Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 01 juni 2006

Minister Hoogervorst steunt uitgangspunten Vereniging tegen de Kwakzalverij

De omstreden Vlaamse psychiater Michael Maes heeft zich, in zijn verontwaardiging over de wegens hem aan de Maastrichtse universiteit toegekende nominatie voor de Meester Kackadorisprijs 2005, tot driemaal toe gewend tot minister Hoogervorst, die met zijn aanwezigheid het jubileumcongres van onze Vereniging in november 2005 opluisterde. Nadat deze hem ‘in de kou’ liet staan, wendde […]

De omstreden Vlaamse psychiater Michael Maes heeft zich, in zijn verontwaardiging over de wegens hem aan de Maastrichtse universiteit toegekende nominatie voor de Meester Kackadorisprijs 2005, tot driemaal toe gewend tot minister Hoogervorst, die met zijn aanwezigheid het jubileumcongres van onze Vereniging in november 2005 opluisterde. Nadat deze hem ‘in de kou’ liet staan, wendde de psychiater zich vervolgens in een lange brief tot minister-president Balkenende om zich over zijn minister voor Volksgezondheid te beklagen.

In zijn brieven aan Maes berichtte minister Hoogervorst niet alleen dat hij op het congres gewoon aanwezig zou zijn, maar hij ging verder. Letterlijk stelde hij in zijn brief d.d. 11 november 2005 dat hij ‘achter de uitgangspunten van de Vereniging tegen de Kwakzalverij staat’. Hij doet dat, omdat ‘de Vereniging zich verzet tegen behandelmethoden en/of onderzoeksmethoden waarvan het nut niet wetenschappelijk is aangetoond.’

De Vereniging kreeg de beschikking over de brieven op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur en ook omdat Maes tegen openbaarmaking ervan geen bezwaar had.

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

C.N.M. Renckens

Gerelateerde artikelen

tijdschrift - 25 juli 2022

Lees het NTtdK 2021, nr 3. met onder meer De goeroe van Barzonasca en het juryrapport van de Meester Kackadorisprijs 2021.

artikelen - 01 oktober 2021

De Meester Kackadorisprijs 2021 is gewonnen door het Artsen Covid Collectief.

tijdschrift - 08 januari 2019

Inhoudsopgave Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij, jaargang 129, 2018, nr 4: * Jaarvergadering 2018, pag. 1 * Jaarrede 2018 van de voorzitter, pag. 5 * Gebroeders Bruinsma Erepenning 2018 voor J.W.M. van der Meer, pag. 10 * Juryrapport Meester Kackadorisprijs 2018, pag. 12 * Meester Kackadorisprijs 2018 voor HAN en haar apologie, pag. 14 * […]