UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 12 juli 2001

Mentaal -Emotieve training op non-profit basis

De stichting IMET (Instituut voor Mentaal-Emotieve Training te Leiden) is een non-profit instelling (behandeling à fl. 175,-. per uur!) welke zich richt op de behandeling van mensen met een eetstoornis en dwanghandelingen. De interventiemethoden die door de Stichting worden toegepast worden in een folder die direct tot het publiek gericht is, genoemd: gesprekstherapie, rationeel emotieve […]

De stichting IMET (Instituut voor Mentaal-Emotieve Training te Leiden) is een non-profit instelling (behandeling à fl. 175,-. per uur!) welke zich richt op de behandeling van mensen met een eetstoornis en dwanghandelingen. De interventiemethoden die door de Stichting worden toegepast worden in een folder die direct tot het publiek gericht is, genoemd: gesprekstherapie, rationeel emotieve therapie, transactionele analyse, neurolinguïstisch programmeren, eriksoniaanse hypnotherapie, body mind therapie, imaginatietherapie, timeline therapy, reframing, core transformation, cue exposure, termen die niet zullen nalaten de leek, die wellicht al vele andere behandelingen geprobeerd heeft, te imponeren.Als voorbeeld voor de behandelstrategie worden de baanbrekende opvattingen van o.a. mevr. G. Noordenbosch genoemd. In een ingezonden brief in het tijdschriftAntenne neemt mevr. Noordenbos (zonder “ch” op het eind van haar naam) afstand van dit instituut. “Ik ben in het geheel niet betrokken bij dit instituut en ik ben niet ingelicht over het feit dat mijn naam zou worden gebruikt……, deze combinatie van therapieën is niet gebaseerd op op artikelen van mijn hand…..”

Een nader onderzoek naar dit instituut lijkt ons alleszins wenselijk.

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

C.N.M. Renckens

Gerelateerde artikelen

behandelwijzen - 06 juni 2013

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) is op verzoek van de minister van VWS druk doende om te omschrijven welke vormen van Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in de toekomst nog vergoed zullen worden.