UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: C.P. van der Smagt | Geplaatst: 28 mei 2001

Mazelen en kwakzalvers

Mazelen is een ernstige kinderziekte (in Nederland sterft ongeveer 1 op 1000 mazelenlijders) waartegen vaccinatie helpt. Er zijn mensen die godsdienstig bezwaar hebben tegen vaccinatie, maar behalve dezen zijn er ook antroposofen, homeopaten en de alternatieve warhoofden van Kritisch Prikken.

Mazelen is een ernstige, zeer besmettelijke kinderziekte die vroeger letterlijk alle kinderen trof, tenzij ze onder wel heel geïsoleerde omstandigheden werden groot gebracht. Mazelenpatiëntjes voelen zich heel beroerd en ernstige complicaties zijn niet zeldzaam. Wereldwijd sterven er jaarlijks zo’n miljoen mensen aan de ziekte en een veelvoud daarvan krijgt met niet-dodelijke complicaties te maken. De gemeenste complicatie is mazelen-encephalitis, die als je er niet aan dood gaat, zeer ernstige neurologische restverschijnselen nalaat. Gelukkig is de ziekte, sinds vrijwel alle zuigelingen ertegen worden ingeënt, in het welvarende westen zo goed als verdwenen, maar zo nu en dan steekt ze de kop weer op, waarbij dan vrijwel uitsluitend niet-gevaccineerden worden getroffen. Dit zijn kinderen van ouders die godsdienstige bezwaren tegen vaccineren hebben of kinderen uit antroposofische en aanverwante kringen. Sinds het voorjaar van 1999 is er in Nederland weer een epidemietje waardoor tot nu toe een kleine 2000 niet-gevaccineerde kinderen ziek zijn geworden, waarvan er inmiddels drie zijn overleden en tientallen in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. Over ouders, die menen hun schepper een genoegen te doen door hun kinderen aan dit gevaar bloot te stellen, kan men verschillend denken, maar voor hulpverleners in de gezondheidszorg die hun patiënten afraden zich te laten inenten, geldt geen excuus. Zeker niet als ze een artsdiploma op zak hebben.

Antroposofische artsen en veel homeopathische artsen hebben bezwaar tegen vaccineren. Antroposofen voeren hiervoor vooral levensbeschouwelijke en esoterische argumenten aan. Kinderziekten spelen volgens hen een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. Het pas gereïncarneerde ‘ik’ kan zich in het nieuwe lichaam nog niet goed ontplooien. Kinderziekten zijn de weerslag van de strijd die het ‘ik’ met het lichaam moet voeren om zich uiteindelijk optimaal te kunnen ontwikkelen. Vaccinaties zijn ongewenst omdat hierdoor dit heilzame proces wordt verstoord, aldus de antroposofen. Hoewel deze redenering voor een eenvoudig regulier hulpverlener, die van mening is dat medisch handelen zoveel mogelijk gebaseerd dient te zijn op de resultaten van de medische wetenschap, moeilijk is te volgen, is ze glashelder vergeleken bij de argumentatie van de homeopaten. Volgens hen zijn natuurlijke immuniteit en immuniteit verkregen door vaccinatie totaal verschillende dingen; het doormaken van een acute ziekte zoals mazelen zou behalve immuniteit tegen mazelen ook immuniteit tegen heel andere, chronische ziekten opleveren. ‘Kunstmatige’ immuniteit doet dit niet. Bovendien zouden kinderen door het vaccineren steeds zieker en vatbaarder worden (?). (Merkwaardig is dat de grote Hahnemann zelf een bewonderaar was van de pokkenvaccinatie waarvan hij, beter dan veel tijdgenoten, het grote belang inzag). Homeopaten worden nog gevaarlijker als ze beweren dat ziekten als mazelen en polio heel goed homepathisch te behandelen zijn, waardoor complicaties worden voorkomen en dat schadelijke inenten helemaal niet nodig is.

De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken onderhoudt een website waarop door diverse warhoofden uit alternatieve kring ‘voorlichting’ over vaccineren wordt gegeven. Hun onzin kan als volgt worden samengevat:

1. vaccinaties zijn niet werkzaam (dus kunnen de ziekte waarvoor ze worden gegeven niet voorkomen),

2. vaccinaties zijn (levens)gevaarlijk,

3. veel zogenaamd onbegrepen ziekten zijn in werkelijkheid het gevolg van vaccinaties,

4. vaccinaties zijn overbodig, want de ziekten waartegen ze gegeven worden zijn zonder probleem homeopathisch te behandelen,

5. gezondheidszorgautoriteiten die vaccinaties aanbevelen doen dit uit onwetendheid of meer duistere motieven (complottheorie).

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

C.P. van der Smagt

Studeerde van 1955 tot 1963 geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Na een klinische stage van twee jaar was hij gedurende 30 jaar werkzaam als huisarts. Hij publiceerde diverse artikelen over alternatieve geneeswijzen en schreef op verzoek van de stichting Skepsis een boekje over homeopathie. Hij is thans gepensioneerd.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 08 september 2018

Een te lage vaccinatiegraad is slecht voor de volksgezondheid. Antivaxxtrollen vragen media-aandacht, maar hun redeneringen kloppen niet.

artikelen - 27 juli 2012

Kritisch zijn ze niet bij de Nederlandse patiëntenorganisatie NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie). Groen, rijp en onzin, het mag allemaal in de kennis- en adressenbank op haar website, zo ontdekte een lid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK).

page - 11 september 2009

Tv-presentator Harry Mens, de actiegroep Kritisch Prikken en Zilveren Kruis Achmea, zijn drie van de acht genomineerden voor de Meester Kackadorisprijs 2009. Deze ‘kwakzalversprijs’ wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of instelling die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de bevordering van de kwakzalverij in Nederland.