Kwakzalversprijs 2010 voor Triodos Bank

Meester Kackadorisprijs wegens financiële steun aan kwakzalverij
De Triodos Bank is winnaar geworden van de Meester Kackadorisprijs 2010. De prijs is bestemd voor een instelling of persoon die het afgelopen jaar de kwakzalverij het meest heeft bevorderd. De Triodos Bank krijgt deze prijs omdat ze geld van haar klanten belegt in kwakzalverij.
Door: de Webredactie | Geplaatst: 1 okt 2010

Met name wordt de antroposofie, het geesteskind van Rudolf Steiner, ruim bedeeld. De bank investeert onder meer in Weleda (producent van antroposofische en homeopathische middelen), in diverse antroposofische gezondheidscentra, in het Rudolf Steiner verpleeghuis in Den Haag en in de Stichting Widar Beheer. Widar beheert onroerend goed voor antroposofische huisartsen en therapeuten. Op agrarisch gebied heeft de Triodos Bank nauwe banden met het Louis Bolk Instituut, een instelling die zich bezighoudt met onderzoek op het terrein van (biologische) landbouw, geneeskunde en voeding op antroposofische grondslag.

Erger dan de verspilling van het geld van haar klanten aan antroposofische projecten zijn de donaties van de Triodos Foundation, een stichting die alternatieve behandelwijzen in arme landen bevordert. Zo is de herbouw van een acupunctuurkliniek in Indonesië door de Triodos Foundation financieel ondersteund en is in 2008 geld gegeven aan Homeopaten zonder Grenzen, ten behoeve van een opleiding homeopathie in Kenia. Met dit laatste worden grote gezondheidsrisico's genomen ten koste van de bevolking in ontwikkelingslanden. In het artsenblad Medisch Contact werd dit dan ook betiteld als ‘Misdadige hulp'. Als er één instelling is die de Meester Kackadorisprijs 2010 verdient, dan is dat wel de Triodos Bank.

Naschrift 10 oktober 2010

De Raad van Bestuur van Triodos Bank nam niet de moeite om de prijs fysiek in ontvangst te nemen tijdens het symposium op 2 oktober 2010 te Amsterdam. De Triodos Bank zond aan de secretaris de volgende reactie op de toekenning van de Meester Kackadorisprijs 2010.

'De Meester Kackadorisprijs is onlangs toegekend aan Triodos Bank. De toekenning van deze prijs heeft Triodos Bank voor kennisgeving aangenomen. Dit heeft Triodos Bank besloten omdat de vereniging die deze prijs uitreikt niet de moeite heeft genomen haar waarnemingen te toetsen door daarover met de bank in gesprek te treden.

Zolang de Inspectie voor de Gezondheidszorg, die door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met het toezicht op de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland, geen kanttekeningen plaatst bij door Triodos Bank gefinancierde projecten in de gezondheidszorg, ziet de bank dan ook geen enkele aanleiding om deze niet te financieren.

Triodos Bank financiert diverse initiatieven op het vlak van zorg en welzijn. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat mensen een eigen, vrije keuze moeten kunnen maken ten aanzien van de verschillende opvattingen die er over gezondheidszorg bestaan. De Vereniging tegen de kwakzalverij hanteert als belangrijkste bezwaar tegen andere behandelmethoden dan die van de reguliere geneeskunde dat de werkzaamheid van hun behandelingen niet wetenschappelijk is aangetoond, en dat de onderliggende hypothesen dus onzinnig zijn. We realiseren ons dat er in de samenleving verschillende visies zijn op de gezondheidszorg, en dat mogelijk niet iedereen zich zal kunnen vinden in de opvattingen van de ander. In dit licht respecteren we ook het standpunt van de Vereniging tegen de kwakzalverij. Om een eenzijdig beeld te voorkomen, willen wij benadrukken dat Triodos Bank geen specifieke voorkeuren heeft voor de alternatieve dan wel reguliere gezondheidszorg. We financieren dan ook een keur aan initiatieven, van dierproefvrije geneesmiddelen tot kleinschalige particuliere ouderenzorg, van accupunctuur [sic, red.] tot traditionele geneeskunst – uitgangspunt is dat deze initiatieven bijdragen aan levenskwaliteit; de vraag vanuit welke opvatting over gezondheidszorg hieraan kan worden bijgedragen, is daarbij van ondergeschikt belang.'

 

Naschrift jury

Triodos Bank citeert de opvattingen van onze Vereniging onjuist waar zij stelt dat wij zouden menen dat ‘onderliggende hypothesen onzinnig zijn' omdat ‘de werkzaamheid van alternatieve behandelwijzen niet wetenschappelijk is aangetoond'. Beide constateringen (de onzinnigheid en het gebrek aan bewijs) zijn juist, maar het een volgt nadrukkelijk niet natuurlijk uit de ander, en zoals Triodos het hier formuleert is het onzin.

Ten tweede constateert de jury dat zij de juiste prijswinnaar heeft aangewezen en dat het hier geen incidentele faux pas van de Bank betrof: men heeft inderdaad geen voorkeur voor de reguliere noch de alternatieve geneeskunde. Dat is een onbegrijpelijk en levensgevaarlijk standpunt, zeker als er sprake is van ernstige ziekten.

 

 

Lees ook