Minister Hoogervorst steunt uitgangspunten Vereniging tegen de Kwakzalverij

Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 1 jun 2006

De omstreden Vlaamse psychiater Michael Maes heeft zich, in zijn verontwaardiging over de wegens hem aan de Maastrichtse universiteit toegekende nominatie voor de Meester Kackadorisprijs 2005, tot driemaal toe gewend tot minister Hoogervorst, die met zijn aanwezigheid het jubileumcongres van onze Vereniging in november 2005 opluisterde. Nadat deze hem 'in de kou' liet staan, wendde de psychiater zich vervolgens in een lange brief tot minister-president Balkenende om zich over zijn minister voor Volksgezondheid te beklagen.

In zijn brieven aan Maes berichtte minister Hoogervorst niet alleen dat hij op het congres gewoon aanwezig zou zijn, maar hij ging verder. Letterlijk stelde hij in zijn brief d.d. 11 november 2005 dat hij 'achter de uitgangspunten van de Vereniging tegen de Kwakzalverij staat'. Hij doet dat, omdat 'de Vereniging zich verzet tegen behandelmethoden en/of onderzoeksmethoden waarvan het nut niet wetenschappelijk is aangetoond.'

De Vereniging kreeg de beschikking over de brieven op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur en ook omdat Maes tegen openbaarmaking ervan geen bezwaar had.

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

Lees ook