Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 28 mei 2001

Numicommercieel II

Vereniging tegen de Kwakzalverij ernstig verontrust over Numico’s nieuwe koers.

Op 7 januari 2001 liet de VtdK het volgende persbericht uitgaan:

Vereniging tegen de Kwakzalverij ernstig verontrust over Numico’s nieuwe koers.

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft met grote verontrusting kennis genomen van de vergevorderde plannen van Numico om onder de veelbelovende naam ”conditie-specifieke voedingssupplementen met meervoudige aanpak” een serie nieuwe producten op de markt te brengen. Deze strategie speelt in op de in de VS reeds langer bestaande tendens om schuld- en insufficiëntiegevoelens over ongezonde eetgewoonten af te kopen door het slikken van grote hoeveelheden vitaminepillen en supplementen. De wetenschappelijke onderbouwing van het nut van voedingssupplementen is, naar de mening van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, op een enkele uitzondering na flinterdun en nadere wetenschappelijke gegevens ter zake dienen eerst te worden afgewacht alvorens tot het publiekelijk aanprijzen van deze middelen zou mogen worden overgegaan. Alleen zo kunnen in ons land ‘Amerikaanse toestanden’ worden voorkomen. De nu aangekondigde ‘Nutricia Supplements’ dienen zogenaamd ’ter ondersteuning van’ o.a. botten, hart, bloedvaten, ogen, prostaat, geheugen en darmwerking’. Maar zelfs het enkel man of vrouw zijn wordt door Numico kennelijk reeds als een zo ernstige conditie beschouwd, dat het dagelijks innemen van resp. de Nutricia Multiman Formule en Nutricia Multivrouw Formule beslist noodzakelijk is! Kort samengevat: heel Nederland moet van Numico aan de vitamines alsof scheurbuik, beriberi en Engelse ziekte werkelijk ons grootste nationale gezondheidsprobleem zouden vormen! In de vooraankondiging die naar alle Nederlandse artsen werd verzonden werden de ingrediënten van de diverse preparaten niet eens vermeld, vermoedelijk om honende reacties te voorkomen.

De Vereniging tegen de Kwakzalverij deed eerder en doet opnieuw een beroep op Numico om af te zien van het propageren van deze (grotendeels) overbodige producten en heeft inmiddels een dringend beroep gedaan op een aantal wetenschappelijke verenigingen (zie lijst), consumentenbond en Reclame Code Commissie om het publiek te beschermen door zich eveneens uit te spreken tegen deze ongefundeerde Numico-actie.

Verzendlijst medisch-wetenschappelijke verenigingen:
Nederlands Oogheelkundig Genootschap
Ned. Internisten Vereniging
Ned. Ver. V. Farmaceutisch Geneeskundigen
Ned. Ver. v. Cardiologie
Ned. Genootschap v. Artsen voor Maag-, Darm en Leverziekten
Ned. Ver. v. Gastro-Enterologie
Ned. Ver. v. Urologie
Ned. Huisartsen Genootschap
Ned. Ver. v. Klinische Geriatrie
Ned. Ver. v. Neurologie
Werkgroep Menopauze van de Ned. Ver. Gyn. Obst.
Ned. Orthopedische Ver.
K.N.M.P.

Inlichtingen:
CNM Renckens, voorzitter:

Prof.dr. FSAM van Dam, lid VtdK-bestuur

C.N.M. Renckens

Profiel: (1946) Hij studeerde geneeskunde aan de RUG en behaalde het artsdiploma in 1971. Na werkzaam te zijn geweest als tropenarts in Zambia volgde zijn specialisatie tot vrouwenarts. In die kwaliteit is hij sinds 1980 verbonden aan het Westfries Gasthuis te Hoorn. Sinds 1988 bekleedt hij het voorzitterschap van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Hij is auteur van vele publikaties op het gebied van kwakzalverij en alternatieve geneeswijzen, zowel in de lekenpers als in de professionele pers. Van zijn hand verschenen vier boeken: ‘Hedendaagse kwakzalverij’ (1992), ‘Kwakzalvers op kaliloog’ (2000), ‘Genezen is het woord niet. Biografische schetsen van de twintigste meest notoire genezers van de twintigste eeuw’ (2001) en zijn in handelseditie verschenen dissertatie ’Dwaalwegen in de geneeskunde. Over alternatieve geneeswijzen, modeziekten en kwakzalverij’ (2004). In 2006 werd hij wegens zijn verdiensten voor de kwakzalverijbestrijding benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Gerelateerde artikelen

page - 28 augustus 2009

Over de Codex Alimentarius doen vele geruchten de ronde, die zelfs tot vragen in de Tweede Kamer leidden. De Codex Alimentarius is geen wet maar een reeks aanbevelingen voor de handhaving van voedselveiligheid.

behandelwijzen - 28 augustus 2009

Over de Codex Alimentarius doen vele geruchten de ronde, die zelfs tot vragen in de Tweede Kamer leidden. De Codex Alimentarius is geen wet maar een reeks aanbevelingen voor de handhaving van voedselveiligheid.

page - 02 april 2007

Korte samenvattingen van de artikelen verschenen in het AtdK 112.2