Door: de Webredactie | Geplaatst: 29 april 2009

Kwakzalverijbestrijding: Sisyphusarbeid?

Op 6 juni 2009 opent Piet Borst de Alumnidag met een toespraak over kwakzalverijbestrijding. De toespraak is in de Aula (Oude Lutherse Kerk, Singel 411, Amsterdam).

Kwakzalverijbestrijding: Sisyphusarbeid?

Bijwonen is niet gratis (behalve voor UvA-medewerkers e.d.) maar deelnemers aan de alumnidag kunnen ook aan de lunch op een rondvaartboot deelnemen. Men moet zich hier opgeven, en wel voor 2 juni. De samenvatting van de voordracht van Piet Borst luidt:

NB. Een uitvoeriger samenvatting verscheen
op de dag van de lezing in Het Parool. 

Kwakzalverij is van alle tijden. Niettemin kent ook deze sector innovatie. Naast de oosterse hocus-pocus (acupunctuur) en de westerse flauwekul (homeopathie) worden nu ook ogenschijnlijk sophisticated alternatieve behandelingen aangeboden. De aanbieders van de gevaarlijkste vormen daarvan zijn vaak medisch geschoold en hanteren de terminologie en aanpak van serieuze experimentele therapieën. Kanker wordt zogenaamd bestreden met dendritische cellen en hyperthermie, neurologische kwalen met somatische stamcellen. Iets onschuldiger zijn de welbespraakte aanbieders van de zogenaamde complementaire geneeskunde. Hun kwakzalverij blijft doorgaans beperkt tot relatief onschadelijke procedures als aromatherapie, hypnotherapie en manuele therapie. Wel claimen zij dat hun complementaire behandelmethoden evidence-based zijn: een contradictio in terminis.

Bestrijding van kwakzalverij is roeien tegen de stroom op, al zijn er de afgelopen jaren riemen bij gekomen. Het vermogen van de geneeskunde om vast te stellen of iets objectief werkt, is toegenomen en het medische tuchtrecht houdt daar steeds meer rekening mee. Ook de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunde heeft vorig jaar de richtlijnen aanzienlijk aangescherpt. Piet Borst geeft een overzicht van het bonte palet van alternatieve behandelingen en van de toenemende bescherming van de patiënt tegen alternatief gepruts.

 

PIET BORST: geneeskunde, promotie 1961, groepsleider sectie moleculaire biologie, Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AvL); emeritus hoogleraar Klinische biochemie UvA en emeritus wetenschappelijk directeur NKI-AvL. Hij zit ook in de redactieraad van het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij.

De lezing is van 10:30 tot 12:00 uur, vanaf tien uur is koffie en thee verkrijgbaar in de Tetterodebibliotheek.

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

 

 

de Webredactie

Gerelateerde artikelen

artikelen - 25 maart 2023

Buitenlandrubriek met o.a.: Sociale media moeten inzicht geven in screening op reclame alternatieven / President Mexico deelt foto van wat volgens hem een ‘elf’ is.

artikelen - 15 maart 2023

Neurowetenschapper Andrew Newberg eind maart te gast bij psychiatervereniging NVvP ondanks zijn n=1-onderzoek naar biddende nonnen en mediterende boeddhisten.

artikelen - 03 maart 2023

Psychologe Ingeborg Bosch heeft van haar bedenksel Past Reality Integration (PRI) een verdienmodel gemaakt, een leerling schreef er een boek over. Een recensie. 'Sektarische trekken.'