Door: de Webredactie | Geplaatst: 30 september 2022

Meester Kackadorisprijs voor hoofdofficier van justitie

Het OM gebruikte kwakzalvers als medisch deskundigen en krijgt hiervoor de Meester Kackadorisprijs 2022 van de vereniging.

Meester Kackadorisprijs voor hoofdofficier van justitie

Foto: De Meester Kackadorisprijs 2022

De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) heeft haar Meester Kackadorisprijs 2022 toegekend aan het Openbaar Ministerie (OM). De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de persoon of organisatie die de kwakzalverij in ruime mate heeft bevorderd (zonder zelf kwakzalverij te bedrijven).

De prijs is op zaterdag 1 oktober uitgereikt op het jaarlijkse symposium van de VtdK in De Nieuwe Liefde in Amsterdam, dit jaar gewijd aan de pretenties van leefstijlgeneeskunde. Op deze website staan ook de vier andere genomineerden voor de Meester Kackadorisprijs 2022.

De toekenning van de prijs is terug te voeren op een rechtszaak dit jaar tegen een chiropractor. In 2016 trad bij een jonge man tijdens een nekmanipulatie door een Haarlemse chiropractor een herseninfarct op, met als gevolg levenslange invaliditeit en 100% zorgbehoefte bij de voordien gezonde man.

Strafzaak

Bij de strafrechtszaak tegen deze chiropractor werden door de medisch officier van justitie, mevrouw mr. C.N. Brugman, twee chiropractoren uitgenodigd maar geen neuroloog. De twee ‘deskundigen’ beweerden dat de beklaagde chiropractor had gehandeld volgens de ‘beroepsnorm‘ van de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) en dat de manipulatie niet de oorzaak was van het herseninfarct.

De medisch officier realiseerde zich kennelijk niet dat deze beroepsnorm door de chiropractoren zelf is bedacht en aanzienlijk verschilt van de richtlijnen van neurologen en orthopeden. Zij – en in haar kielzog de rechter – had zich kennelijk ook geen rekenschap gegeven dat chiropractie een gezelschap van krakers is dat alle kwalen toeschrijft aan scheefstanden van de wervels. Het nut ervan is nimmer wetenschappelijk aangetoond.

Nekmanipulatie

Een eerder in de civiele procedure geconsulteerde hoogleraar neurologie achtte een causaal verband tussen de toegepaste levensbedreigende nekmanipulatie en de opgetreden complicatie bewezen. De rechter volgde echter de medisch onzinnige verklaringen van de chiropractoren en besloot eind februari 2022 tot vrijspraak.

Volgens mevrouw mr. S.J.S. Preenen, hoofdofficier van justitie van het arrondissement waaronder mevrouw Brugman valt, nemen officieren van justitie nooit beslissingen op persoonlijke titel, maar als functionaris van het Openbaar Ministerie (OM). Op haar verzoek zal de Meester Kackadorisprijs 2022 daarom aan haar worden uitgereikt, op zaterdag 1 oktober.

Op de symposiumdag zaterdag 1 oktober heeft NRC-columnist Frits Abrahams de Gebr. Bruinsma-erepenning 2022 van de Vereniging tegen de Kwakzalverij uitgereikt gekregen.

de Webredactie

Gerelateerde artikelen

tijdschrift - 10 januari 2023

Je zou verwachten dat als er titelfraude onder chirpractoren plaatsvindt, iemand daarop in actie komt. Cees Renckens doet verslag van een rechtsweigering.

artikelen - 23 augustus 2022

NRC-columnist Frits Abrahams heeft de erepenning van de Vereniging tegen de Kwakzalverij uitgereikt gekregen.

artikelen - 10 februari 2022

Een chiropractor voerde een nekmanipulatie uit bij een man. Die kreeg een beroerte en deed aangifte. Het OM vraagt vrijspraak.