UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Broer Scholtens | Geplaatst: 27 juli 2012

Patiëntenorganisatie NPCF is niet kritisch

Kritisch zijn ze niet bij de Nederlandse patiëntenorganisatie NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie). Groen, rijp en onzin, het mag allemaal in de kennis- en adressenbank op haar website, zo ontdekte een lid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK).

Patiëntenorganisatie NPCF is niet kritisch

In een e-mail sprak hij daarom zijn verbazing uit over een verwijzing in de kennisbank van de NPCF naar de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP). ‘Hoe kan het toch dat een gesubsidieerde instelling als de NPCF niet onderzoekt of een patiëntenorganisatie zinnig werk doet of dat de dingen die deze doet, gebaseerd zijn op flauwekul. Het is te dwaas voor woorden om geld uit te geven voor, in dit geval, propaganda die een gevaar kan opleveren voor onze volksgezondheid’, schreef hij in zijn e-mail.

Het verbijsterende antwoord van de NPCF luidt: ‘De NPCF gaat niet na of organisaties goed werk doen of zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. De vereniging Kritisch Prikken is een van de patiëntenorganisaties in Nederland. En is dus opgenomen in de kennisbank. Het is aan de mensen zelf om te bepalen of ze gebruik willen maken van de geboden informatie.’

De federatie NPCF wordt deels gefinancierd met contributie van de leden. Daarnaast levert het ministerie van Volksgezondheid (VWS) een bijdrage en verstrekken derden projectsubsidies zoals ZonMW en organisaties van beroepsbeoefenaren, bijvoorbeeld tandartsen, apothekers of medisch specialisten. Het zijn sponsors die eisen zouden moeten en kunnen stellen aan wat de NPCF levert.

In de kennisbank van de NPCF staan naast de vereniging van kritische prikkers meer twijfelachtige clubs zoals de KVHN (Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland), de VHAN (Vereniging van Homeopathische Artsen in Nederland) en de NWP (Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de natuurlijke geneeskunst). Verder is de antroposofenclub Antroposana lid van de patiëntenorganisatie en worden KVHN en de NVA (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur) niet alleen genoemd in de kennisbank. Beide zijn ook bijna-lid en – zo luidt de gebruikte term – aangesloten bij de federatie.

Het wordt tijd dat de NPCF kaf van koren gaat scheiden, op een onderbouwde manier. En dus daarom hier wat hulpinfo over de NVKP. Op de website van de VtdK is al eens uitgebreid stilgestaan bij de homeopathische NVKP-antivaccinisten.

Er zijn de afgelopen jaren in de NVKP enkele bestuurswisselingen geweest, vandaar dit bijhoudertje. Zo is voetreflextherapeute Hester Visser, voormalig voorzitster van de vereniging van antiprikkers, vervangen door een jurist, de klassiek homeopaat Martin de Munck. Klassiek homeopaat en Cease-therapeut Anne-Marie van Raaij-Schouten is secretaris van de anti-prikclub.

Voor de liefhebbers: Cease-therapie (Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression) is een – niet-onderbouwde – homeopathische aanpak van autisme. Van Raaij gaat in haar praktijk in het antroposofische Driebergen, zo meldt ze op haar website, auto-immuunziektes met succes te lijf met zogeheten lanthaniden, een hele ‘nieuwe groep homeopathische geneesmiddelen’, luidt de niet-onderbouwde aanprijzing van de secretaris van de anti-prikkers. Ze gebruikt deze stoffen in haar praktijk op instigatie van arts Jan Scholten, een Utrechtse klassiek homeopaat die een boek schreef over de lanthanidenbehandeling van multiple sclerose (M.S.), reumatoïde artritis (reuma), sclerodermie, de ziekte van Bechterew, de ziekte van Wegener, de ziekte van Hashimoto en ernstige darmontstekingen zoals de Ziekte van Crohn.

Een opmerkelijk observatie: in lithium-ionbatterijen in mobiele telefoons, elektrische fietsen en iPads zitten elektroden die deels zijn gemaakt van lanthanidenverbindingen. Je moet er even op komen dat die stoffen niet alleen stroom doorlaten, maar dat ze ook een geneeskrachtige werking hebben.

Auteur Broer Scholtens

Broer Scholtens

Broer Scholtens (1949) studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde er op onderzoek naar batterijen. Hij werkte vier jaar bij het tijdschrift De Ingenieur en bijna dertig jaar als wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Hij schreef jarenlang over technologie, (wind)energie, gezondheid, voeding en consumentenproducten.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 08 september 2018

Een te lage vaccinatiegraad is slecht voor de volksgezondheid. Antivaxxtrollen vragen media-aandacht, maar hun redeneringen kloppen niet.

artikelen - 30 maart 2017

De IGZ gaat in hoger beroep tegen homeopaten Jan Scholten en Leo van Gelder die onbewezen medicijnen als 'wondermiddel tegen aids' inzetten.

behandelwijzen - 13 juli 2013

Er gebeuren soms onbegrijpelijke dingen. Neem de website kiesBeter.nl van de overheid. Op deze site, die bedoeld is om de zorg in Nederland op een kwalitatief hoger peil te brengen en die daarom wordt gemaakt door het serieuze Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (RIVM), zit een weeffout.