, is al onderwerp van een spoedig inwerking tredende wetswijziging.

Over de erkenning van alternatief-geneeskundige organisaties als ANBI (algemeen nut beogende instelling) met de bijbehorende fiscale bevoordeling kon zij geen concrete uitspraak doen, maar wel deelde zij ons mee dat er in de ANBI’s een flinke sanering op komst is. De minister geeft aan dat zij voorstander is van het feit dat alleen zorginstellingen met een wetenschappelijke basis onder de ANBI-regeling kunnen vallen De VtdK zegde toe een lijstje met voorbeelden van alternatief-geneeskundige ANBI’s te zullen aanleveren.

Wetenschappelijk onderzoek naar alternatieve geneeswijzen, zoals onlangs opnieuw bepleit door ZonMW, zal door VWS niet worden gesubsidieerd of bevorderd. Het is primair een verantwoordelijkheid van veldpartijen om binnen de markt daarvoor zelf financiering te vinden. Daarnaast ziet VWS wetenschappelijk onderzoek naar alternatieve geneeswijzen niet als kerntaak van dit kabinet.

Een apart register van alternatieve behandelaars/niet-artsen is evenmin aan de orde.

Ten slotte bleek ons dat het ministerie van VWS voortdurend bloot staat aan intensief lobbyen van de zgn. CAM-organisaties, terwijl men nauwelijks tegenwicht ervaart van de medische beroepsverenigingen en de KNMG. De mogelijkheden van IGZ om op te treden tegen niet artsen/alterneuten zouden ook volgens de minister moeten worden verruimd.

(Dit is een waarheidsgetrouw, maar niet door VWS geautoriseerd verslag).

C.N.M.Renckens, F.S.A.M. van Dam, C.J. de Jong

 

Bestuur VtdK

Gerelateerde artikelen

artikelen - 25 januari 2024

Buitenlandrubriek met o.a.: Homeopathie niet meer vergoed in Duitsland / Amerikaanse verloskundige gaf 1500 kinderen nep-vaccinaties.

tijdschrift - 23 augustus 2023

Nog op dezelfde dag waarop de rechter chiropractor Jonk vrijsprak van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bracht de VtdK een persbericht uit, waarin onder andere een beroepsverbod voor chiropractoren werd geëist. De lezers van ons blad kennen de casus ook reeds uit het NTtdK-artikel Onbegrijpelijke vrijspraak na bijna fatale nekmanipulatie door chiropractor. (NTtdK, december […]